42 reacties

‘Europa moet stappen zetten in ecologische teelt’

Juist nu moet de sector inzetten op voedsel vrij van residuen van chemische bestrijdingsmiddelen.

In een vorige lezing in Amsterdam voor studenten van de VU en UvA toonde ik op basis van wetenschappelijke studies aan dat biologische landbouw de beste papieren heeft voor een toereikende duurzame voedselvoorziening. Uit de rekensom die ik toen maakte, bleek dat met bio-landbouw 10,4 miljard mensen konden worden gevoed.

Mechanische onkruidbestrijding in mais. Bio-landbouw kan meer dan 11 miljard monden voeden, berekende Bertus Buizer - foto: Harry Onstein.
Mechanische onkruidbestrijding in mais. Bio-landbouw kan meer dan 11 miljard monden voeden, berekende Bertus Buizer - foto: Harry Onstein.

Bio mogelijk voor 11 miljard mensen

Ik was er toen nog van uitgegaan dat de oppervlakte industriële gewassen gelijk zou blijven. Bij elkaar 190 miljoen hectare. Oftewel 12% van het totale areaal gewassen in de wereld als behalve 105 miljoen hectare sojabonen, 35 miljoen hectare koolzaad, 15 miljoen hectare oliepalm en 25 miljoen hectare suikerriet ook 4 miljoen hectare suikerbieten en 6 miljoen hectare tabak meegerekend worden.

Als op termijn de helft van die 12% industriële gewassen bestemd zou worden voor ecologische voedsellandbouw, zouden in de toekomst zelfs meer dan 11 miljard mensen biologisch kunnen worden gevoed.

Door het Mercosur-akkoord kunnen vervuilde landbouwproducten uit die landen op de Europese markt komen

Chemische bestrijdingsmiddelen schaden de gezondheid van mens, dier, bodem, lucht, water, ecosystemen en biodiversiteit. Daarom zou voedsel geen residuen van bestrijdingsmiddelen mogen bevatten.

Dat wordt voor Europa nog belangrijker vanwege het handelsverdrag dat de EU op 28 juni sloot met de Mercosur-landen: Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay.

Door dat handelsverdrag kunnen vervuilde landbouwproducten uit die landen op de Europese markt komen. Dat kan in ernstige mate tot nog meer risicovol voedsel in de Europese winkelschappen leiden.

Brazilië heeft een paar maanden geleden niet voor niets 150 nieuwe bestrijdingsmiddelen toegelaten die in Europa verboden zijn

Syngenta, dat in Chinese handen is en waarvan de bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit & Research commissaris is, verdient in Brazilië miljarden aan de verkoop van zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen die in de EU verboden zijn.

Brazilië heeft een paar maanden geleden niet voor niets 150 nieuwe bestrijdingsmiddelen toegelaten die in Europa verboden zijn. Reden temeer voor de Europese landbouwsector om in te zetten op voedsel dat vrij is van residuen van chemische bestrijdingsmiddelen, GMO’s en hormonen en om daarover goed met de consument te communiceren.

Syngenta verdient miljarden aan de verkoop van zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen die in de EU verboden zijn. Brazilië heeft een paar maanden geleden niet voor niets 150 nieuwe bestrijdingsmiddelen toegelaten die in Europa verboden zijn, stelt Bert Buizer - foto: Henk Riswick.
Syngenta verdient miljarden aan de verkoop van zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen die in de EU verboden zijn. Brazilië heeft een paar maanden geleden niet voor niets 150 nieuwe bestrijdingsmiddelen toegelaten die in Europa verboden zijn, stelt Bert Buizer - foto: Henk Riswick.

Hogere boerenprijs

De btw op voedsel dat vrij is van deze stoffen zou omlaag moeten, zodat minima eerder voor gezond voedsel zullen kiezen (scheelt ook zorgkosten). De boeren moeten er een veel hogere prijs voor krijgen.

Zij ervaren dan ook in hun portemonnee het belang om op een ecologisch verantwoorde wijze te (gaan) produceren. Daarbij krijgen natuurlijke biodiversiteit en noodzakelijk bodemherstel weer meer vorm en worden bodem en oppervlaktewater minder vervuild en drinkwatervoorziening, milieu en klimaat veel minder bedreigd.

Met ecologische landbouw kan het ook het verfoeide fosfaatplafond verdwijnen

Mooie bijkomstigheid is dat in Nederland met ecologische landbouw het verfoeide fosfaatplafond kan verdwijnen. Dan kan ook de hele bureaucratie daaromheen weg en kan dat boeren veel oneerlijk generiek beleid, regeldruk en administratie besparen. Daardoor zullen ze ook wat dat betreft weer meer plezier krijgen in hun belangrijke vak. Boeren wordt weer leuk.

Dit is de verkorte versie van de lezing die Bertus Buizer dinsdag 2 juli hield tijdens de tentoonstelling ‘Monsanto®: A Photographic Investigation’ van Mathieu Asselin in The Ravestijn Gallery in Amsterdam.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Buizer wordt steeds meer aangetast door de 'roze wolk' ziekte. Hij zet de bestuursvoorzitter van WUR vuil weg maar wetenschappers lachen Buizer uit om zijn domme gezwets.

 • ptheunis501

  Toen werd hij wakker, of droom maar verder

 • Bennie Stevelink

  Bertus toch!
  Met voedsel gaan mineralen van het land naar de stad en keren niet weer terug. Hoe denk jij de bodemvruchtbaarheid op peil te houden zonder kunstmest?
  Is de biologische voedselproductie, die volgens jouw toereikend is voor 10,4 miljard mensen, gebaseerd op biologische landbouw met grootschalige aanvoer van compost uit de gangbare landbouw? Hoe groot is de biologische voedselproductie als er geen compost uit de gangbare landbouw beschikbaar is?

  Ziekten en plagen is een groot probleem. Nog maar net, een paar dagen geleden, stond hier een artikel over biologische boeren die voor de zoveelste keer illegaal koperoxychloride gebruiken om de phytophthora te beperken. Boeren zonder bestrijdingsmiddelen is blijkbaar niet zo eenvoudig.

  Verder pleit je voor een BTW verlaging voor voedsel waarbij geen bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn. Dan is het beter betaalbaar voor mensen met lagere inkomens, stel je. Dat scheelt 9%. Tegelijk moeten boeren die dit produceren een veel hogere prijs krijgen. Dat zal volgens mij toch veel meer moeten zijn dan die schamele 9%? Wordt het dan duurder of goedkoper voor mensen met lagere inkomens?

 • Schrauwen Landbouw

  Die studenten van de VU en UvA zijn nu net degene die geen carrière ambiëren in het wieden van onkruid.

 • nvanrooij1

  En Bertus wiedt ook geen onkruid maar stuurt dure rekeningen voor zijn advies
  Laat hem eerst de vragen van Bennie maar beantwoorden

 • kleine boer

  Brazilië heeft een paar maanden geleden niet voor niets 150 nieuwe bestrijdingsmiddelen toegelaten die in Europa verboden zijn ..... dit is de enigste goeie regel in het artikel NIET voor NIETS.....

 • maxisprint

  Ik wacht vol verwachting op het antwoord dat Bertus op de vragen van Bennie heeft

 • Almagro

  Ik wordt zóóó ziek van die zelfbenoemde adviseurs en "deskundigen".

 • pinkeltje

  Hoe bezwaarlijk is het dat de bestuursvoorzitter van de WUR ook een beetje idee heeft van wat er speelt bij grote spelers in de markt zoals Syngenta? Met geleerden die nooit meer dan de muren van hun kantoorgebouw zien kom je ook niet zoveel verder. Net als in de politiek waar we inmiddels ook wel bollebozen genoeg hebben die van de gang van zaken op de werkvloer geen enkele kaas hebben gegeten.

 • Gat

  Hoeveel wast 50 euro en uurtje kvk en je hebt een adviesbureau?
  En dan lezing op universiteit van amsterdam. Das net als een koe van 10 jaar die nooit buiten is geweest om dat groene spul in zen bek te nemen. Dat snappen ze niet!
  Mja bertus heeft die biologische boer minder regeldruk? Die heeft de skal ook nog ! Lul toch niet met je minder regeldruk. Kenniseconomie, noem het lamlullen economie, lui volk dat niet met de hand wil werken. Controleren is leuk. Elke dag ergens anders en je voelt je toch wel machtig over zon boer die je mag treiteren.

 • Jan-Zonderland

  Bertus, kun je ook even een lijstje overleggen van die 150 middelen die volgens jou in de laatste paar maanden een toelating hebben gekregen in Brazilië ? Waarschijnlijk niet, net zo min als dat je een antwoord kunt geven op Bennie’s vragen. Denk je nou echt dat je met dit soort kolder kunt scoren ? Ja misschien bij wat versufte studenten maar verder doe je er niemand een plezier mee. Het is ook niet echt reclame voor je eigen bedrijf maar dat even terzijde.

 • kanaal

  we moeten dus kringloop import alleen maar toelaten.

 • nvanrooij1

  Ik denk dat Bertus op vakantie is. Normaal reageert hij vlug of zou hij de antwoorden op de vragen ook niet weten en klapt zijn verhaal uit elkaar.

 • Bertus Buizer

  Aan alle voorgaande reageerders hier:

  Is het voor u geen tijd om de bakens eens te verzetten?

  Laat u bijvoorbeeld inspireren door 'Caring Farmers', een initiatief dat innovatieve Nederlandse boeren vorige week online hebben gelanceerd en waarvoor zich inmiddels al meer dan 50 boeren hebben aangemeld. Zij zijn gelijk al aan de slag met kringlooplandbouw. 'Zonder extern veevoeder, chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest', is de inzet.

  Hier enkele citaten uit de open brief dd. 25 juni 2019 van de initiatiefnemers van Caring Farmers:

  'Ons doel is dat we kringlopen volledig sluiten op zo klein mogelijke schaal en dat we op bedrijfsniveau geen externe grondstoffen meer nodig hebben. De agro-ecologische bedrijfsvoering – met de natuur mee produceren – maakt dit ideaal haalbaar. We maken ons eigen diervoer, wekken eigen energie op en beheren ons eigen water.'

  'Wij staan een landbouw voor met een positieve impact op het klimaat. Gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen is uitgesloten. Geen input van buiten de kringloop is een uitdaging. Het gaat erom dat we ecologisch, economisch en sociaal verantwoord omgaan met nutriënten, land, water en energie.'

  Uiteraard ondersteun ik dit mooie en belangrijke initiatief!

  Zie <>

  en <>
  .

 • kleine boer

  bertus gewoon de gestelde vragen beantwoorden te lastig?

 • Bennie Stevelink

  Bertus, die Caring Farmers verwoorden een paradijselijk ideaal. Nergens geven ze aan hoe ze dat willen realiseren. Net zoals jij geven ze geen oplossing voor de beperkingen waar ze tegenaan lopen.

 • farmerbn

  Probeer het nog eens Bertus.

 • nvanrooij1

  Bertus beantwoord de vragen eens
  Hoe zal een akkerbouwer als hij op bedrijfsniveau geen externe grondstoffen meer gebruikt (vlgs. de door jouw ondersteunde Caring Farmers) nog gewassen kunnen telen.

 • Noordam2

  10 miljard mensen voeden met Caring Farmers. Beste Bertus, dat wordt chaos!

 • Noordam2

  even serieus, een mooi project voor studenten, hoeveel consumenten kunnen zich voeden met de opbrengst van 1 ha kringloop bedrijf zoals voorgesteld bij CF.
  dan is het een kwestie van rekenen. hou wel een ruime marge van misoogsten door bv Phytoftora, sprinkhanen, emelten, slakken e.d.

 • farmerbn

  Bertus kan niet inhoudelijk reageren dus reageert hij niet. Hoe moet dat nu met die studenten? Zijn die op het verkeerde been gezet?

 • nvanrooij1

  Of hij is nu echt op vakantie.

 • 306lsa

  Leuke discussie maar er is een maar🤓
  Hoe zit het dan met de stelling dat de koe een vervuiler is want het voer neutraliseert dat weer hier wordt natuurlijk een leuke discussie gevoerd over dingen wat in onze ogen een soort lek in een systeem zit (terecht en ook leuk)
  Maar ik wou dan ook graag deze zelfde discussie met de mensen die zeggen dat een koe een vervuiler is want eigenlijk vindt ik het precies andersom stel een koe produceert geen stikstof of ..... dan is er een zelfde soort lek in het systeem want dan moet je die mineralen / voedingstoffen ook aanvoeren
  Het reageren is best leuk want dan mag de ander verklaren hoe het zit want de ander beweerd ook wat dus dan mag je toch ook kritisch zijn?? Ik hoop ook op een uitleg van Bertus want dan kunnen we het misschien snappen

 • Bertus Buizer

  @Bennie en @de-boer-, het grote lek in de mineralenkringloop naast uitspoeling en afspoeling van mineralen naar grond- en oppervlaktewater is vooral de stoelgang van de mens en waar de menselijke feces uiteindelijk naar toe verdwijnen. Dat geldt voor zowel gangbaar als voor ecologisch. Dat lek wordt in de gangbare landbouw steeds zoveel mogelijk gedicht met vooral kunstmest (met een beperkt aantal mineralen, terwijl de plant er zo'n 16 nodig heeft) en dierlijke mest. Dat heeft tot veel uitstoot geleid van broeikasgassen: kooldioxide (CO2) en lachgas (N2O) en vanuit de veehouderij ook in toenemende mate van CH4 (methaan).
 • Bertus Buizer

  Deze naoorlogse aanpak is niet volhoudbaar. In mijn lezing (niet in de verkorte versie hier in Boerderij) heb ik een aantal maatregelen genoemd die de mineralenbalans op een ecologisch verantwoorde wijze weer sluitend kunnen maken.

  En dan vooral deze: Bij de bouw van nieuwe wijken en bijvoorbeeld als oude rioleringen in een hele wijk aan vervanging toe zijn, zal voortaan herwinning van mineralen vanuit de menselijke feces via de stoelgang mogelijk moeten worden gemaakt en wel op een wijze die geheel ecologisch verantwoord is. Dat betekent ook het aanpakken van het probleem van residuen van chemische bestrijdingsmiddelen en van medicijnen bij de bron.

  Wat betreft het tegengaan van medicijnresten in de stoelgang zijn medici en pharmaceuten op initiatief van waterschappen en landelijke overheid tegenwoordig al met elkaar in gesprek. En mensen krijgen ook steeds meer oog voor het belang van een goede leefstijl. Dat kan ook veel medicijnen en medicijnresten schelen. Wel tot 40% als het gaat om obesitas. Sinds kort bestaat dan ook de geheel nieuwe vakgroep leefstijlgeneeskunde.
  .

 • farmerbn

  Ik zou graag die lange versie lezen. En niet knippen en plakken hè.

 • nvanrooij1

  @bertus jij signaleert het probleem waarmee Bennie in zijn reactie van 7 juli 12.17 uur mee begon.
  Op zijn verdere vragen en van andere ga je niet in. Jij geeft aan dat je adviseur bent kom dan met antwoorden en niet met het signaleren van bekende problemen. De menselijke feces zal voorlopig niet opgelost worden. De bevolking moet al van het gas af wat per huishouden € 20 a 30 duizend kost.
  Het door jou gesignaleerde rioolsysteem kost per huishouden ook nog eens € 10a 15 duizend .en daar bovenop komen nog eens de extra zuiveringslasten die ook gewoon op de rekening van de burger komen. Ik denk dat de politiek dit niet aan gaat durven.
  Dus kom met echte antwoorden op de vragen met de huidige stand van zaken. Dat moet toch kunnen als je zelf benoemde adviseur bent.

 • Bertus Buizer

  @farmerbn en @nvanrooij1, wees eens constructief. Er is meer mogelijk dan jullie denken.

 • kleine boer

  bertus je geeft geen advies maar een mening....

 • Bertus Buizer

  @mvanrooij1, van het gas af kost niet alleen wat, het levert jaarlijks ook een flinke besparing op. Het is voornamelijk een kwestie van financieren.
  Onze woning hebben wij energieneutraal laten maken voor minder dan 20.000 euro. Maar het kan natuurlijk per woning verschillen.

  Het riool verander je niet zo gauw voor je eigen woning. Zoals ik aangaf kan zoiets op wijkniveau aangepakt worden, bij nieuwbouw en bij vervanging van het hele rioolstelsel in een wijk of deel van een wijk. De stoelgang kan dan ook een vergoeding van energie en mineralen opleveren en/of minder rioolbelasting. Kwestie van op wijkniveau organiseren.
  .

 • nvanrooij1

  Bertus wij zijn constructief. Maar jij draait overal om heen. Het artikel ging over biologische landbouw. Jij gaf de onbegrensde mogelijkheden aan. Toen kwamen er concrete vragen aan de adviseur en kwam er geen antwoorden maar een verhaal over menselijke feces waarvan jij nu zelf aangeeft dat het weinig concreet is. Wordt nu zelf eens constructief en kom met antwoorden op de vragen.

 • farmerbn

  11 miljard mensen voeden op een biologische manier. Daar gaat het hier om. Kan dat of kan dat niet. Aan Bertus het woord.

 • Bertus Buizer

  @farmerbn, ja, het kan!

 • farmerbn

  Kijk, daar kunnen we wat mee.

 • Kelholt

  De vraag aan Bertus is: Hoe dan?
  Als maar een klein percentage van het kleine rijke deel van de wereldbevolking bereid is een meerprijs te betalen voor biologisch voedsel waarom zou het overgrote deel van de arme wereldbevolking dat dan wel gaan doen?

 • Alco

  Men doet net of bio alleen onkruid bestrijding omvat.
  Bio boeren en tuinders hier in de buurt verbouwen alleen producten die geen luizenplagen ed. kennen. Gangbaar mag de rest doen.
  Daarnaast wordt bio vaak nog beschermd door gangbare boeren.
  En dan de bemesting.
  Als de nutriënten die de consument allemaal doorspoeld hergebruikt kunnen worden, is dat grote lek pas boven. Anders krijgen we weer een tijd dat we met drie miljoen inwoners polders moeten droog leggen

 • nvanrooij1

  @farmerbon 10.49 uur ik neem aan dat jouw uitspraak cynisch bedoeld is.
  Alco en Kelholt geven nogmaals gefundeerd aan waarom het niet kan.

  - Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • farmerbn

  Ik had de reactie eerder in zijn geheel gelezen en vond het niet strijdig met de regels.

 • nvanrooij1

  Inderdaad raar Farmerbn
  Hier krijgt een adviseur een podium die richting de agrarische sector aangeeft hoe het zou moeten en dan komen er op vragen geen concrete antwoorden.
  Als ik dan aangeef dat ik een adviseur die geen antwoorden kan geven niet nodig zou hebben , dan wordt dat verwijderd

 • kleine boer

  nvanrooij1 je hebt volkomen gelijk er was en is niks mis met je reactie.

 • Almagro

  Er was inderdaad niks mis mee. Vreemd, er zal wel iemand huilie huilie hebben gedaan....

 • Attie

  Rare reactie van de beheerder, was idd niks mis mee.

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.