Redactieblog

5 reacties

‘Weerstand tegen transitie naar duurzame landbouw’

Eens keert de wal het schip.

Boeren voelen zich klemgezet. Ze willen zo graag uitbreiden – nou ja, sommige dan – en daar is een streep door gezet door de Raad van State. Die is op zijn beurt weer opgejut door ‘die milieugekkies’ – zegt de PVV.

Aan de andere kant denk ik: wie heeft die uitbreiders al die tijd opgejut? Wie beweerde altijd dat uitbreiding zo goed is? Dat we zo een levensvatbaar bedrijf kregen, dat we alleen zo de wereld konden voeden en dat aan elk milieunadeel wel een technische mouw te passen was? Mest injecteren, diepere mestkelders, luchtwassers et cetera, uitgevonden door het vernuft van Agro bv Nederland, ondersteund door onderzoeken van Wageningen University & Research. Van wie moest dat allemaal worden toegepast?

Te veel en te lang intensivering van landbouw en veeteelt

Het speelt natuurlijk al langer, maar afgelopen tijd is er meer aandacht voor die uitbreidingsdwang van de afgelopen decennia. Zo las ik een citaat van Jan Diek van Mansvelt: “Als ik aan de boer denk, dan denk ik, allemachtig, wat zitten jullie in een rotsituatie. Waar zijn jullie in verzeild geraakt, met al die erfbetreders die maar één belang hebben: winst maken.”

Carola Schouten erkende in een interview hoe moeilijk het is daaruit te komen. “Het duurt lang om een manier van produceren die al 50 jaar gewoon is, om te draaien. En we zitten ook nog eens in een Europees krachtenveld. Niet om het te bagatelliseren, maar dat krijg ik niet zomaar omgedraaid. Soms kosten dingen ook meer tijd dan mij lief is, dat geef ik eerlijk toe.”

In Wageningen lopen mensen rond die het zich aantrekken. WUR-hoogleraar Esther Turnhout wil zelfs dat Wageningen sorry zegt. Intensivering van landbouw en veeteelt heeft volgens haar natuur en landschap te veel schade berokkend. Te lang is uitgebreid gedaan alsof het niet op kon.

Wel snel uitbreiden, maar nu kalm aan richting duurzaamheid

De transitie zal nog wel even duren. De gevestigde landbouworde stuurt ons nog steeds in de richting van intensievere projecten met veel hoogtechnologische input. De voornaamste reden die ik tegenkom, is dat zo’n manier van boeren toch echt het duurzaamst is, weer volgens Wageningse onderzoeken. Het klinkt als KLM dat wil uitbreiden om te vergroenen.

De nieuwste trend onder boeren is roepen dat de transitie niet te snel moet gaan, want we moeten wel de tijd hebben om mee te kunnen. Tja, dat vind ik nou weer te makkelijk. Toen de technische hoogstandjes werden aangeprezen, wisten ze niet hoe snel ze moesten aanhaken. Toen hadden ze geen tijd nodig. Nee, uitbreiden deed je omdat je dat zelf wou, omdat je de rente kon opbrengen, omdat het fiscaal aantrekkelijk was en omdat je dacht dat de maatschappij de nadelen wel zou verdragen.

Ik ken veel boeren die bij die grootschaligheid altijd al vraagtekens hebben gezet. Nu hebben ze gelijk gekregen. Ooit keert de wal het schip.

Laatste reacties

 • HGEERLIGS

  De belangrijkste sleutel naar een duurzaam voedsel systeem ligt bij de consument. Alle mineralen en organische materiaal die de boer in het voedsel weet te krijgen verlaat via de mens, het riool, de rioolzuivering en de slibverbranding het landbouwsysteem om hier nooit meer in terug te keren. Een lineair en dus eindig systeem en de fundamentele reden waarom kunstmest onvermijdelijk is. Dit kan biologische landbouw of kringloop landbouw ook niet oplossen. Zij hebben namelijk te maken met precies hetzelfde probleem: "de mens die slechts van de landbouw neemt en niets terug geeft". De werkelijke uitdagingen voor de toekomst zijn niet zozeer kringlooplandbouw en natuur inclusieve landbouw maar kringloopvoedsel en mens inclusieve landbouw.
  Voor wie echt geïnteresseerd is: google eens op het boek "4.000 jaar kringlooplandbouw". Daar ligt naar mijn overtuiging de sleutel.

 • heeeee

  100 % mee eens hgeerligs .Dat is de echte kringloop.De leek zegt,dus de burger, de boer put de grond uit.maar het is juist anders om. Maar brengt ze dat maar eens aan hun verstand .

 • agratax.1

  Zo lang het aantal mensen, onze consumenten, groeit zal er meer input in de voedselproductie nodig zijn, dan er out put (mineralen excretie) is. Want wat er niet in gaat komt er niet uit en bij een groeiend aantal mensen moet er eerst meer eten in dan er poep uitkomt. Ik bedoel maar, "We zullen de aarde uitwonen, hoe netjes we ons ook houden aan de kringloop gedachte". Even terug naar de groei van de bedrijven, hoe meer we groeien hoe meer energie van buitenaf er nodig is omdat vervangen van menselijke en dierlijke energie leidt tot gebruik van fossiele of "kunstmatig opgewekte" energie.

 • famboenink@hetnet.nl

  grapig dat de een hogleraar excuses wil over intensivering en grootschaligheid
  terwijl een week later een raport wordt gepresenteerd dat
  door de w.u.r huib silvis en martien volkskuilen
  grote landbouwbedrijven bepalen grondvraag en prijs en draaien beter
  wat volgens mij heel dichtbij de werkelijkheid ligt

 • Noordam2

  Laat iedereen nu eens realiseren dat grootschalig en duurzaam en kringloop heel goed samengaan, sterker nog misschien wel beter dan kleinere bedrijven.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.