Commentaar

2 reacties

‘Groot draagvlak onder telers voor onderzoek’

In de akkerbouw is grote bereidheid om financieel bij te dragen aan onderzoek. Bijna alle akkerbouwers hebben de verplichte heffing in de afgelopen twee jaar betaald; € 1 heffing is € 4 onderzoek.

Een paar honderd akkerbouwers heeft de rekening nog openstaan. Verwacht wordt dat met enige dwang de laatste € 100.000 ook binnengehengeld wordt.

Voor Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) is het een mooie opsteker dat de geldstroom voor het onderzoek weer op gang is gebracht. Na de afschaffing van het Productschap Akkerbouw in januari 2014 viel de collectieve financiering van onderzoek in de akkerbouw weg. Daarop ontwikkelde BO Akkerbouw het Programma Onderzoek en Ontwikkeling.

Privacywetgeving

Toenmalig minister Henk Kamp van Economische Zaken wilde met het oog op de privacywetgeving niet meewerken aan een eenvoudige wijze om de heffing voor dat programma te kunnen innen. Dat terwijl hij in 2016 wel een algemeenverbindendverklaring afgaf voor het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw. Landbouwminister Carola Schouten nam later de laatste barrière voor het innen van het onderzoeksgeld weg.

Nieuwe geldstroom voor onderzoek

Minister Schouten staat daarmee mede aan de basis van de nieuwe geldstroom voor onderzoek in de akkerbouw. Haar besluit maakte het mogelijk om de kosten aan administratie en innen van gelden tot een minimum te beperken. Op die manier vloeit er zoveel mogelijk geld naar het onderzoekswerk. Dat is hard nodig. Want er is veel werk aan de winkel.

Zoeken naar alternatieven gewasbescherming

Het wegvallen van chemische middelen maakt de zoektocht naar alternatieve gewasbeschermingsmiddelen dringend noodzakelijk. Onderzoek naar teeltaanpassingen in verband met klimaatverandering staat hoog op de wensenlijst van boeren. Dat geldt ook voor het behoud van een vruchtbare bodem.

In dat licht is het gesteggel over de inningswijze van de onderzoeksheffing veel tijd verloren gegaan. Vanuit de financiële reserves van het Productschap Akkerbouw is in de eerste jaren na de opheffing van het schap nog een deel van het lopende onderzoek betaald. Maar voor nieuwe initiatieven was op dat moment geen geld.

Elke euro die de akkerbouwer inlegt, wordt verviervoudigd via subsidies en bijdrages van andere partijen

Heffingsgeld goed besteed

Dat is nu anders. Voor een gemiddelde akkerbouwer bedragen de kosten voor het collectieve onderzoeksprogramma jaarlijks € 400 tot € 500. Dat geld is goed besteed. Want elke euro die de akkerbouwer inlegt, wordt via subsidies en bijdrages van andere partijen verviervoudigd. Zo ontstaat een totaalpakket van € 10 miljoen en daarvan kunnen heel wat onderzoeken worden gefinancierd. Temeer omdat de kosten van een deel van de onderzoeken ook nog eens gedeeld kunnen worden door samenwerking met andere sectoren.

Om de toestroom van onderzoeksgelden op gang te houden, is het van groot belang dat de algemeenverbindendverklaring volgend jaar met vijf jaar wordt verlengd.

Laatste reacties

  • zon

    Als je betaald stem je in met het onderzoek en heb je draagvlak, je bent echter verplicht te betalen dan kun je toch niet zeggen dat je draagvlak hebt omdat er betaald wordt. Dit bericht hoort in de Donald Duck maar niet in een serieus media als de Boerderij.

  • heineken4695

    Hoezo goed besteed? Alles ligt op z'n gat, alle onderzoek ten spijt, aardappelen voor de koeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.