Commentaar

1 reactie

‘Stilstaan bij rollende aardappelcontracten’

Extreme groeiseizoenen, zoals het gortdroge 2018 met grote aardappeltekorten als gevolg, brengen altijd veranderingen teweeg in de afspraken tussen aardappelverwerkers en telers.

Zoals wie het risico draagt wanneer contracten door misoogsten niet nagekomen kunnen worden. En hoe hiermee om te gaan als een teler aan meerdere fabrikanten levert? Het laatste wil Farm Frites liever helemaal vermijden, en het stimuleert telers om alleen nog aan hen te leveren. Dubbelleveranciers kunnen alleen nog een tonnencontract afsluiten.

FarmFrites vervangt vasteprijscontract door rollend contract

Tevens vervangt Farm Frites de gangbare, meerjarige vaste prijscontracten door zogenoemde rollende contracten. Telers die hun aardappelen voor 3 jaar leveren aan Farm Frites, krijgen voor een deel een vaste contractprijs. Concreet: dit jaar geldt voor de hele oogst contractprijs 2019, volgend jaar geldt voor de ene helft de contractprijs van 2019 en voor de andere helft die van 2020. Voor 2021 geldt voor een derde deel de contractprijs van 2019 en voor de rest de contractprijs van 2021. Daarbovenop geldt voor de aardappelen waarvoor het vaste prijsdeel geldt, een premie die gemiddeld over de 3 jaar neerkomt op zo’n € 60 per hectare.

Ten opzichte van een meerjarencontract met 3 jaar lang een vaste prijs, biedt dit rollende contract de mogelijkheid mee te doen aan prijsontwikkelingen in toekomstige jaren. Let op: ten goede en ten kwade. Tegelijkertijd geeft het contract minder zekerheid dan 3 keer een vaste prijs.

Rollend contract biedt teler kansen mét risico‘s

Dit rollend contract past aan de ene kant in het streven van fabrikanten om zich zo vroeg mogelijk te verzekeren van voldoende grondstof. Niet onlogisch, de verwerkingscapaciteit in Noordwest-Europa neemt alleen maar toe, geschikt aardappelland is onderhand op. Aan de telerskant komt dit rollend contract tegemoet aan telers die én zekerheid voor meerdere jaren willen, maar tegelijk bij stijgende contractprijzen niet helemaal de boot willen missen.

Een interessante nieuwe ontwikkeling. Maar ook weer niet te gauw tekenen. Want wat blijft, is dat het rollende contract vrij complex in elkaar steekt, met veel onzekerheden voor de telers in het tweede en derde jaar.

Eén reactie

  • agratax.1

    De geschiedenis leert ons dat doorgaans het vernieuwen van contracten de afnemende partij geen schade berokkend maar de boer doorgaans aan het kortste eind trekt. Hopelijk gaat het verleden aan dit contract voorbij. Afwachten.

Of registreer je om te kunnen reageren.