Redactieblog

3 reacties

‘Niks nieuws bij precisielandbouw’

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw richt zich vooral op het oplossen van opstartproblemen. Aan nieuwe informatie over hogere/betere opbrengsten door innovatieve technieken ontbreekt het jammerlijk.

Recent is het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw – kortweg NPPL – van start gegaan. U als lezer van het vakblad Boerderij heeft er ongetwijfeld kennis van genomen, er wordt veel over gecommuniceerd. De doelstelling van het project is om boeren en tuinders verder op weg te helpen met precisielandbouw. Het eerste jaar krijgen 6 akkerbouwers hulp van Wageningse experts om op hun bedrijven concreet aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw.

Meer aandacht voor precisielandbouw

Precisielandbouw is binnen de akkerbouw een onderwerp wat zeker aandacht verdient. Een vakgebied wat veel mogelijkheden kan bieden om de bedrijfs- en gewasresultaten te verbeteren. Zeker met bijvoorbeeld krapper wordende bemestingsnormen moeten verliezen tot een minimum worden beperkt en de aanwending worden geoptimaliseerd.

Binnen de precisielandbouw raken 2 vakgebieden elkaar, namelijk techniek en plantenteelt. Dat de combinatie van deze 2 vakgebieden nog niet vanzelf gaat, blijkt ook wel uit de eerste ervaringen van de 6 deelnemers aan NPPL. Zo verscheen laatst het bericht in het nieuws dat het niet gelukt was om op net gezaaide suikerbiet variabel bodemherbicide toe te passen. Dit zou juist een van de interessante toepassingen kunnen zijn.

Samenwerking tussen software en hardware

Opvallend is dat er in het project vooral gewerkt wordt aan het beter laten samenwerken van software en hardware. In de praktijk blijkt dat hier nog wel werk aan de winkel is. Het moet eerst goed werken voordat er echt resultaten geboekt kunnen worden in de praktijk. Wat erg vreemd is, is dat het project zich juist hier op richt. Het zou voor de hand liggend zijn dat de leveranciers van software en hardware dit oplossen en goed laten werken alvorens ze het verkopen.

‘Een dure oplossing’

Blijkbaar wordt nu subsidiegeld ingezet om de gebreken van de software en hardware op te lossen. Een dure oplossing lijkt me, waar wetenschappelijke onderzoekers zich niet mee bezig zouden moeten houden.

Visie ontbreekt

De kernvraag is welke meerwaarde levert precisielandbouw op voor het akkerbouwbedrijf. Voorwaarde hierbij is uiteraard dat de techniek goed werkt. Wat er binnen het project gemist wordt, is het ontwikkelen van een visie hoe te komen tot meerwaarde van precisielandbouw. Met andere woorden wat zijn de mogelijkheden achter de horizon, die we nu nog niet kunnen overzien.

‘Aan nieuwe informatie over de combinatie van hogere opbrengsten met toepassing van nieuwe innovatieve technieken ontbreekt het jammerlijk’

Van een degelijke wetenschappelijke afdeling zou je mogen verwachten dat het juist daarover zou gaan, fundamentele kennisontwikkeling en het creëren van systeeminnovaties voor de langere termijn. Aan nieuwe informatie over de combinatie van hogere opbrengsten met toepassing van nieuwe innovatieve technieken ontbreekt het jammerlijk.

Meer innovatieve denkwijze

We staan nog maar aan het begin van het project, hopelijk komen er de komende jaren nieuwe stippen op de horizon met perspectief voor de akkerbouwer en blijft men niet lopen op het pad van oplossing van de dagelijkse problemen. In de tijd van paarden wilde iedereen een sterker paard, niemand vroeg om een auto. Totdat de auto verscheen en een heel nieuwe transportsysteem zich ontwikkelde. Voor een soortgelijke uitdaging zou NPPL zich moeten stellen.

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  En dan staat er een plaatje bij van een spuitmachine die ergens in de NOP plaatsspecifiek Stomp aan het spuiten is in een perceel uien. De spuitboom hangt, zo ik het van het plaatje in kan schatten 1 tot1,25 mtr boven de grond in plaats van de optimale 50 cm. De variatie in dosering in de lengterichting kan wel eens net zo groot zijn dan de variatie die dmv het plaatsspecifieke spuiten wordt aangewend Bij een dophoogte van 50 cm (optimaal) overlappen de spuitkegels 100 % en heb je de optimale dosering. Ook geeft het de miste drift. Ergo: doe eerst maar eens precies zoals het hoort voordat je je met precisielandbouwtechnieken bezig gaat houden.

 • Leo Tholhuijsen

  Jan Zonderland heeft gelijk. Correct opgemerkt, de spuitboom hangt te hoog.
  Maar dan is het wel goed om te weten dat dit (na een keertje proberen met water) de allereerste echte bespuiting is geweest met een splinternieuwe spuit. Het was dus allemaal even wennen voor chauffeur Gijs Sturm. Net aan het begin van het werk is deze foto gemaakt; de boom was maar even zo hoog.
  Maar dat laat onverlet dat op dit bedrijf en op andere NPPL-bedrijven waardevolle stappen en stapjes gezet worden als het gaat om meer te weten van precisielandbouw in de boerenpraktijk.
  Niet alles gaat meteen goed met de precisietechnieken.
  Andere foto was beter geweest; deze leidt wat af van waar het werkelijk om gaat.

 • boer drenth

  al die nieuwe technieken waar we aan moeten voldoen om landbouwer te blijven. op den duur word je er helemaal dol van. het houd gewoon niet op .. mijn kinderen worden gelukkig geen boer .. want je word gewoon gezien als een vervuiler van de natuur ..

Of registreer je om te kunnen reageren.