Expertblog

3 reacties

‘Voordeel van precisielandbouw?’

De vraag naar wat precisielandbouw echt oplevert, blijft onbeantwoord.

Vorige maand was de Agritechnica in Hannover. Een imposante beurs met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mechanisatie, techniek en technologie in de landbouw.

Ik was uitgenodigd om op The acre of knowledge een presentatie te geven, en heb de rest van de dag gebruikt om eens goed rond te kijken in de hal die was toegespitst op precisielandbouwtechnieken.

Data is de kern van precisielandbouw en data worden in grote hoeveelheden vastgelegd, door machines en werktuigen, satellieten, sensoren, drones et cetera.

Hoe kun je als akkerbouwer omgaan met alle data die op het bedrijf worden verzameld

‘Datalogistiek’ is hierbij belangrijk: hoe kun je als akkerbouwer omgaan met alle data die op het bedrijf worden verzameld, hoe houd je overzicht en hoe haal je meerwaarde uit de data?

In een van de stands werd een dataplatform gepresenteerd; het bedrijf presenteert zich als het universele platform voor het uitwisselen van data. Een indrukwekkende lijst bedrijven, ‘leveranciers’ van data, zijn erbij aangesloten: de grote trekkermerken, (spuit)machinefabrikanten, afnemers van producten; dus dat wordt geregeld.

Goede datalogistiek en meerwaarde creëren

Een goede datalogistiek is een belangrijke stap, maar nog belangrijker om precisielandbouw tot een succes te maken is het creëren van meerwaarde op basis van de data. Ook daarvan waren op Agritechnica veel voorbeelden te zien: bedrijven die data vertalen naar plaatsspecifiek management.

Was het een paar jaar geleden nog een flinke toer om een taakkaart te maken, inmiddels gaat dat veel makkelijker en sneller. Veel partijen bieden deze service aan.

Ik heb naar de onderbouwing van het voordeel van precisielandbouw gevraagd, en dan blijven de antwoorden uit of ze zijn vaag

Ik heb een paar van deze partijen gesproken en naar het voordeel voor de akkerbouwer gevraagd. Het antwoord was steeds: hogere opbrengsten en/of minder kosten.

Maar als ik vervolgens naar de onderbouwing vraag, op basis van degelijk onderzoek, bleven de antwoorden uit of werden erg vaag: geen onderzoek gedaan, maar ontwikkeld samen met onze klanten, nog niet aan toe gekomen om dit te publiceren. Kortom, ik raakte niet overtuigd.

Op de The acre of knowledge werd in dit verband een interessante presentatie gegeven over wetenschappelijk onderzoek: ‘Het verband tussen digitale innovatie en gewasmanagement’, onderzoek naar plaats-specifieke stikstofbemesting in koolzaad. Geen belangrijk gewas in Nederland, maar de resultaten zijn desondanks interessant.

Stikstofgift

Uit het onderzoek blijkt dat de stikstofgift voor de hoogste opbrengst sterk verschilt tussen jaren en dat de optimale gift moeilijk is te voorspellen op basis van gewasindices: het verband tussen de voorspelde optimale gift en de op basis van stikstoftrappen bepaalde optimale gift bleek in zowel 2017 als 2018 zwak.

Vooral het grote verschil in stikstofmineralisatie tussen het natte jaar 2017 en het droge jaar 2018 bleek een belangrijke factor. Men is daarom ook gaan kijken naar de combinatie van gewasontwikkeling en bodemvochtparameters, maar ook deze combinatie leverde geen betrouwbare schatting van opbrengst en stikstofbehoefte.

Eindconclusie is dat er modellen nodig zijn die rekening houden met de interactie tussen gewasontwikkeling, bodem- en weersomstandigheden

Eindconclusie is dat er modellen nodig zijn die rekening houden met de interactie tussen gewasontwikkeling, bodem- en weersomstandigheden om tot een meer betrouwbare methodiek te komen. Wat mij betreft een goed voorbeeld, dat aantoont dat veel meer onderzoek nodig is dat de economische meerwaarde van precisielandbouwtoepassingen aantoont, voordat het tot een echte doorbraak komt in de Nederlands akkerbouw.

Meepraten over precisielandbouw? Meld je aan voor de Facebook-groep van NPPL

Laatste reacties

 • René de jong

  Conclusie: GBV is niet te vertalen in DATA hoewel de makers van deze data dat je anders doen geloven.
  vr gr René

 • Vhouder

  hoop werk hoop kosten en voor de boer 0

 • agratax(1)

  Ik kan me voorstellen, dat de data m.b.t. gewasontwikkeling en bemesting / gewasbescherming tot positieve uitkomsten -kan- leiden. Maar ik heb nog nooit gezien dat bv. bij bemesting wegens achter blijven in de ontwikkeling tot betere resultaten komt als daarna de regen uitblijft. Wat zeker is al deze data vergaring en verwerking kost geld. Het terug verdienen van dit Geld+marge kan volgens geen van Pro Data goeroes worden gegarandeerd. Ik krijg steeds meer het gevoel dat deze ontwikkeling dezelfde kan op gaat alle verbeteringen binnen landbouw, de eventuele meer opbrengsten blijven aan de strijkstok hangen en gaan het erf voorbij. Verder is het een politieke worst om de boer voor te houden, waardoor hij gaat geloven in een betere wereld.

Of registreer je om te kunnen reageren.