Redactieblog

‘Mini-waterschappen en hightech sensoren’

De toekomst van waterbeheer ligt enerzijds in het verleden: kleinere vormen van waterschappen. Anderzijds ook zeker in het toepassen van hightech-sensortechniek.

Het jaar 2018 ligt nog vers in ons geheugen. Het werd gekenmerkt door een groot neerslagtekort. Het groeiseizoen 2018 eindigde met ongeveer 300 millimeter neerslagtekort, en in februari 2019 is dat nog steeds niet ingelopen.

Zorgelijke ontwikkeling

Er wordt in bepaalde delen van Nederland al gesproken over een beregeningsverbod per 1 april. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want de akkerbouw draait op water. Nu is 2018 een jaar van droogte geweest, 2019 kan totaal anders uitpakken. Echter, de rol van voldoende wateraanvoer en -afvoer is een steeds belangrijker aspect van de bedrijfsvoering aan het worden.

Akkerbouwers zullen hun positie op watergebied moeten vergroten

Het vak van akkerbouwer krijgt er dan ook een nieuw aspect bij: watermanager. De eerste neiging is om te zeggen dat we afhankelijk zijn van de hoeveelheid neerslag. Dat is echter te eenvoudig gedacht om goede gewassen te kunnen telen. Akkerbouwers zullen hun positie op watergebied moeten vergroten.

De eerste waterschappen

Al in de 13e eeuw gingen mensen die belang hadden bij goed waterbeheer samenwerken. Mensen werkten op lokaal niveau samen om het land watervrij te houden. Zo ontstonden de eerste waterschappen. Gezien de eeuwenlange historie is het idee van een waterschap een mooie formule om waterniveau te regelen. Vroeger waren de waterschappen echter veel kleiner en stonden zij veel dichter bij de plattelandsbeheerders. Er kon derhalve veel meer maatwerk worden geleverd.

De werkgebieden van de waterschappen zijn groter en daarmee afstandelijker geworden

De waterschappen zijn door de jaren heen steeds groter geworden. Ongeveer 40 jaar geleden waren er nog duizenden. In 2007 zijn dat er nog 26. Hun werkgebieden zijn dus ook groter en daarmee afstandelijker geworden.

Kleine waterschapjes

Goed waterbeheer vraagt om samen met je buren het waterpeil in de sloot te kunnen sturen. Zo zouden er weer kleine waterschapjes kunnen ontstaan. Beter waterkwantiteit door een goede samenwerking op polderniveau. Een van de sleutels om te komen tot goed waterbeheer bij de akkerbouwers is het beheren van het peil rondom de percelen. Het water moet voldoende snel kunnen worden weggepompt en bij droogte moet het waterpeil op goed niveau kunnen worden gehouden.

Naast het peilbeheer op polder- of streekniveau zijn er ook andere mogelijkheden om beter watermanagement te verzorgen, zoals bijvoorbeeld omgekeerde drainage of sturing van het waterpeil op slootniveau.

Nieuwe technologie

Naast diverse vormen van waterbeheer biedt de nieuwe technologie ook kansen voor gebruik van water met het juiste volume en op het juiste tijdstip. Hier kan zeker nog veel gewonnen worden met behulp van de sterk in ontwikkeling zijnde sensortechniek. Bodemvochtsensoren op verschillende dieptes in de grond aanbrengen en aan de hand daarvan het slootpeil sturen om de watervoorraad te kunnen beheren. De toekomst ligt dus enerzijds terug in het verleden: kleinere vormen van waterschappen. Anderzijds ook zeker in het toepassen van hightech-sensortechniek. Oud en nieuw combineren, dat geeft kansen.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.