ANP-55527712_web

Boerenprotest

Lees in dit dossier al het nieuws, achtergronden en interviews rondom het boerenprotest.

Terug naar dossier
Redactieblog

25 reacties

‘Al wat wenselijk is, maar niet het onmogelijke’

Boeren hebben geen keuze tussen ontkennen of aanpassen, ze moeten aanpassen, binnen de marges die de samenleving hen stelt, zegt Rinus Vermue.

Nog even over afgelopen maanden. Wat de protesten vooral duidelijk maakten, is dat er met boeren is gesold. Het moest zus, dan weer zo, je moest investeren in iets duurs, wat niet bleek te werken, enzovoort. Dat kan natuurlijk niet. Nu staan we op een tweesprong. Of we boeren op de oude voet verder, dan maar wat minder heide. Bramen zijn tenslotte ook groen, zeiden Rutte en Baudet. Of het roer moet om en dan zodanig, dat we over tien jaar niet weer in zo’n spagaat zitten, dat boeren dan niet met investeringen zitten die achteraf niet voldoende blijken te werken.

Het roer moet om

Je hoeft geen helderziende te zijn om te bedenken waar het heen gaat. Het roer moet om, alle boerenprotesten ten spijt. De radicalen, die de RIVM-metingen niet vertrouwen, zullen nog raar opkijken als de metingen verfijnd worden en satellieten mee gaan tellen. Dan zal blijken dat veel gebieden zwaar rood kleuren, ondanks de luchtwassers.

Fundamentele aanpak

Uit de samenleving komen signalen voor een fundamentele aanpak. Geen signalen van zogenaamde milieusalafisten, maar van agrarische zieners die we beter niet kunnen weghonen. Herman Wijffels zei in een interview in Trouw: “De landbouw moet helemaal gebaseerd zijn op de kringloop. Dat hoeft niet per se per bedrijf, maar kan ook door samenwerking tussen bedrijven. Voor de intensieve veehouderij, met duizenden varkens en kippen per bedrijf, is dit veel moeilijker te organiseren”. Oud-minister Cees Veerman, op de vraag van Nieuwe Oogst of de veestapel moet inkrimpen: “Laten we het onder ogen zien. Als je zegt: ‘Er mag geen dier minder in Nederland’, dan denk ik dat je jezelf buiten de realiteit plaatst en dat je de greep zal verliezen op hoe het gaat lopen”. Ook Louise Fresco pleit voor een andere benadering, zo zei ze bij LTO-Noord in Drachten. Hou op met denken dat we de tweede landbouwexporteur van de wereld moeten blijven, zoek het ook in productie van landschap en biodiversiteit.

Geen keuze tussen ontkennen of aanpassen

Dit zijn signalen die veel boeren hard zullen vallen. Maar als ze het niet pikken, zullen ze zich zoals Veerman zei buitenspel plaatsen. Er moet geschoven worden. Het vereist moed van onderhandelaars en meningvormers. Ze moeten verder kijken dan het ledental of het aantal volgers en erkennen dat ze te lang dachten dat ze de poot stijf konden houden.

De tijd dat een boer zijn eigen marges bepaalt, is voorgoed voorbij

De boeren hebben geen keuze tussen ontkennen of aanpassen, ze moeten aanpassen, binnen de marges die de samenleving hen stelt. Misschien is er nog ruimte voor een agrarische hoofdstructuur, maar de tijd dat een boer zijn eigen marges bepaalt, is verder voorgoed voorbij. Het kan inhouden dat boeren rond natuurgebieden voor de keuze komen: saneren of natuurinclusief/biologisch worden. Daar hadden we al veel eerder op kunnen anticiperen. Dan hadden er meer boer kunnen blijven.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Laatste reacties

 • kanaal

  je bent gevaarlijk.

 • Geen akkoord boven op een leugen, ook al willen die lieden uit Wageningen dat.

  <>

 • steenderen

  weer zo´n vieze linkse rakker aan het woord

 • Kelholt

  Rinus Vermuë: 'De radicalen, die de RIVM-metingen niet vertrouwen, zullen nog raar opkijken als de metingen verfijnd worden en satellieten mee gaan tellen. Dan zal blijken dat veel gebieden zwaar rood kleuren, ondanks de luchtwassers.'
  Hahaha Rinus meen je dit echt? Gebieden zullen inderdaad zwaar rood kleuren. Maar niet ondanks de luchtwassers maar dankzij een wet die bepaald heeft dat bedrijven die beneden een stikstof uitstoot van 10.000 kg N zitten geen Nb-vergunning hoeven te hebben. Deze fabrieken komen via de satelliet duidelijk in beeld en DIE BEDRIJVEN kunnen dan niet meer ontkennen, of beter ze kunnen niet meer ontduiken, en moeten aanpassen!

 • daan1908

  Weer dat vingertje , hij leert het maar niet af . Uit verschillende vraaggesprekken filtert meneer eruit wat hem past , plakt het achter elkaar en hup , hij heeft weer een artikeltje. Helaas het is niet indrukwekkend .

 • Zuperboer

  Rinus ik moet tot mijn spijt vast stellen dat jij boeren niet begrijpt. Wat boeren willen is dat er metingen komen op basis van de koolstofmethode om de herkomst van N te herleiden. Als die metingen tegenvallen dan is dat een feit. Echter de boeren zijn het zat om op basis van de mening van een paar schreeuwers te worden weggezet. Als je een stal betreedt geldt plots het eigendomsrecht niet meer en zwicht de hermandad voor dreiging. Dat is een fundamentele schending van het recht en heeft boeren onzeker gemaakt. Dat geldige vergunningen worden afgeroomd is een volgende stap. Boeren willen rechtvaardig behandeld worden.

 • Alco

  Het is net een betoog tegen megastallen. Ze denken dat de dieren daar over elkaar heen liggen en slecht verzorgt worden.
  Het tegen deel is echter waar. De resultaten zijn juist veel beter.
  Zo is het ook met ons Nederland. Onze verzorging is veel beter dan waar dan ook.
  En ons milieu wordt alleen maar aangetast door de luxe die wij ons toe-eigenen.
  De veehouderij is daarin een onbelangrijke schakel omdat we altijd grondgebonden zijn.

 • Jehao

  Sinds wanneer kunnen boeren hun eigen marges bepalen ? Dat lukt nog niet eens voor de primaire produktie, laat staan voor zaken als natuur en biodiversiteit.

 • Maas1

  Inderdaad boeren dienen rechtvaardig behandeld te worden geen jojo beleid.
  Tweede landbouwexporteur te wereld wat koop ik daarvoor?
  We kopen er niets voor als ons verdienmodel niet in de pas loopt met geen gelijk Europees speelveld. Ons nationaal beleid alleen maar zorgt voor stapeling van bovenwettelijke regels welke uitzonderlijk kost prijsverhogend door werken.
  Wij zijn daarmee verworden tot onder geschikt belang in de voedselketen we zijn gedegradeerd tot het verdienmodel voor diepe zakken!
  De politiek heeft niet de knowhow en de inhoud dit te keren,sterker nog het politiek gezwalk zal lijden tot een massa richting de uitgang wat het einde in zal luiden van een landbouw natie.

 • m.de.vries3

  Pas op voor overhaasten met andere beleidsnormen, beter is om de nieuwe EU subsidie grondig te hervormen naar een prestatie model. Bijvoorbeeld, de centrale in Geertruidenberg draait gedeeltelijk op houtkorrels uit Canada. Dat is veel te gek, als wij in Nederland massaal bomen poten zijn deze over een aantal jaren toch ook geschikt voor deze centrale, stimuleer zulke ideeen.

 • Bennie Stevelink

  Met “marges” bedoelt Rinus Vermuë waarschijnlijk niet de financiële marges maar de maatschappelijke speelruimte.

  Dat deel van de veehouderij die bestaat op basis van geïmporteerd voer heeft geen toekomst. Alleen vee houden wat gevoerd kan worden van Noord Europese grond of in Noord Europa beschikbare reststromen. We moeten af van voedselvoorziening op basis van intercontinentale stromen. Zoveel mogelijk een gesloten voedselvoorziening per continent. Dat biedt ook mogelijkheden voor prijsbeleid.

  Hét probleem wat ik steeds zie bij invulling van een nieuwe landbouw is de sociaal-economische kant. Dat zie ik in deze column en ook in een artikel van Alex Datema bij Foodlog. Wat is de economische en sociale bestaansgrond?

 • Maas1

  Centrales ( bij) gestookt op hout zijn uitermate slecht om vele redenen, en niet geschikt voor de energie transitie.

 • Maas1

  @ Vertel eens Bennie wat jij bedrijfsmatig heb ondernomen om jou kringloop te sluiten? En ook bovenal wat jij hebt ondernomen om volledig energie neutraal te zijn?

 • Alco

  AANPASSEN alleen als lege schappen daar in de supermarkt daarom vragen.
  AANPASSEN naar geschreeuw van idealisten is een doodlopende weg.
  Dat verschil schijnen veel column schrijvers maar niet willen te begrijpen.

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink zegt: "Dat deel van de veehouderij die bestaat op basis van geïmporteerd voer heeft geen toekomst. "
  Leer het nou toch eens Bennie we leven in een globale economie of je dat wilt of niet. Of zeg je ook:
  Dat deel van de industrie dat bestaat op basis van geïmporteerde grondstoffen heeft geen toekomst.
  Dat deel van het energieverbruik dat bestaat uit geïmporteerde brandstoffen daar stoppen we mee.
  Dat deel van de bevolking dat bestaat import heeft geen toekomst.
  Dat deel van onze (luxe) consumptiegoederen die geïmporteerd worden moet afgeschaft worden.
  Zeg het maar Bennie.

 • daan1908

  Bennie is de man van de open deuren . Nederland is al eeuwen een handelsland . Dus Rotterdam kan dicht , Schiphol trouwens ook etc . Schijnt dat bij sommigen de Kerst en Nieuwjaarsborrel echt nog niet is uitgewerkt.

 • Bennie Stevelink

  @daan1908, waar spreek ik over Nederland? Ik heb het over Europa.

 • Alco

  Olie uit Europa?

 • H93

  Aan alle journalisten en columnisten die het maar niet willen snappen:

  (Boerderij Excuses voor het komende taalgebruik:)

  FLIKKER NU EENS OP met dat radicaal!
  Er is helemaal niks radicaal aan demonstreren op de manier van FDF! FDF heeft nog geen enkele wet overtreden, niks vernield, slechts één keer iets geblokkeerd: het provinciehuis in Den Bosch 25 oktober '19. Hoezo radicaal???

  Voetbalhooligans die van alles vernielen en mensen( waaronder hulpverleners) verwonden: die zijn radicaal!
  Activisten die met geweld inbreken in een stal( o.a. Boxtel), die zijn radicaal!

  FDF is NIET RADICAAL!!!

  Daarbij zal geen enkele boer wakker liggen van de gegevens die het RIVM ondanks dat ze het WETTELIJK VERPLICHT zijn nu pas naar buiten hebben gebracht en zullen deze alleen maar bevestigen wat men al lang dacht, hetgeen wat kelholt zegt: dat de industrie en luchtbaartjuist de grote uitstoters zijn die dan in de knel komen. Waarom willen twee bedrijven( zeer vermoedelijk Tata Steel en Schiphol) niet dat de gegevens van hun openbaar worden gemaakt( ondanks dat RIVM dat sowieso al wettelijk verplicht is te doen?) Juist! Die zijn heel nat als men achter hun werkelijke uitstoot komt. Nu scheelt het wellicht dat bij Schiphol en andere luchthavens de uitstoot boven de 900 meter niet meegerekend wordt en dus maar een klein percentage van de werkelijke uitstoot in beeld gebracht wordt maar dan nog.

  Het is klaar! Er gaat geen enkel landbouwdier meer vanaf in Nederland! Rinus vergeet dat de veestapel al gehalveerd is de afgelopen decennias. Melkveehouderij is daarnaast in de fosfaatproblematiek al kei hard geraakt en heeft al in veel gevallen onterecht in moeten krimpen door wanbeleid van de overheid. Daar gaat niet nog meer vanaf. Dat trekken de bedrijven simpelweg gewoon niet! Varkenshouders zijn ook al genoeg genaaid, geitenhouderij met die Q koorts en pluimvee met de friponil niet te vergeten.

 • farmerbn

  @Bennie, heb je het echt niet door dat die kringlooplandbouw het einde betekent? Dat cirkeltje waaruit je mag putten gaat in de toekomst steeds kleiner worden totdat het cirkeltje je eigen straat is. En dat geldt niet alleen voor de veehouderij maar ook voor de akkerbouw van Rinus.

 • Bas Spruijt

  Idd Bennie.
  Het is een manier om je af te knijpen. En waarom?
  De Duitse automobiel industrie is ook niet goed voor het milieu maar Mercedes zegt ook niet laten we alleen voor west Europa produceren.
  En tata steel is ook niet goed voor het milieu, knijp ze af en ze vertrekken gewoon uit nl. Goed voor het milieu? Ze gaan gewoon 700 km verderop in Polen zitten en hier zijn 12 000 banen naar de kl...

 • Dre van Helmond

  Wat een kul verhaal.
  De landbouw is al 40 jaar aan het veranderen.
  Er is veel minder vee en de landbouw is kringloop.
  Maar met de achtergrond depositie van stikstof en CO2 in Nederland kan je gewoon zonder beheers maatregelen geen heidevelden in stand houden.

 • Hoorn Boer

  Het gaat erom dat alle stikstofuitstoters op een eerlijke manier worden vergeleken en gelijkwaardig meewerken aan een oplossing. Als er nu vanuit de veehouderijcolumnnisten, na een beetje boeren protest, van allerlei kanten al weer het advies krijgen de hand in eigen boezem steken, zijn we weer helemaal terug bij af. Van een filosoof verwacht ik toch wat meer inzicht in hoe het werkt tussen verschillende groepen in de samenlening, dan dit verhaal.
  De kans bestaat dat de overheid ons als veehouderij binnen de spoedwet stikstof, straks via de kringloopwijzer keihard gaan aanpakken bij een 'stikstofdelict'. We hebben dan een economisch delict gepleegd en kunnen hoge straffen krijgen opgelegd. De maximumsnelheid van 100 kilometer voor auto's overdag( ook onderdeel van deze spoedwet) zou dan op soortgelijke wijze moeten worden bestraft bij overtreding. Een soort tachograaf in elke auto en bij een geringe overtreding is er een ernstig milieudelict gepleegd, dus meteen een celstraf of een boete van €5000.
  Over het roodkleuren van gebieden via een sattelietkaart moet de schrijver eens goed kijken naar de randstad.
  Van een filosoof verwacht ik toch een wat diepzinniger visie op de problematiek dan deze 'kort door de bocht ' inzichten!

 • Maas1

  De satelliet....

  <>

  Energie transitie!!€€€€

  <>

  Betreed de verschillen met een open mind zonder polarisatie!

 • Kelholt

  Als Boerderij Rinus Vermuë hier z'n verhaal laat houden dan is het toch ook niet teveel gevraagd om een interview met Gert Brommer te publiceren?
  <>
  Er wonen gelukkig ook nog verstandige mensen in Overijssel.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.