Commentaar

‘Avikowinst is nodig voor stabiel bietenareaal’

Als akkerbouwers in hun bouwplanafwegingen zouden moeten rekenen met alleen een kale bietenprijs van onder de € 25 per ton, dan zou het er niet goed uitzien voor het bietenareaal.

Dan zou dat best eens net zo kunnen gaan fluctueren als de wereldmarktprijs voor suiker. Wat dan weer een negatief effect heeft op de aanvoer, en dus op de efficiëntie van de bietenverwerking. Dan gaat het langs 2 kanten verkeerd, lage prijs uit de markt én hogere verwerkingskosten.

Stabiele poot onder het bouwplansaldo

Het kan verkeren. Tientallen jaren lang vormde het gewas suikerbieten een stabiele poot onder het bouwplansaldo. Suikerprijzen waren goed en in de verwerking volgde de ene efficiëntieslag op de andere. Ook in de teelt ging het crescendo. Veredelaars kwamen met steeds productievere rassen, ziekten en plagen werden succesvol via veredeling bestreden. Het onderzoeksinstituut IRS en de landbouwkundige dienst van Suiker Unie zorgden er op hun beurt voor dat iedere denkbare verbetering in de teelt- en bewaartechniek er bijna tot vervelens aan toe bij de telers werd ingehamerd. Steeds betere rooiers ten slotte zorgen ervoor dat bij de oogst geen biet verloren gaat. Geen gewas voor grote zorgen.

Suikersector in zwaar weer

Hoe anders is de situatie anno 2019. De suikersector is in zwaar weer komen te verkeren. De extreem lage suikerprijs drukt de bietenverwerkers in de rode cijfers.

Ook Suiker Unie ontkomt niet aan de malaise. Dat Nederlandse suikerbietentelers er dit seizoen qua suikerbietensaldo nog genadig vanaf gaan komen, danken ze vooral aan de winst van Aviko die in de bietenprijs wordt verdisconteerd. Dit Suiker Unie-zusje draaide in 2018 een van de beste jaren ooit.

Minder bieten uit oogpunt van bodemvruchtbaarheid

Wat als de bietenprijs alleen uit de suikerverkoop zou moeten komen? Dan zouden we ook in Nederland dicht bij de situatie zitten dat een mooi gewas wintertarwe net zo’n saldo geeft als bieten. Uit oogpunt van bodemvruchtbaarheid zou dan een tijdje wat minder bieten veel bedrijven wel passen.

De huidige constructie zorgt voor de noodzakelijke continuïteit bij de bieten

Om te voorkomen dat het bietenareaal – en daarmee het verwerkingsrendement – gaat zwabberen is het dus maar beter dat er een leveringsplicht is en dat de winst van Aviko via de bieten wordt uitgekeerd. De huidige constructie zorgt voor de noodzakelijke continuïteit bij de bieten.

Pas als Cosunleden structureel verliesgevend suikerbieten moeten telen om van Aviko te profiteren, wordt het tijd voor de fundamentele discussie over waar de winst van de aardappelverwerker heen moet.

Of registreer je om te kunnen reageren.