Commentaar

2 reacties

‘Coöperatieve trouw aan Avebe of eigenbelang?’

Een aantal leden van Avebe zit dit seizoen met een dilemma. Steun ik mijn coöperatie in een lastig jaar? Of benut ik een buitenkansje?

Dit laatste door aardappelen die buiten het A-volume vallen te leveren aan een frites- of vlokkenfabrikant die er veel geld voor wil betalen.

Om de aanvoer van aardappelen te regelen kent Avebe een systeem van A-, B- en C-aardappelen. Het A-volume moet de teler leveren, zoals afgesproken met de coöperatie. Het B-volume (de ruimte tussen het A-volume en 5 ton zetmeel per aandeel) mag worden geleverd en het C-volume (boven de 5 ton) neemt Avebe alleen af na overleg.

Opbrengsten zetmeelaardappelen vallen tegen

Door het droge en hete groeiseizoen vallen de opbrengsten zwaar tegen. Avebe krijgt minder aardappelen aangevoerd. Dat terwijl de coöperatie zo goed draait.

Avebe is een stabiele poot geworden onder de Veenkoloniale akkerbouw. Dat is alleen vast te houden als er genoeg aardappelen zijn om de afnemers te bedienen.

Verleiding is groot

Telers die hebben kunnen beregenen halen best goede hectareopbrengsten. Het vraagt loyaliteit van deze leden om alle zetmeelaardappelen aan Avebe te leveren, want de verleiding is groot om een buitenkansje mee te pakken. Zeker als je zwaar bent gefinancierd.

Voor de lange termijn is een stevig Avebe dat aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen echter belangrijker dan een eenmalig buitenkansje voor de individuele teler. Maar een moeilijk dilemma blijft het.

Laatste reacties

  • low1

    "Al bijna honderd jaar en vol ambitie. Avebe begon als ‘Aardappelmeel Verkoop Bureau’ in 1919 "staat op de site van Avebe te lezen. Dat het is omgetoverd tot een Aardappel Verwerkings Bedrijf is een feit. Avebe heeft als coöperatie slechts het doel de aardappels van de leden te vermarkten tegen het hoogst mogelijke rendement. Dat deze enthousiaste leden naast leverancier ook financier zijn geworden en dus naast het risico over de eigen bedrijfsvoering ook nog es het bedrijfsrisico van Avebe moeten dragen (bijstorting per aandeel, krap € 300 per hectare een aantal jaren geleden ) is nu een extra probleem. Wentelt Avebe zijn onderbezettingsverlies en eventuele contractueel vastgelegde boeteclausules van haar afnemers nu weer af op de leden die toch al zwaar verlies lijden ?
    Dit zijn de momenten om naar de afnemers te gaan en bestaande contracten open te breken om er voor je leden het maximale uit te halen. In de transport is een dieselolie clausule heel gewoon, in de bouw / constructie een staalprijs clausule etc.

  • low1

    Waarom moet de landbouw nog steeds genoegen nemen met een willekeurige betaling van de producten zelfs tot een half jaar na levering ? Geen enkele andere bedrijfstak is zo dom om een product af te leveren en het aan de afnemer over te laten om een half jaar later de prijs te bepalen die gewoon domweg geaccepteerd moet worden. Als alle prijzen 2 tot 3 % per jaar stijgen is het toch diep droevig dat de prijs van agrarische producten op het nivo van de jaren 50 van de vorige eeuw zit. Afnemers van de kwalitatief hoogwaardige producten van Avebe zijn in staat prijsstijgingen in de keten door te berekenen. Dar liggen de kansen. Niet in de veroordeling van de ondernemer die dat doet wat Avebe zou moeten doen... Het maximale geld voor de aardappelen van de leden realiseren

Of registreer je om te kunnen reageren.