Commentaar

‘Vinkjes zetten sein op groen voor BO Akkerbouw’

Nieuwe brandstof om de kennismotor in de Nederlandse akkerbouw draaiende te houden, lijkt daadwerkelijk onderweg.

Bijna twee derde van de akkerbouwers heeft op de Gecombineerde opgave het gewenste vinkje gezet. Dat vinkje betekent groen licht om de areaalgegevens door te geven aan de Brancheorganisatie Akkerbouw. Op basis van deze informatie kunnen de benodigde gelden voor onderzoek in de akkerbouw worden geïncasseerd.

De BO Akkerbouw kreeg in 2016 van de overheid een algemeenverbindendverklaring. Daarmee werd de weg al vrij gemaakt om iedere akkerbouwer te verplichten mee te betalen aan het collectieve onderzoeksprogramma van de BO. De inning van de gelden bleek echter een lange en hobbelige weg. Nu lijkt er eindelijk schot in deze zaak.

Belang inzien van collectief onderzoeksprogramma

In de tussentijd financierde de BO het collectieve onderzoek uit de reserves. De bodem van deze schatkist kwam echter in zicht. De middelen waren onvoldoende om alle onderzoeksplannen voor dit jaar uit te voeren. Vandaar dat een deel van het programma voor 2018 werd geschrapt.

De akkerbouwers laten met het plaatsen van het vinkje zien dat zij het belang wel inzien van het collectieve onderzoeksprogramma. De investering van ongeveer een tientje per hectare is het geld zeker waard, want het levert een belangrijke bijdrage aan de sterke positie van de Nederlandse akkerbouw in de wereld. Uiteindelijk plukt de hele sector daar de vruchten van.

Of registreer je om te kunnen reageren.