Redactieblog

2 reacties

‘Bieten of tarwe?’

Blijven bieten een stabiel gewas in het bouwplan, vraagt Jacco van der Wekken zich af.

Recent in het nieuws: Suiker Unie lijdt voor het eerst in haar geschiedenis verlies. Ondanks de lagere productie in 2018 vanwege de droogte is de suikermarkt overvol. Ook komen er dergelijke berichten van verliesgevende suikerbietenteelt vanuit België, Duitsland en Frankrijk.

Produceren voor de wereldmarkt

Signalen dat de teelt van suikerbieten mogelijk gaat verdwijnen? Hij staat in ieder geval onder druk. Aanpassen aan de werkelijkheid van nu en de toekomst is onvermijdelijk. De toekomst is produceren voor de wereldmarkt. Deze wordt bepaald door enerzijds politiek en anderzijds door kostprijs. De politieke invloed op de suikermarkt is in Europa afgeschaft. Europa zal het dus moeten winnen op kostprijs. Dat belooft een zwaar gevecht te worden.

Produceren voor de wereldmarkt betekent meer prijsschommelingen

Na het afschaffen van de quotering is de teelt van suikerbieten in Europa flink uitgebreid. Daarnaast is de suikerproductie in andere delen van de wereld ook flink gegroeid. Produceren voor de wereldmarkt betekent meer prijsschommelingen. Het betekent ook dat de meest efficiënte telers hun teelt kunnen uitbreiden en sneller kunnen innoveren en mee-veranderen, zo luidde de argumentatie om de quotering af te schaffen.

In andere delen van de wereld wordt de suiker(riet)productie gestimuleerd door de overheid. Dit betekent een verdere uitbreiding van het areaal op wereldschaal.

Verwachte saldo

In West-Europa produceren we op het scherpst van de snede. In andere delen van de wereld is op efficiëntie nog wel wat te winnen, en kan de kostprijs voor suikerproductie nog wel wat verder dalen.

Bij een iets oplopende tarweteelt wordt deze teelt interessanter dan de teelt van suikerbieten

Echter, voor deze lage suikerprijzen is de vraag of de teelt van suikerbieten in het Nederlandse bouwplan nog interessant kan blijven. Collega’s rekenden uit dat het te verwachten saldo van de bietenteelt 2019 het saldo van tarweteelt nadert. Bij een iets oplopende tarweteelt wordt deze teelt interessanter dan de teelt van suikerbieten.

Onkruidbestrijding en ziektedruk

Er zijn ook andere punten waarom de bietenteelt verder onder druk zal komen te staan. Een aantal herbiciden die in de bietenteelt worden gebruikt op het punt staan te verdwijnen. Moet de onkruidbestrijding dan mechanisch?

De ziektedruk in de bietenteelt is de laatste jaren ook toegenomen. Dit brengt met zich mee dat de kostprijs omhoog gaat. Een van de oplossingen is om meer ziekteresistente rassen te telen. Echter deze rassen met ziekteresistentie zijn over het algemeen minder productief.

Aanpassen aan de werkelijkheid

Donkere wolken boven de suikerbietenteelt. Er zal wat moeten veranderen willen we als Nederlandse bietentelers deze wedstrijd gaan winnen. Aanpassen aan de werkelijkheid van vandaag is bittere noodzaak. De suikerbietenteelt moet nieuwe wegen inslaan en innoveren. Er valt wellicht hier en daar nog wat te bezuinigen bij de suikerindustrie. Tijd om oude structuren aan te passen, de ramen open en samenwerken om tot nieuwe teeltinnovaties en kennis te komen.

Lees ook: Suiker Unie: moeilijk seizoen, maar telers zijn trouw

Laatste reacties

  • agratax.1

    Wat een uitbreiding van suikerriet betekent voor de Europese telers is duidelijk. /Maar is ook duidelijk wat een uitbreiding van suikerriet teelt betekent voor ons zo geliefde klimaat of onze diversiteit binnen flora en fauna? De gevolgen voor de bio based industrie op onder andere suikerbasis? De suikerteelt afbreken kan zeer snel, maar weer op bouwen geeft meer moeite. Ik bedoel maar te zeggen, mist hier de politiek met zijn gedachten "Hoe goed koper hoe beter niet zijn doel waar hun tweede pijler "Hoe meer Biologisch hoe beter" op rust?"

  • Nieuw.

    De productie van bio ethanol made in Holland wordt nu toch zeer interesant. Agratax heeft gelijk dat je initiatieven moet stimuleren en beschermen. Anders worden elders oerbossen gekapt voor palmolie en rietsuiker. Zie ook <>

Of registreer je om te kunnen reageren.