Commentaar

‘Het is nu of nooit voor de fritesaardappelketen’

Als er de laatste 10 jaar ooit momentum is geweest om in de fritesaardappelketen de piketpaaltjes te verzetten, dan is dat nu.

Aan de ene kant pakt voor veel telers de combinatie van contractteelt en de droogte van 2018 dramatisch uit. Aan de andere kant zorgt de wereldwijd groeiende vraag naar aardappelproducten ervoor dat sinds enkele jaren minder sprake is van een uitgeklede markt dan eerder het geval was. Er wordt weer marge gemaakt. De komende jaren vraagt de verwerkende industrie jaarlijks 1,9 miljoen ton aardappelen extra. Dat is de opbrengst van ruim 30.000 hectare.

Meer ruimte in mededingingsbeleid

In een vraagmarkt wordt marge gemaakt en is er dus marge te verdelen. Dat om te beginnen. En laten er nu juist ook meer mogelijkheden ontstaan voor de primaire producent, de teler dus, om meer marge op te eisen. Want waar tot voor kort ideeën voor krachtenbundeling van grondstofproducenten al gauw in de hoek van ‘ongeoorloofde prijsafspraken’ werden geschoven, ontstaat daar nu meer ruimte in het mededingingsbeleid. Zowel in de EU als in Nederland is beleid in de maak voor verbetering van de onderhandelingspositie van boeren.

Eerlijke prijs

Mede onder invloed van het rapport Taskforce landbouwmarkten van ex-landbouwminister Cees Veerman van 2 jaar geleden, wordt nu wettelijke ruimte gecreëerd om de rol van de boeren in de voedselketen te versterken. Ofwel, ze krijgen meer mogelijkheden om een eerlijke prijs voor hun producten te bedingen. In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn al mogelijkheden geschapen voor de oprichting van producentenorganisaties.

Hoe verder?

En de eerste beweging is er. Veelbetekenend is dat LTO-akkerbouw en de Vavi, de vereniging van aardappelverwerkers, in augustus de koppen bij elkaar staken. In dit eerste informele overleg ging het natuurlijk over de droogte en over spanningen als gevolg daarvan in de aardappelketen. Voor half september is een volgend overleg afgesproken. Behalve dat naar de actuele situatie wordt gekeken, gaat het dan ook over ‘en-hoe-straks-verder’? Dan worden de contractvoorwaarden voor de komende jaren tegen het licht gehouden.

Als ketenregisseur hebben ze de verantwoordelijkheid anders te gaan kijken naar de leveringsvoorwaarden voor fritesaardappelen

Het begin is er. Het is aan de directeuren van de fritesfabrieken om de kansrijke situatie te onderkennen. Als ketenregisseur hebben ze de verantwoordelijkheid anders te gaan kijken naar de leveringsvoorwaarden voor fritesaardappelen. Het is nu of nooit.

Of registreer je om te kunnen reageren.