Redactieblog

8 reacties

‘Stop juridisering van gewasbeschermingsbeleid’

Alles rondom gewasbescherming wordt gevangen in regels en voorschriften. Regels en doel stemmen niet altijd overeen.

Binnen de plantenteelt, en zeker ook binnen de akkerbouw is gewasbescherming altijd een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Een goede teelt staat of valt met een gezond gewas.

Wat al jaren aan de gang is, is de zogenoemde juridisering van de gewasbescherming. Alles rondom gewasbescherming wordt gevangen in regels en voorschriften. Het doel wordt daarbij vaak uit het oog verloren. Immers juristen maken regels, akkerbouwers hebben als doel om een gezond gewas te telen. Regels en doel stemmen niet altijd overeen.

Emissiewinst weg met nieuwe regels rondom drukregistratie

Neem de nieuwe regelgeving rondom drukregistratie. Spuiten met te hoge druk levert een fijnere druppel en betere bedekking. Fijnere druppels zouden meer emissie door drift betekenen. Emissie moet worden beperkt, daarover zijn we het wel eens. Echter, het spuiten met grovere druppel kan betekenen dat er vaker gespoten moet worden. Weg emissiewinst.

Voor het registreren van de druk moeten akkerbouwers extra kosten maken. De overheid heeft een omvangrijk controlesysteem ingericht om akkerbouwers te controleren of de druk juist staat ingesteld. De kosten om de driftreducerende maatregelen uit te voeren en te controleren, staan niet in verhouding tot wat bereikt wordt. Emissie tijdens het spuiten maakt maar 5 tot 10% uit van de totale emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Waarschijnlijk zijn met andere maatregelen in combinatie met subsidie van de overheid meer emissiebeperkingen te bereiken. Denk aan het installeren en gebruiken van spoelplaatsen.

Doorgeschoten regelgeving rondom neonicotinoïden en chlooprofam

Een ander voorbeeld van doorgeschoten regelgeving is het verdwijnen van de onschadelijke neonicotinoïden. Een fantastisch middel, in zaadcoating zonder emissie toe te passen. Nu moeten er in diverse gewassen meer insecticiden worden ingezet: meer spuiten, dus meer emissie. Het doel is compleet voorbijgeschoten.

Tot slot het mogelijk verdwijnen van chloorprofam. Het Ctgb ziet nog mogelijkheden voor een veilig gebruik van chloorprofam in de uienteelt. De Europese Commissie stelt echter dat nieuwe gegevens niet meer op het eind van het besluitvormingsproces kunnen worden aangeleverd en wil de toelating van de stof om procedurele redenen niet verlengen. Het Ctgb accepteert de zienswijze van de Europese Commissie en adviseert nu positief over het voorstel.

In Nederland is veel kennis over gewasbescherming, technieken en toepassingen beschikbaar

Stel het doel boven de regels

Stop deze te ver gaande juridisering van het gewasbeschermingsbeleid! Meer kennis van goede landbouwpraktijk bij de overheid voorkomt veel schade. Stel het doel boven de regels. Een van de effectiefste manieren om deze onnodige juridisering tegen te gaan is als sector de feiten presenteren. Regels zijn vrijwel altijd gestoeld op uitsluiten van risico. Feiten presenteren en communiceren geeft bewustwording en doelgericht beleid.

Wetenschappelijk onderzoek is de basis van goede feiten. De waarheid wordt niet bepaald door juristen maar door deskundig onderzoek. Er is in Nederland veel kennis over gewasbescherming, technieken en toepassingen beschikbaar, laat deze waarheden en feiten spreken.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  Het verdwijnen van onschadelijke neonicotinoiden zegt Jacco van der Wekken zonder met de ogen te knipperen. Er zijn nauwelijks insecten over gebleven na 25 jaar toepassing, waardoor vlinders, vissen, vogels, vleermuizen, egels, salamanders, en kikkers grotendeels zijn verdwenen, maar dat is blijkbaar een kleinigheidje. Met zo'n kijk op gewasbescherming heb je regels en voorschriften inderdaad niet meer nodig. Leve het gif !

 • kleine boer

  henk er zijn nog nooit zoveel vleermuizen geteld als de afgelopen jaren wel een beetje bij de les blijven he googel er maar eens op weet je meteen waar de insekten blijven ....

 • info36

  En Henk de bijensterfte heeft niets met neonicotinoiden te maken maar met andere factoren waaronder virussen. Overigens stikt het van de insecten. Waarschijnlijk kom jij weinig buiten.

 • Henk Tennekes

  #kleine boer, info36. Vraag eens in Amerika na over vleermuizen en misschien is aan jullie voorbij gegaan dat drie neonics inmiddels verboden zijn. Ik kom inderdaad niet veel buiten door fysieke beperkingen. De kans dat ik info36 tegenkom is gering, dat scheelt weer een paar neerbuigende opmerkingen. Sommige mensen kunnen het nog steeds niet laten op de man te spelen.

 • kleine boer

  henk daar komt het net als op meer plekken door de windmolens kan je zelf ook lezen overal maar dat is lastiger als boertje pesten....Als hier nog veel meer molens komen komen er ook minder vleermuizen en gaat de kringloop in de insektenstand weer omhoog als die al omlaag is gegaan. Het stikt er nog van op de auto dus zijn er nog zat.

 • farmerbn

  Wat is het plezier van heel veel insecten, vogels, vleermuizen en vlinders? Voldoende van die beestjes is toch ook goed genoeg? Drie vlinders in de burgertuin is toch net zo leuk dan 150? Waarom zou je er 150 willen?

 • G. Peltjes

  @Henk. Ja dat krijg je als je boeren het brood uit de mond stoot. Niet dat ik het goed keur hoor maar je bezorgd ze ook nog eens extra werk gebaseerd op dubieuze onderzoekjes. Neem nou je bovenstaande reactie waar je Amerika aanhaalt. Hoe kun je dat nu 1 op 1 naar Nederland vertalen waar de regels vele malen strenger zijn. En wat die neonics betreft, is het nou 100 procent bewezen dat daar de bijen aan dood gaan?

 • eltjo.huizenga1

  @Henk, als je sportief bent, kijk je eens naar deze grafiek en geef je toe dat je helemaal fout zit met je opmerking over vleermuizen: <>
  En wetende dat vleermuizen insecten eten... is er dan spraken van correlatie of van causaal verband als er wordt gezegd (niet bewezen) dat er minder insecten zijn?

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.