Expertblog

‘Akkerbouwsector moet meer buitenlandse kennis ontsluiten’

Kennisontwikkeling en kennisdeling wordt steeds internationaler, het is zaak om daar goed bij aan te sluiten.

De Nederlandse akkerbouw heeft internationaal een sterke positie, die is bereikt door het goede ondernemerschap van de Nederlandse akkerbouwers. Het ondernemerschap werd in het verleden gefaciliteerd met steeds voldoende nieuwe kennis, vergaard in praktijkonderzoek voor de korte termijn en fundamenteel onderzoek voor de lange termijn.

Onafhankelijk praktijkonderzoek

Maar deze positie staat sterk onder druk. Met name het onafhankelijk praktijkonderzoek is de afgelopen jaren grotendeels verdwenen, door verschillende oorzaken. Er wordt in Nederland nog wel het nodige praktijkonderzoek gedaan, maar dat is vaak niet onafhankelijk en veelal is er ook geen transparantie ten aanzien van de onderliggende data. Het is goed dat er een aantal private initiatieven zijn en dat de Branche Organisatie Akkerbouw eindelijk van start gaat en een deel van het verloren terrein kan heroveren.

Kennis uit het buitenland halen

Hoe we invulling geven aan kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit, maar ook aan de uitdagingen op het gebied van gewasbescherming en bemesting, zijn openstaande vragen die we niet allemaal kunnen beantwoorden met het beschikbare budget. We zullen in toenemende mate onze kennis ook uit het buitenland moeten halen. Dat gebeurt deels al via bedrijven en adviseurs die actief zijn buiten de grenzen, maar hiermee is die kennis nog niet beschikbaar voor iedereen.

Het is niet vanzelfsprekend dat de resultaten van dergelijk onderzoek goed worden ontsloten voor de Nederlandse akkerbouwer

Een interessante bron van kennis is ook het onderzoeksprogramma van de Europese Unie. De EU beheert een groot onderzoeksbudget, er wordt in Europa veel landbouwkundig onderzoek gedaan. Een deel van dit onderzoek is ook relevant voor de Nederlandse akkerbouwer. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de resultaten van dergelijk onderzoek goed worden ontsloten voor de Nederlandse akkerbouwer.

Thematische netwerken

Ieder jaar financiert Europa bijvoorbeeld een aantal zogenaamde thematische netwerken, projecten waarin alle kennis, die internationaal beschikbaar is ten aanzien van het thema, wordt verzameld en ontsloten. Onlangs is het project Best4Soil gestart, met als doel kennis te verzamelen over de beheersing van aaltjes en bodemgebonden ziekten en die te ontsluiten via een database, video’s, fact sheets en een internationaal netwerk van akkerbouwers, adviseurs, onderzoekers en andere belanghebbenden.

Kennisontwikkeling en kennisdeling wordt steeds internationaler, het is zaak om daar goed bij aan te sluiten

Deze EU-projecten worden altijd uitgevoerd door een internationaal consortium van onderzoeksinstellingen en internationale adviesorganisaties. Kennisontwikkeling en kennisdeling wordt steeds internationaler, het is zaak om daar goed bij aan te sluiten, we missen daar nog te veel kansen.

Resultaten toepasbaar maken

Door veel te zoeken op internet is er weliswaar veel informatie te vinden, maar dit is niet direct toepasbaar in de Nederlands context. Hier ligt een mooie taak voor de brancheorganisatie: besteed een deel van het onderzoeksbudget om relevante internationale resultaten beschikbaar en toepasbaar te maken op (de opvolger van) kennisakker.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.