Expertblog

2 reacties

‘Op weg naar geïntegreerde gewasbescherming’

Geïntegreerde gewasbescherming is niet de makkelijkste weg voor akkerbouwers, maar wel een begaanbare.

Afgelopen juni is de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst gepresenteerd. Conclusie is dat de meeste thema’s een lichte verbetering laten zien maar de tussendoelen niet zijn gehaald. Behalve de doelstelling voor voedselveiligheid. Dat is geregeld

Voor het thema geïntegreerde gewasbescherming luidt de conclusie in de tussenevaluatie: “Lichte verbetering, doel niet gehaald. Beleid heeft onvoldoende gestuurd op afname gebruik van risicovolle stoffen. Meer aandacht nodig voor preventieve en niet-chemische maatregelen.”

Snelle krimp aantal gewasbeschermingsmiddelen

In de praktijk wordt duidelijk dat het aantal gewasbeschermingsmiddelen wel degelijk snel krimpt. Zo krijgt de al in 2008 ingezette herbeoordeling van actieve stoffen in de Europese Unie steeds meer impact. Een aantal belangrijke middelen voor de akkerbouw zijn inmiddels van de markt verdwenen. Recente voorbeelden hiervan zijn Linuron, Chloor-IPC, Pyramin, Reglone en Mocap. De toelating van Mancozeb staat inmiddels ook onder druk. Zo is er meer.

De tijd dat middelen die van de markt verdwijnen worden opgevolgd door nieuwe, lijkt verdwenen

De akkerbouw heeft er lange tijd op vertrouwd dat middelen die van de markt verdwijnen, worden opgevolgd door nieuwe. Die tijd lijkt voorbij. De komende jaren zal ongetwijfeld een aantal ‘groene middelen’ op de markt komen, belangrijk, maar niet goed genoeg om het probleem geheel op te lossen.

Volop inzetten op geïntegreerde gewasbescherming

Het is daarom de hoogste tijd om volop in te zetten op geïntegreerde gewasbescherming, ook vaak IPM (Integrated Pest Management) genoemd. Er wordt ook wel gesproken van ICM (Integrated Crop Management).

Het concept voor geïntegreerde gewasbescherming biedt volop aanknopingspunten:

 

  • nemen van preventieve maatregelen, zoals gezonde bodem, resistente rassen
  • monitoren van ziekten en plagen
  • gebruik van schadedrempels en waarschuwingssystemen
  • keuze van middel en bestrijdingsmethode

 

Vooral de eerste pijler, preventie, verdient de komende jaren volop aandacht: het voorkomen van ziekten en plagen en het robuuster maken van de teeltsystemen. Er zijn hoopvolle ontwikkelingen te zien.

Inmiddels heeft een aantal aardappelrassen een brede resistentie tegen Phytophtora infestans. Voor de uien geldt dit voor rassen met resistentie tegen valse meeldauw. Voorlopig worden die alleen nog maar in de biologische sector gebruikt, omdat de kostprijs te hoog is voor de gangbare sector. Bij de gangbare bietenteelt was dat aanvankelijk ook zo met de eerste rhizomanie-resistente rassen.

Focus op veredeling, natuurlijke vijanden en strokenteelt

Ziekte- en plaagresistentie verdient prioriteit in de veredeling. De suikerbiet is een mooi voorbeeld van waartoe dit kan leiden. Inmiddels bestaat er resistentie tegen een aantal belangrijke ziekten. Nu de bladschimmels nog.

Insecten is een volgend aandachtspunt. Een aantal akkerbouwers experimenteert met maatregelen om natuurlijke vijanden aan het werk te krijgen om luizen of trips in gewassen te bestrijden. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Dat geldt ook voor de experimenten met strokenteelt. Mooie voorbeelden, op weg naar het verminderen van de afhankelijkheid en inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Geïntegreerde gewasbescherming is geen makkelijke weg voor akkerbouwers, maar wel een begaanbare.

Laatste reacties

  • Hilhorst100

    Doelen worden in Nederland nooit gehaald, want ze worden ieder jaar bijgesteld door de linkse mafia.

  • agratax(1)

    @Hilhorst100. Stel de landbouw in Nederland haalt de doelen ten koste van productie en verhoging productie kosten, dan nog zal het moeilijk zijn deze extra kosten vergoed te krijgen. De grootschalige plantage landbouw elders op de wereld zal zich weinig aantrekken van ons geneuzel. Via de Handelsafspraken die onze overheden steeds weer maken kunnen buitenlandse goedkopere producten onz land binnen komen en ons eigen product van de markt concurreren. Hiermee zijn we dus weer net zover als nu "Landbouw uitgemolken en afgekloven" met als verschil een "Schone bodem en schone lucht". Helaas de voedselveiligheid voor de consument is geen snars beter geworden.

Of registreer je om te kunnen reageren.