Boerenblog

6 [Missing text /esp/article/comments for nl]

‘Oogstprognoses niet in belang van telers’

Over hoe oogstprognoses de toon zetten.

Zoals ieder jaar is het ook dit jaar weer spannend hoe de prijzen van de rooivruchten zich ontwikkelen. In geen enkele sector is de productie zo inzichtelijk als in de landbouw. Bijna ieder vakblad doet er aan mee om zo vroeg mogelijk met een oogstprognose te komen. Dit voorjaar was er zelfs voordat de meeste aardappelen gepoot werden al een organisatie die wist te melden dat we dit seizoen bedolven zouden worden onder een topopbrengst aardappelen.

Proefrooiing VTA

Gewaspercelen worden het hele groeiseizoen gevolgd en wekelijks laten we de hele wereld zien hoe goed onze gewassen groeien. Op iedere agrarische website is het groot nieuws als er weer iemand een mening over de opbrengst heeft. Deze week was de eer aan de VTA (Verenigde Telers Akkerbouw). De dikgedrukte koppen als: “Proefrooiing VTA scoort bovengemiddeld” en “VTA verwacht bovengemiddelde aardappelopbrengst” zetten een duidelijke toon. In de artikelen viel te lezen dat de opbrengst van VTA-telers 9% boven het vijfjarig gemiddelde uit komt. Verder in het artikel wordt alles gerelativeerd maar de stemming is hiermee gezet.

Onderhandelingspositie

Op zoek naar meer informatie over VTA zag ik tot mijn verbazing dat een van de belangrijkste punten van deze vereniging is het organiseren van een betere marktpositie voor telers. Door meer inzicht in de markt krijg je als teler een sterkere onderhandelingspositie en een beter resultaat, zegt VTA. Nou was ik vroeger op school niet de beste leerling van de klas maar ik meen me toch te herinneren dat je onderhandelingspositie niet beter wordt door je afnemer eerst te vertellen dat het aanbod waarschijnlijk veel groter is dan de vraag. Bij de aanschaf van bijvoorbeeld een auto heb ik het nog nooit meegemaakt dat de handelaar me wees op het grote aanbod en dat het niet mee valt om iets te verkopen.

Besparen

Misschien moeten we een voorbeeld nemen aan de energiemaatschappijen die je keer op keer telefonisch lastig vallen om te vertellen dat je bij hun beter af bent en veel kan besparen. Een heel andere manier van verkoop, maar kennelijk wel effectief, anders zouden ze daar wel mee stoppen. Het is in elk geval zaak dat we ons als gezamenlijke telers beter weten te verkopen in plaats van onszelf en de markt naar beneden te praten.

Marktwerking

Natuurlijk is het in het belang van de maar liefst 900 aangesloten telers om inzicht te hebben in de markt, maar het zou veel beter zijn om het alleen naar de leden te communiceren en zeker niet naar de media. In het kader van een van de kernpunten van VTA, het pleiten voor betere handelsvoorwaarden, hoop ik dat ook de VTA de minister eraan herinnert dat zij beloofd heeft om voor eerlijke telersprijzen te zorgen. De prijsontwikkeling van de laatste weken geeft in elk geval weinig blijk van een gezonde marktwerking.

[Missing text /esp/comments/manycomments for nl]

 • kraats

  Als je niet meedoet aan het aanleveren van de cijfers, wordt je van bepaalde info afgesloten

 • pinkeltje

  Deze discussie is al zo oud als de wereld. En op zich ook een begrijpelijke discussie die ook wel altijd zal blijven. Een ieder die met de sector van doen heeft probeert al zo vroeg mogelijk inzicht te krijgen in de te verwachten hoeveelheden van de producten. Dat begint met het areaal van de gewassen en het eindigt met wat we denken dat er aan verkoopbaar product in de schuren ligt. Iedere betrokken partij heeft belang bij die informatie, alleen is het belang van de ene niet het belang van de andere. Wie met afstand beter en als enige of een van de weinigen goed is geïnformeerd over de volumes die probeert zijn mond te houden en doet er zijn voordeel mee. Laat de rest maar lekker buiten spelen. Maar de praktijk is dat niemand écht veel beter weet dan anderen wat er bijvoorbeeld aan aardappelen straks op de markt komt. Wanneer je als telers het idee hebt dat er enkelingen (bijvoorbeeld afnemers) zijn die wél een redelijk overzicht hebben, dan zit er weinig anders op dan toch elkaar maar te informeren zodat je ook enig idee hebt waar je met zijn allen staat in de markt. Kortom, een ieder wil donders graag weten wat er van de markt verwacht mag worden en heeft daar ook veel belang bij, maar omdat we geen van allen die wijsheid in pacht hebben, dan toch maar proberen die kennis met elkaar te delen. En wat die minister betreft die voor betere prijzen gaat zorgen. Ik zou er maar niet teveel van verwachten.

 • kanaal

  het zijn onze cijfers dus onder de pet houden.

 • agratax(1)

  Met het verstrekken van oogst prognoses vertellen we het halve verhaal de andere helft is de wettelijk opgelegde Mei telling waar we ons productie plan, gewassen dieren en aantallen door moeten geven. In de moderne wereld is zelfs het doorgeven van deze cijfers niet meer nodig de GPS en satelliet foto's die nauwkeurig aangeven wat ergens groeit en hoe goed het groeit en hoe groot het perceel is. Hiermee heeft de markt precies alle gegevens nodig om te weten hoe het aanbod zal zijn en het aantal consumenten en hiermee de afzet kent hij.

 • pinkeltje

  Komt er dus op neer dat we het wel graag van elkaar willen weten maar dat we het elkaar niet gaan vertellen? Als je weet dat je de slimste van de klas bent kun je dat doen, maar of dat ook zo is? Je stelt je dus voor dat je het kunt regelen dat afnemers, maar ook een overheid geen enkel idee hebben wat er aan oogst te verwachten valt en dat ze dat dan voor lief nemen? Daarvoor zitten er helaas teveel kinderen in de klas!

 • info36

  Alle oogstprognoses hebben maar 1 doel : de landbouwprijzen laag houden. Dat wij daar zelf aan meewerken is natuurlijk krankzinnig.

[Missing text /esp/comments/showmore for nl]

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]