Commentaar

‘Verbod neonicotinoïden: meer werk voor minder geld’

Het verbod op neonicotinoïden leidt tot meer spuiten met andere middelen. Dat goed doen vraagt weer meer ouderwets vakmanschap.

Het neonicotinoïdenverbod vanaf eind dit jaar heeft grote impact op de suikerbieten- en de pootgoedteelt, waarin ze bij zaaien en poten in kleine hoeveelheden worden meegegeven. Bodeminsecten, maar zeker luizen die virussen verspreiden moeten straks vanaf het begin volvelds worden aangepakt.

Voor de teler betekent dat meer inspanning en meer risico. Bij pootaardappelen is voorkomen van virusaantasting zowat het belangrijkst in de teelt. Dat Nederland zo’n grote pootgoedexporteur heeft kunnen worden, is doordat we het pootgoed zo gezond kunnen houden. De laatste paar decennia hebben de gemakkelijke neonicotinoïden daar een belangrijke rol in gespeeld.

Puzzelen om luizen de baas te blijven

Nu dat gemak verdwijnt, zal op pootgoedbedrijven flink moeten worden gepuzzeld om luizen de baas te blijven en klasseverlaging te voorkomen. Die puzzel is misschien in ‘nieuwe’ pootgoedgebieden nog wel lastiger dan in oorspronkelijkere pootgoedgebieden als de Waddenkust met schone wind van zee.

Dan bieten: hiervoor voorspelt Suiker Unie zonder Gaucho of Cruiser in de zaadcoating direct al een gemiddeld verlies van 7% wortelopbrengst, 17% financieel verlies voor de teler. Dat is veel.

Duidelijk is ook dat er ondanks stevige inspanning van kweekbedrijven er in 2019, geen vergelingsziekteresistente bietenrassen zijn. Vrijwel zeker ook in 2020 niet.

Ook langs andere wegen kan verlies van neonics niet meteen een-op-een worden gecompenseerd, ondanks onderzoek dat al jaren loopt.

Insecten op ouderwetse manier beheersen

Voor de akkerbouwer zit er weinig anders op dan om weer te leren hoe vliegende en kruipende insecten op de ouderwetse manier te beheersen. Het gaat om het herkennen van bodeminsecten, weten van schadedrempels, weten van het beste bespuitingstijdstip voor het ene en het andere middel. Is het wel of niet verstandig om insecticiden met onkruidmiddelen te mengen? Dat soort vragen dringt zich weer op.

Of je daar nou op zit te wachten of niet, het vakmanschap van de akkerbouwer krijgt door het neonicotinoïdenverbod een impuls.

Of registreer je om te kunnen reageren.