Boerenblog

3 reacties

‘Weersverzekering of steun’

De droogte bezorgt aardappeltelers schade en hoofdbrekens. Hulp bij misoogst is nodig, linksom of rechtsom.

Het onderwerp van dit moment is en blijft de aanhoudende droogte. In onze regio hebben we geluk dat we nog mogen en kunnen beregenen. In het verleden hadden we vaak kritiek op het waterschap, maar nu doen ze er hier alles aan om te zorgen dat er overal voldoende water in de sloten staat om te beregenen. Hierdoor kan er op veel percelen nog een redelijk gewas groeien. Echt topgewassen zijn er niet en zoals we al wisten, doet 10 millimeter echte regen meer dan 25 millimeter uit de haspel.

Spannend wat opbrengst wordt

Ondanks het grote aantal beregeningshaspels is er nog niet genoeg capaciteit om alle percelen op tijd te beregenen. Helaas zijn er ook voorbeelden van percelen die vele malen beregend zijn en nu toch doorwas vertonen. Zo blijft het ook in de gebieden waar wel beregend wordt spannend wat de opbrengst wordt.

‘Helaas wordt steeds duidelijker dat de verzekering voor veel ondernemingen geen oplossing is’

Brede weersverzekering moet oplossing voor boeren zijn

In steeds meer landen om ons heen zegt de overheid steun toe aan de getroffen boeren. In Nederland is besloten dat de brede weersverzekering de oplossing voor boeren moet zijn. Extreme weersomstandigheden zijn bedrijfsrisico, dat hoort bij ondernemerschap en is te verzekeren, dus hoeft de overheid de ondernemer niet extra tegemoet te komen.

Voorwaarden verzekering staan ter discussie

Helaas wordt steeds duidelijker dat de verzekering voor veel ondernemingen geen oplossing is. Afgezien van de hoge premie en het hoge eigen risico bij schade staan de voorwaarden voor de verzekering steeds vaker ter discussie. De buien zijn zeer plaatselijk en om in aanmerking voor schade-uitkering te komen, wordt er naar de hoeveelheid neerslag gekeken bij een weerstation in de buurt.

Geulen voor afvoer

Zo was het vorig jaar bij de extreme neerslag van belang dat er voldoende geulen gegraven waren om water van het perceel af te voeren. De laatste tijd wordt het bij steeds meer waterschappen verboden om bij hevige neerslag water vanaf een perceel op het oppervlaktewater te lozen wegens afspoeling. In april stonden we nog met de kraan in het land om geulen te graven na een bui van 60 millimeter.

‘Wat valt er allemaal onder droogteschade? Alleen minder of geen opbrengst of ook problemen zoals doorwas?’

Wat valt onder droogteschade?

Nooit gedacht er ooit mee te maken te krijgen, maar het neerslagtekort is nu groot genoeg om in aanmerking te komen voor droogteschade. Maar wat valt er allemaal onder droogteschade? Alleen minder of geen opbrengst of ook problemen zoals doorwas, leveringsplicht voor een contract of alle kosten om de schade te voorkomen?

Hulp voor collega‘s

Een droog jaar is financieel meestal positief. Als je dit jaar 30% minder aardappelen rooit dan gemiddeld de laatste 5 jaren, maar in plaats van 12 cent ruim 25 cent krijgt, is het saldo nu waarschijnlijk hoger dan over die jaren. Ik hoop dat de collega’s die echt een misoogst hebben in ieder geval geholpen worden, als het niet door de weersverzekering is dan toch in ieder geval door de overheid.

Laatste reacties

 • john***

  geen landbouwsubsidies meer en overgaan tot vergoedingen bij extremen. beste verzekering die er is.

 • Alco

  Landbouwsubsidies blijven.
  Het is de manier van de overheid om de boeren te sturen naar hun geloof!!!

 • Alco

  Wat de verzekering betreft is alles nog niet zo eenvoudig.
  Krijgt een boer die zijn land tip top verzorgt niets en een ander die zijn land verwaarloosd en daardoor schade oploopt een uitkering?

Of registreer je om te kunnen reageren.