Commentaar

2 reacties

‘Boer heeft baat bij oogstprognoses’

Elk jaar ontstaat onder telers discussie over oogstprognoses. Tenminste, als de ramingen negatief uitpakken voor de prijsvorming.

Het is weer de tijd dat de verschillende bronnen met hun oogstramingen naar buiten komen. Afgelopen week kwam VTA ( Verenigde Telers Akkerbouw) met de voorspelling dat de aardappelopbrengst per hectare 9% boven het 5-jarig gemiddelde ligt. Prompt daalde de aardappelprijs en ontstond er discussie of de raming niet wat aan de hoge kant was. Sommige telers reageerden zelfs verontwaardigd waarom nota bene telers met hun eigen opbrengstgegevens de markt bederven. Tja, dan dus ook niet publiceren als de opbrengsten tegenvallen?

Goede, betrouwbare oogstramingen beïnvloeden per definitie de markt. Dat mag geen reden zijn voor afschaffing ervan

Selectieve verontwaardiging

Vorig jaar nog speelde eenzelfde kwestie met de oogstramingen van het CBS. Dit nadat de fysieke uienoogst achteraf veel lager uitpakte dan de CBS-prognose. Het CBS werd ervan beticht wel vaker de plank mis te slaan met te hoge inschattingen. Bij nader onderzoek bleek dat het CBS in een periode van 8 jaar de uienoogst 4 keer te laag had ingeschat. In die jaren was er echter geen kritiek. De verontwaardiging op oogstprognoses is dus selectief.

Achterstand

Goede, betrouwbare oogstramingen beïnvloeden per definitie de markt. Dat mag geen reden zijn voor afschaffing ervan. Daar worden juist de telers de dupe van. Zij komen dan helemaal op achterstand ten opzichte van hun afnemers. De handel en verwerkende industrie beschikken tegenwoordig over heel veel digitale data van verschillende bronnen, zoals satellietgegevens, en sleutelen driftig aan nog betere en snellere prognoses met hulp van kunstmatige intelligentie.

Ramingen gaan gepaard met foutmarges

Net als weersvoorspellingen gaan oogstramingen per definitie gepaard met foutmarges. Je kunt wel de discussie aangaan of oogstramingen beter en betrouwbaarder kunnen, en met vergelijkbare modellen gaan werken.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    We kunnen de discussie starten of oogstramingen via het CBS nog wel nodig zijn nu iedere zichzelf respecterende handelaar en verwerker zijn eigen prognoses doet via Big Data. Ik denk dat we ons de kosten van het CBS in dezen kunnen besparen. De Mei telling en de Oogstramingen zijn uit de tijd van de Crisis in de dertiger jaren en daarna van belang in WO II, toen was een raming nodig om honger zoveel mogelijk te voorkomen. Maar nu zijn de mei tellingen en de opbrengst prognoses leuk voor de handel en de statistieken. beleidsmatig is de noodzaak niet meer van belang. Zie maar hoe eenvoudig de politiek zijn wens uitspreekt om maar te snijden in de landbouw ook al betekent dat einde voedsel van eigen bodem.

  • chrismariavanbeek

    Discussie over eigendomsrechten van big data....., maar ik ken maar 1 sector die zijn data al bij voorbaat te grabbel gooit en daarmee alle kaarten bloot op tafel legt en dat is de primaire sector. Ik zeg gelijk afschaffen die cbs formulieren,

Of registreer je om te kunnen reageren.