Boerenblog

2 reacties

‘Grond op duurzame en innovatieve wijze verdelen’

Kunnen provincies de POP3-gelden niet beter breed inzetten, dan ze aan individuele bedrijven te geven?

Onlangs heb ik in een van de vakbladen gelezen dat 5 grote akkerbouwers gezamenlijk een subsidie van € 250.000 hebben gekregen van de provincie Zuid-Holland. Knap gedaan door deze ondernemers. Dit was een POP3-subsidie. Wat is dat eigenlijk?

Verduurzamen en innoveren

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Elke provincie bepaalt zelf welke openstellingen er zijn per jaar. Nu zijn de woorden verduurzamen en innoveren 2 woorden waar vele politici ons agrariërs mee overstelpen. Maar wat betekenen deze 2 woorden precies? Verduurzamen betekent eigenlijk bederf tegengaan. Zorgen dat iets langer mee gaat. En innoveren betekent vernieuwen. Invoeren van nieuwe ideeën om je rendement en marktpositie te verbeteren en om in sommige gevallen te overleven. Het woord ontwikkelen betekent aanwezige aanleg tot bloei brengen.

‘Waarom maken vele agrariërs hier geen gebruik van?’

Als je het zo bekijkt zijn de meeste bedrijven onbewust hier altijd al mee bezig. Waarom maken vele agrariërs hier dan geen gebruik van? Mede omdat de eisen aan deze POP3-subsidie zo complex zijn, is deze subsidie voor de meeste bedrijven een brug te ver.

Rol van de provincie

Nu vraag ik me af, kan de provincie dit geld niet op een duurzamere manier wegzetten en op een innovatievere manier, zodat de hele agrarische sector zich beter kan ontwikkelen? En niet te vergeten op een manier dat alle agrarische bedrijven er baat bij hebben! Volgens mij kan dit.

Bijvoorbeeld: in Noord-Limburg is er momenteel een tekort aan landbouwgrond. De gemeente Venlo alleen al heeft de laatste 7 jaar 29% van de cultuurgrond opgeslokt.

‘De verhouding cultuurgrond en het aantal agrarische bedrijven ligt helemaal scheef’

De overgebleven agrariërs stonden te vechten om de overgebleven grond. De zorgplicht van de gemeente Venlo en Provincie Limburg is hier tekortgeschoten. Ze lieten de bedrijven letterlijk aan hun lot over. De verhouding cultuurgrond en het aantal agrarische bedrijven ligt helemaal scheef.

Als de provincie nu oudere ondernemers vervroegd met de vut had kunnen laten gaan en de grond van deze ondernemers via een ruilverkaveling had verdeeld aan de overgebleven agrariërs totdat de balans weer in evenwicht was, dan pas waren ze duurzaam en innovatief bezig. Dan kunnen de overgebleven bedrijven zich op een gezonde manier verder ontwikkelen en bedrijfsopvolgers ook weer de lust krijgen om het bedrijf van hun ouders over te nemen.

Als de problemen zo opgelost zouden worden, dan zouden vele agrariërs de woorden innoveren en verduurzamen en ontwikkelen omarmen en ze in een heel ander daglicht plaatsen.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

  • farmerbn

    Iedereen gebruikt de woorden 'innoveren en verduurzamen ' op zijn eigen manier. Hier dus om grond van oudere boeren over te hevelen naar de blijvers/jonge boeren. Een mooi streven en als de politiek op dezelfde manier de woorden innoveren en verduurzamen wil gebruiken, veel succes. Maar de politiek gebruikt die woorden liever voor meer natuur en minder boeren.

  • Reactie verwijderd door een beheerder

Of registreer je om te kunnen reageren.