Commentaar

5 reacties

‘Fraude met pootgoed met wortel en tak uitroeien’

Pootgoed- en consumptieaardappelen telen op 1 bedrijf wordt er niet makkelijker op.

Akkerbouwers die dat doen, worden nog dit teeltjaar geconfronteerd met een verplicht identificatiesysteem voor hun consumptieaardappelen. De maatregel moet voorkomen dat er nog stiekem consumptieaardappelen in de pootgoedketen terecht komen.

Extra administratieve lasten

Hoe de verplichte registratie er in de praktijk uit komt te zien, moet de keuringsdienst NAK nog uitwerken. Het betekent hoe dan ook extra administratieve lasten voor akkerbouwers die zowel pootgoed als consumptieaardappelen in hun bouwplan hebben.

Risico‘s

En afhankelijk van hoe het identificatiesysteem wordt opgetuigd, brengt het invoeren van nieuwe regels weer andere risico’s met zich mee. Zoals de kans op bugs en administratieve fouten, waardoor boeren onterecht als fraudeur aangemerkt kunnen worden.

Het moedigt in elk geval niet aan om beide teelten op een bedrijf te combineren, terwijl dat zowel vanuit financieel als teelttechnisch oogpunt wel veel voordelen biedt.

Kennelijk vindt het opmengen van pootgoed met consumptieaardappelen op grotere schaal plaats

Betrapt

Op zich is er veel voor te zeggen dat de NAK de stroom consumptieaardappelen beter wil kunnen traceren. Vorig jaar werd namelijk een aardappelteler in de Noordoostpolder op heterdaad betrapt toen hij op grote schaal consumptieaardappelen mengde met pootgoed.

Dat de NAK zich genoodzaakt voelt om hiermee te komen, geeft toch ook wel aan dat deze fraude niet op zich staat. Kennelijk vindt het opmengen van pootgoed met consumptieaardappelen op grotere schaal plaats.

Telers moeten zelf oplettend zijn

Buiten kijf staat dat gesjoemel en fraude zeer schadelijk is voor de Nederlandse pootgoedsector. Dat moet de sector met wortel en tak uitroeien. Daar heeft niet alleen de NAK een taak. Ook telers zelf kunnen oplettend zijn op ongebruikelijke activiteiten.

De sector heeft al meldpunten die zorgvuldig met klachten omgaan, zoals de NAK en Breeders Trust, de organisatie die toeziet op een juist gebruik van pootaardappelen. Het is te hopen dat de sector voldoende zelfreinigend vermogen heeft om fraude tegen te gaan.

Laatste reacties

 • agratax.1

  Ik ben het geheel eens met de NAK mengen van pootgoed en consumptie moet voorkomen worden. Helaas de controle hierop zal nooit water dicht te krijgen zijn. De oogst wordt nu eenmaal vervoerd van land naar opslag en daar kan het "fout" ontstaan. Ik denk dat we deze fraude kunnen voorkomen door bij aangetoonde fraude het bedrijf voor langere tijd toegang tot alle NAK diensten te ontzeggen.

 • propalm

  In Wallonië (België) wordt op dit moment onder aardappeltelers volop gesproken om ongekeurd pootgoed te gebruiken uit eigen teelt. Naar analogie met hetgeen er algemeen gebeurt met granen. Ik ben benieuwd of het gecontroleerd zal worden...

 • Jan-Zonderland

  Er wordt 1 boer betrapt en meteen de suggestie van dhr Hekkert dat er op grotere schaal gefraudeerd zou worden. Ik vind dat je met dergelijke uitspraken zeer voorzichtig moet zijn vandaag de dag, gezien het aantal blunders die er gemaakt zijn tav fraude door boeren. Ook buitenlandse correspondenten of afnemers kunnen dergelijke suggestieve berichten lezen en totaal uit hun verband trekken. Ik zeg niet dat de NAK geen extra maatregelen zou moeten nemen als zij daar de noodzaak toe zien maar blaas alles niet gelijk zo op en hoog van de toren.

 • Zandboertje

  De nak bedenkt dit vast niet op basis van een incident. Het tracken van aardappels tijdens transport lijkt bijna nuttiger dan alle mestregistraties. Velen weten dat het omkatten van consumptie en masse gebeurd. Pak maar aan

 • farmerbn

  Frauderen doe je eerder als je armoe hebt. Extra eisen en hogere kosten werken dus tegen je eens dus met agratax. Fraudeurs hard aanpakken; niet fraudeurs geen hogere kosten.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.