Commentaar

laatste update:14 jun 2018

‘Aardappelen veel slimmer bewaren’

De bewaring van aardappelen is gericht op zo min mogelijk mislukkingen. Veiligheid voor alles. Maar met meer slimme kennis moet het stukken beter kunnen.

Als het gaat om fundamenteel onderzoek is de aardappelbewaring de afgelopen decennia wat stiefmoederlijk geweest. Er is niet veel gebeurd, met als gevolg dat bewaarders nog steeds aan dezelfde knoppen draaien als hun vaders 30 jaar geleden; die van de temperatuur en eventueel de luchtvochtigheid.
Anders dan op het gebied van phytophthora, chemie, rassen et cetera is het bij de bewaring al een tijdlang redelijk stil.

Aardappelen uit schuur leveren

Niet dat er niks veranderd is: bewaarplaatsen bij akkerbouwers zijn groter geworden, logistiek zit het allemaal veel beter in elkaar, de isolatie is stukken beter, de luchtverdeling beter en de ventilatoren zuiniger. In de kiemremming zijn stappen vooruit gezet. Ook de aansturing van de klimaatapparatuur is met sprongen vooruit gegaan. Hierdoor kunnen zo nodig tot in september van het jaar ná de oogst aardappelen uit de schuur worden geleverd. Veel minder dan 20 jaar geleden hoeven fritesfabrieken bang te zijn voor gebrek aan grondstof als de vroege oogst wat moeizaam op gang komt.

Meer en betrouwbaarder gegevens verzamelen

Maar het kan beter: minder verliezen, eventueel minder kosten, betere kwaliteit. Met meer feitelijke informatie, objectieve kennis van de aardappelen vanuit de teelt, de bewaring zelf, maar ook via terugkoppeling vanuit de verwerking is het bewaarproces flink te verbeteren, zo valt in Wageningen te beluisteren. Dat betekent meer data. Meer en betrouwbaarder gegevens verzamelen met sensoren in plaats van subjectieve menselijk waarneming.

Onderzoekscapaciteit

Aan de techniek hoeft het niet te liggen. Sensoren worden hoe dan ook goedkoper, net als de netwerken waarlangs ze hun waarnemingen kwijt kunnen.

‘Werk voor Wageningen’

Waar het nu om gaat, is om onderzoekscapaciteit om eerst verbanden te zien in de verzamelde gegevens en dan op basis daarvan het bewaarproces en de grondstoflogistiek te perfectioneren.

Dat is werk voor Wageningen. De Tolsma‘s, Omnivents en de Mooijs van deze wereld zijn te klein voor zulk fundamenteel en experimenteel onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.