Redactieblog

13 reacties

‘Verbod op neonicotinoïden: ik snap het wel’

Verbieden van middelen heeft (ook) met emotie te maken. De landbouw heeft dat te weinig door.

Ze heten neonicotinoïden, maar dat kan ik niet onthouden. De naam doet me vooral denken aan nicotine: dat is ook giftig. Nu zijn ze verboden, ook al schijnt dat niet helemaal volgens de geldende protocollen te zijn gebeurd. Dat kun je op 2 manieren beoordelen. De eerste is dat als hier van de spelregels wordt afgeweken, dat dat bij andere bestrijdingsmiddelen ook kan gebeuren, en dat leidt tot onzekerheid bij fabrikanten en gebruikers. De tweede interpretatie is dat als iets echt urgent is, dat de Brusselse overheid dan in staat is snel te handelen. Dat is voor mij als burger ergens wel een geruststelling.

De vraag is dus of het verbod op die neonicotinoïden zoveel haast moest hebben. Echt harde bewijzen schijnen er niet te zijn. Ja, het spul is slecht voor insecten, maar dat is nogal wiedes, want juist daarom wordt het als insecticide gebruikt. Er zijn sterke aanwijzingen dat bijen en hommels er dood aan gaan, maar geen zekerheid.

Meer insecten na omschakelen naar biologisch

Ik was afgelopen weekend bij boer Jan in Frankrijk. Hij heeft jaren geleden zijn reguliere akkerbouwbedrijf, waar hij met mate insecticide gebruikte, overgeschakeld naar biologisch. Zijn waarneming was dat de jaren na de omschakeling het aantal insecten in en om zijn velden explodeerde. Hij is dus wel voor een verbod. En mijn eigen waarneming is dat er na 1.600 kilometer autorijden geen vliegje op mijn autoruit zat. Geen wetenschappelijk bewijs, ik geef het toe, maar alles bij elkaar snap ik wel dat de neonicotinoïden verboden worden.

Dat betekent dat er voor luizenbestrijding in bieten en aardappels wat anders bedacht moet worden. Deels zal dat gebeuren met andere middelen die ook schadelijk zijn, maar misschien niet voor bijen. Uiteindelijk leidt het vooral tot meer werk voor de telers, beter controleren, vaker spuiten of andere trucs uithalen.

De toekomst van glyfosaat

Boer Jan was, net als ik, terughoudender over de andere beschuldigde in de middelendiscussie: glyfosaat/Roundup. Daarvoor zijn de aanwijzingen voor schadelijkheid veel minder overtuigend. De tegenstanders slaan vooral aan op de felle verkleuring, en op de oorspronkelijke producent, Monsanto. Omdat de patenten op Roundup verlopen zijn, is het de vraag of Monsanto erg getroffen wordt bij een verbod op glyfosaat, misschien hebben ze er zelfs wel belang bij. Hoe dan ook, de emoties van burgers zetten het gebruik van Roundup onder druk. Ik zou denken dat boeren het spul nu zo weinig mogelijk gaan gebruiken, om de emotie niet extra te voeren. Op de terugweg van Frankrijk zag ik, ook in Nederland, toch nog veel oranje grasland. Dat is niet slim als je glyfosaat voor probleemonkruiden en andere noodzakelijke dingen wilt behouden. Het laat weer zien dat de landbouw slecht in staat is haar marketing te organiseren.

Laatste reacties

 • maxisprint

  over een aantal jaren kunnen we concluderen dat de andere middelen die ook wel iets schadelijk zijn voor de bijen juist veel slechter zijn voor het milieu, omdat we nu te weinig onderscheid maken met gewassen die niet bloeien en daardoor geen bijenpropleematiek heeft

 • Kelholt

  Dirk, nicotine is giftig. Ook burgers weten dat. Toch steken miljoenen burgers dagelijks een sigaretje op. Zouden deze burgers zich druk maken over het neonicotinoïden gebruik in de landbouw?
  Jij rijdt voor een plezier ritje 1600 km heen en weer naar Frankrijk zonder een vliegje te vermoorden. Is het dan verboden voor biologische akkerbouwers om hun velden naast een snelweg te hebben? Daar is de insecten populatie immers geëxplodeerd! Of zijn er geen vliegjes meer omdat deze door jou medeweggebruikers, en dat zijn er veel, al uitgeroeid zijn?
  En hoe zit het met de opbrengsten bij boer Jan? Leuk dat hij zo veel insecten op en om het veld heeft maar als deze een negatieve invloed op z'n gewassen hebben zal hij er wat minder blij mee zijn.
  Misschien moet je je leerstoel eens gebruiken voor een deugdelijk onderzoek naar neonicotinoïden ipv belerende stukjes vanaf de zijlijn.

 • Henk Tennekes

  Bayer wist sinds mijn publicatie in het vaktijdschrift Toxicology (2010) 276: 1-4 dat imidacloprid een ramp in de insectenwereld zou gaan veroorzaken. Een Noordamerikaanse journaliste werkt op dit moment aan een protocol voor een juridische procedure tegen Bayer. Het bedrijf is aansprakelijk voor de milieuramp die is veroorzaakt.

 • Zuperboer

  Ik ga zo eerst door de wasstraat. Heb de A75 en A10 gereden. Dat van die vliegen klopt dus niet Dirk. Wat me wel is opgevallen is dat er flink veel vogels in de Auvergne huizen. Komt misschien door het idyllische landschap. Verder heel veel mooie landbouwgrond gezien en tevreden boeren. Maar de Fransen zijn al gauw tevreden als ze Macron een pootje kunnen lichten middels hun befaamde System X dat de belasting ontwijkt!

 • heeeee

  Dan moeten ze al die spuitbussen ook maar verbieden die in de woningen gebruikt worden voor luizen en vliegen en muggen.Er zijn nog insecten zat .Bijen telling moeten ze in augustus
  doen en niet in april want dan moet het nog op gang komen.

 • agratax(1)

  Dirk ik begrijp niet dat bestrijdingsmiddelen verboden moeten worden. Ze mogen eenvoudig nooit gebruikt worden behalve als ze zijn toegelaten door de overheid. Met andere woorden de overheid heeft het gelaakte middel toegelaten om het daarna te verbieden. Betekent dit dat de overheidsinstanties langs elkaar heen werken en er geen enkel vertrouwen is bij de overheid in zijn eigen instituties? Of is het erger "Worden we geregeerd bij de waan van de dag?" Of weten de dames en heren in de Haagse Burelen niet waar ze mee bezig zijn. Het door jouw genoemde bijen dodend middel wordt als zaadcoting gebruikt in gewassen die geen bloemen geven of nauwelijks door bijen worden bezocht (bv. bieten, aardappelen) en daarmee geen direct gevaar voor bijen kunnen geven. Nu het verboden is zal de boer weer terug grijpen op de oude vertrouwde spuitmiddelen met alle gevolgen van dien, dode bijen door directe aanraking met deze middelen. Het wordt tijd dat de heksenjacht op gewasbescherming wordt gestaakt en de Groenen zich eens gaan afvragen of het wel verstandig is de Europese landbouw af te breken en afhankelijk te worden of Biologische voeding of import uit bv. Noord en Zuid Amerika waar de gewassen eenvoudig resistent zijn tegen de hier verboden gewasbeschermingsmiddelen met als gevolg dat ze zonder beperking worden toegepast met alle mogelijke negatieve gevolgen voor consument en mondiaal milieu.

 • alco1

  Bij ons in de buurt een boer die volledig vertrouwd op DLV en LTO.
  10 dagen geleden gras doodgespoten met round up en zaterdag gewoon mee ingekuild.

 • farmerbn

  In het Handboek voor de Melkveehouderij van een tiental jaren geleden stond dat ook (5 dagen). Toen was het veilig. Waren ze toen dom en nu slim of omgekeerd?

 • alco1

  Ik las nu wat @agratax schreef in 10.08.
  Dit kan ik onderschrijven.
  Kort samengevat. Met moet zich niet bemoeien met zaken waarvan men geen verstand heeft.

 • Jan-Zonderland

  Dirk Strijker, jij snapt er helemaal niks van. Bij zowel de neonics als bij glyfosaat neemt de emotie het over van de wetenschap en jij vind dat boeren dat maar beter accepteren. Het eind is zoek als het zo moet gaan. Geen vliegjes op je voorruit dus zie je wel, neonics veroorzaken afname van insecten, oranje velden in Nederland, oh dan is glyfosaat slecht voor het milieu. In dit soort zaken is m.i. Weinig plaats voor emotie. Wanneer middelen veilig zijn bevonden moet eenieder ze gewoon kunnen gebruiken voor alles waar ze voor toegelaten zijn. En wat betreft de bijenstand mbt neonics: er WAREN aanwijzingen dat bijensterfte veroorzaakt werd door deze middelen. Het is echter nog nooit wetenschappelijk bewezen. Wat wel zeker is dat de huidige toepassing van deze middelen, zaad en pootgoedbehandeling in niet bloeiende gewassen, daar niet aan bijdragen. De alternatieven zullen dat wel gaan bewijzen.

 • alco1

  Och. Als 150 leden van de tweede kamer gaan stemmen waar ze de ballen verstand van hebben, dan weet je dat dit het begin is van alleen heersende dictators.

 • Oudz

  Zonder insecten raken we onze complete biodiversiteit kwijt. We moeten stoppen met landbouwgif. Wij als boeren hebben ook een plicht. Ik zeg: laten we biologisch gaan

 • Alco

  Biologisch was men ook toen er nog geen kunstmest was.
  Toen verschraalde de grond zo erg dat er niets meer verbouwd werd.
  Men ging toen de schape keutels vermengen met heideplaggen en ook werd er compost aangevoerd.
  Bovenstaande kan niet meer, temeer omdat niemand meer vergiftigd compost wil met alle was middellen en medicinale resten.
  Gevolg. De biologisch wijze zit op dood spoor.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.