Commentaar

13 reactieslaatste update:4 jul 2019

‘Transitie naar anders denken’

In de duurzame akkerbouw is geen ruimte meer voor ‘baat het niet, het schaadt ook niet’.

Van een akkerbouwer in Wildervank in de Groningse Veenkoloniën hoorden we dat die dit voorjaar zijn bieten tegen luizen heeft gespoten. Niet dat er concrete schade dreigde, maar na al het rumoer over de mogelijk desastreuze gevolgen van het wegvallen van de neonicotinoïden, wilde hij het risico niet lopen. Let op: het was voor het eerst in zijn arbeidzame leven dat hij bieten tegen de luis spoot. Last had hij nooit, reden waarom hij ook nooit ontsmet bietenzaad gebruikte.
Andere situatie: op de proefboerderij in Westmaas konden we noteren dat in het Zuidwesten nogal wat bietentelers bij iedere onkruidbestrijding uit voorzorg een pyretroïde hebben meegespoten. Ook hier om na het wegvallen van de neonics in de zaadcoating vraat- of luizen uit te sluiten. Vaak kwam het advies van de handel.

Onnodig spuiten

Het advies om het zekere voor het onzekere te nemen is ongewenst. Het begint ermee dat je ook natuurlijke vijanden van de groene perzikluis doodt. Verder werk je met veelvuldig gebruik, resistentie in de hand. En tenslotte bestaat bij veel onnodig spuiten het risico dat de toelating van het middel wordt ingetrokken. Alleen spuiten op basis van tellingen is beter.

Dit staat lijnrecht tegenover het gewenste spuitgedrag dat in visies over en studies naar de transitie naar een duurzame landbouw wordt bepleit

Zeker, het gaat om toegelaten middelen, en iedere teler is vrij om zijn eigen risicoprofiel op te stellen. Maar dit (advies om) zo het zekere voor het onzekere te nemen staat wel lijnrecht tegenover het gewenste spuitgedrag dat in visies over en studies naar de transitie naar een duurzame landbouw wordt bepleit.

Kringlooplandbouw

In de studie over kringlooplandbouw die Rabobank vorige week presenteerde staat onder meer het volgende: ‘Binnen kringlooplandbouw ligt de nadruk meer op het beheersen van schadelijke organismen op basis van monitoren en preventief handelen, en minder op het elimineren van ziektes en plagen gebaseerd op vuistregels.

Een paar dagen eerder plaatste het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bovendien nog kritische kanttekeningen bij het fenomeen dat veel boeren zich over gewasbeschermingsmiddelen vooral laten informeren door bedrijven die deze chemische middelen verkopen.

Grote druk

Uit de studies en toekomstvisies, ook die van landbouwminister Schouten, wordt duidelijk dat de akkerbouwer die meent op de oude voet te kunnen doorgaan, zich uiteindelijk uit de markt prijst.

De druk in de richting van duurzamer, biodiverser, natuurinclusiever en circulairder wordt met de dag groter. Er zit weinig anders op dan dat de keten zich daar rekenschap van geeft, de boerenbedrijven niet in het minst. Het is een behoorlijk ingrijpende transitie die van de akkerbouw wordt verlangd. De omslag hoeft niet vandaag op morgen gerealiseerd te zijn, maar laat dat geen reden zijn om er waar dat kan niet nu al mee te beginnen.

Laatste reacties

 • meter

  En in de tussentijd importeren we producten waar alles op gespoten is wat hier allang verboden is ten behoeve van de duitse auto-industrie. Misschien dat u daar ook eens notie van maakt. Het 1 valt namelijk niet met het ander te rijmen....

 • maxisprint

  Aan zulke insinuaties, dat akkerbouwers zomaar voor de zekerheid spuiten, erger ik me kapot
  Als je ziet dat de laatste paar dagen er al meerdere gele kringetjes in de suikerbieten komen met vergelingsziekte dan zou ik me toch iets rustiger houden met de beschuldigingen van het lukraak spuiten tegen luis.
  Vlak na pasen zaten de bieten al vol met zwarte bonenluis, met daartussen ook de gele perzikbladluis ( wel in minder grote getale)

 • info36

  Wat een trendy gezever.

 • Maas1

  De tekst is ' Transitie naar anders denken' ben het helemaal met @ meter eens.
  Onze grootste zorg voor ons verdien model is de Politiek en de beleidsmakers zij zijn immers in staat om onze bedrijven ten gronden te richten.Producten binnen laten die op gespannen voet staan met de productie methodes in Europa en alles wat er mee samenhangt de wensen en eisen van de maatschappij. Om vervolgens de boer met de rug tegen de muur te zetten....dat is bestuurlijk onvermogen!
  ....anders denken!!

 • koestal

  De politiek maakt hier meer kapot dan je denkt.

 • Kelholt

  Als een redacteur akkerbouw het volgende stelt: 'Uit de studies en toekomstvisies, ook die van landbouwminister Schouten, wordt duidelijk dat de akkerbouwer die meent op de oude voet te kunnen doorgaan, zich uiteindelijk uit de markt prijst.' dan stel ik het volgende vast: Uit cijfers van het CBS over het dalende aantal akkerbouwbedrijven wordt duidelijk dat bedrijven als gevolg van aanvullende regelgeving en bijbehorende kostprijsstijging niet meer mee kunnen komen op de (vrije wereld) markt. Dit met dank aan de studies en visies van een stel bureaugeleerden...

 • Mauser M12

  Vos

  Ik ben niet zelfstandig ondernemer geworden om me de wet voor te laten schrijven door linkse politici en een redacteur van "Boerderij".
  Ik wil zelf weloverwogen afwegingen kunnen maken. De betutteling in dit land wordt zo langzamerhand ondraaglijk.

 • farmerbn

  Als het de politiek uitkomt is het voor marktdenken, komt marktdenken niet uit dan komen er wetten die boeren een hogere kostprijs geven.

 • Jan-Zonderland

  Leo, wat een waardeloos suggestief verhaal.
  “Een boer uit Wildervank” en “nogal wat telers in het Zuid Westen” en “vaak door de handel geadviseerd” Dat is RTL praat. En dan haal je een studie van de allom geprezen betweters van de Rabobank aan: “gebaseerd op monitoring en PREVENTIE”. Als je de gehele context ziet van je verhaal dan kom je tot de conclusie dat je gewoon wat in de lucht slaat. Terecht dat je opmerkt dat het allemaal legaal is wat er gespoten is en neem maar van mij aan dat de boeren in kwestie dat weloverwogen gedaan hebben. Wij boeren spuiten niet zomaar wat, het kost allemaal al genoeg.

 • jan4072

  Vroeger was er hier het vrije westen en in het oosten communisme. De wereld draait rond en de ideologie ook.

 • De politiek loopt hier als een dolle achter de bilderbergkliek aan, alleen maar druk met agenda 2030.

 • agratax.1

  Dat de boer zijn insecticide combineert met een herbicide heeft tot voordeel dat 1 x spuiten volstaat bespaart naast arbeid een zekere hoeveelheid CO2 uitstoot die anders zou ontstaan door een extra bespuiting het gewas. Ik kan niet anders zeggen dan; "De beleidsmakers die zich druk maken over broeikasgassen en de beleidsmakers die zich bezig houden met gewasbescherming en diversiteit werken geheel onafhankelijk en met tegenstrijdige adviezen / beleidsregels. Hier komt bij dat het onderbuik gevoel de bepalende factor is geworden en niet de wetenschappelijke onderbouwing.

 • massy

  Nederland prijst zich met alles uit de markt maar dat geeft niet we gaan straks alles importeren dat is veel beter hier loopt toch iedereen als een kip zonder kop van alles te schreeuwen wat nergens op slaat een mens of in ieder geval een gedeelte van de mensen is hier in ieder geval niet normaal.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.