header

 

Sprekers

   
vince

Vince Kaandorp, grondwater hydroloog, Deltares 

dr. Vince Kaandorp is grondwater hydroloog bij Deltares en heeft een speciale interesse in het grensvlak tussen grondwater en oppervlakte water. Na zijn studie Hydrologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is Vince gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift “Grondwater in Beken”. Bij Deltares is hij werkzaam in verschillende projecten met betrekking tot landbouwgebieden, variërend van studies naar oppervlakkige afstroming, watervoorziening en brak grondwater. Zijn werkzaamheden bestaan uit het nemen van veldmetingen, analyseren van deze gegevens en het gebruiken van hydrologische modellen. Slim gebruik van de ondergrond in het waterbeheer is hierbij zijn streven.

   
margit deimel

Margit Deimel, directeur Grootschalig Zon, Nuon

Margit studeerde Fysische Geografie, en specialiseerde zich op het eind van haar studie richting milieukunde. Vanaf toen raakte ze gefascineerd door het belang en de ontwikkeling van duurzame energie. Nadat zij eerst jaren lang verantwoordelijk was voor het opstellen van milieu-effectrapportages bij een tweetal advies bureaus (Grontmij en Holland Railconsult) besloot ze om zelf duurzame energie projecten te ontwikkelen. Meer dan 15 jaar was vanuit Nuon (en voormalige dochterorganisatie WEOM) betrokken bij de ontwikkeling van diverse windparken in Nederland. Sinds vorig jaar is ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van grootschalige zonneparken in o.a. Nederland, Duitsland en de UK. Als geen ander weet ze dat de ontwikkeling van deze duurzame energie projecten alleen kan in nauwe samenwerking met de grondeigenaren. Via verschillende vormen van samenwerking met agrarische ondernemers ontwikkelt het Nederlandse team zonneparken.

   
martijn mik

Martijn Mik,  projectontwikkelaar Grootschalig Zon, Nuon

Martijn heeft Bedrijfskunde gestudeerd (Rijksuniversiteit Groningen) en later Finance (CFA). Tijdens zijn studie ontwikkelde Martijn een grote passie voor energie en de transitie naar duurzame energiebronnen. Deze transitie is tevens terug te zien in zijn loopbaan: tijdens zijn studie voerde Martijn een strategische studie uit voor Gasterra, waarna hij zijn loopbaan begon als consultant bij KEMA Consulting (huidig DNV GL). Daarna heeft hij verschillende functies bekleed binnen Engie op het vak van portfolio management, strategie en later als projectontwikkelaar duurzame energie. Binnen Vattenfall is Martijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van grootschalige grondgebonden zonneparken. Zijn doelstelling is het ontwikkelen van projecten met meerwaarde voor alle betrokkenen.

   

 


Partners:

 

 
Evenementen van Boerderij. Dat je 't weet.