2 reacties

‘Minister frustreert vergroening van het GLB’

De Europese Commissie komt met ruimere vergroeningsregels voor akkerbouwers. Wageningen UR heeft het ministerie van LNV echter geadviseerd veel strenger te zijn en minister Schouten wil dit advies overnemen. Een slechte ontwikkeling, vindt Jaap van Wenum. Dit beperkt de boeren te veel ten opzichte van andere Europese akkerbouwers.

De Europese Commissie (EC) heeft afgelopen jaar nieuwe vergroeningsopties bekendgemaakt voor akkerbouwers. De EC staat de mogelijkheid van braak met bloemrijke mengsels toe in het ecologisch aandachtsgebied. Ook de teelt van zonnekroon (Silphium) en olifantsgras (Miscanthus) is volgens de EC toegestaan binnen de vergroeningsregels. LTO Nederland vindt dat de Nederlandse overheid deze opties onverkort voor de Nederlandse akkerbouwers moet overnemen en niet de adviezen van WUR moet volgen.

Wat is er aan de hand?

Het ministerie van LNV heeft WUR om advies gevraagd over de eerdergenoemde nieuwe vergroeningsopties van de EC. WUR vindt de teelt van zonnekroon prima omdat het bijen aantrekt, maar sluit olifantsgras uit. Olifantsgras is een gewas dat niet aantrekkelijk is voor bestuivers en dus redeneert de WUR dat het gewas niet bijdraagt aan de vergroening van de landbouw. Daarbij heeft het gewas in het eerste jaar onkruidbestrijding nodig.

Beperkte visie

Dit is wel een heel beperkte visie op vergroening. Olifantsgras is immers een gewas dat tot wel 20 jaar kan blijven staan. Het heeft na het aanvangsjaar geen gewasbescherming meer nodig. Het gewas geeft een uitstekende winterdekking aan kleine en grote zoogdieren en vogels. Daarnaast legt olifantsgras gigantische hoeveelheden CO2 vast en is een belangrijke grondstof voor de biobased economy.

Olifantsgras wordt gebruikt in verpakkingsmateriaal en in duurzame bouwprojecten. En het aantal toepassingen groeit nog steeds. Ook het gebruik van olifantsgras als stalstrooisel voor de mest van de toekomst (mest die bijdraagt aan bodemverbetering en CO2-vastlegging) mag niet onvermeld blijven. Kortom, het is een gewas dat precies past in het plaatje van het toekomstige GLB, zoals Phil Hogan, maar ook Carola Schouten, propageert.

‘Een ingewikkelde en oncontroleerbare procedure’

Ook heeft WUR een gedetailleerd advies over de invulling van de bloemrijke mengsels. Als het aan de WUR ligt, krijgen boeren de keuze om minimaal 10 soorten te telen uit 25 toegestane nectarrijke bloemsoorten en per soort minimaal 200 gram zaad te gebruiken. Een ingewikkelde en oncontroleerbare procedure. Kortom het type regelgeving en detailniveau zoals we dat wel gewend zijn, maar waar we ook van af willen.

Past bij de ambities

Phil Hogan wil immers simpelere regels die beter zijn toegesneden op de lokale situatie en dan bevreemdt het advies van de WUR. Want niet elke bloemsoort is geschikt om naast elk gewas te telen vanwege plaagrisico’s. Met een keuze van minimaal 10 uit 25 soorten is de juiste keuze een hachelijke zaak. LTO Nederland stelt een keuze voor van maximaal 5 uit de 25 soorten en een verdere vrije invulling door de boer.

Het animo bij boeren zal veel groter zijn om deze vergroeningsoptie in de praktijk te brengen. Het zijn immers voor bijen aantrekkelijke planten en ze dragen bij aan de natuurlijke plaagbestrijding. En dat past weer prima in de ambities die de minister met LTO Nederland heeft op het gebied van gezonde planten.

Desalniettemin laat het ministerie van LNV in antwoord op Kamervragen van Roelof Bisschop (SGP) weten, voornemens te zijn het WUR-advies over te nemen. Dat is jammer. Los van de inhoud van het advies, had Nederland de verruiming van de GLB-vergroeningsregels al in 2018 kunnen invoeren. Door het WUR-rapport schuift die invoering nu op naar 2019.

Beperk akkerbouwers niet

Ik roep om die reden minister Schouten op het WUR-advies niet een op een over te nemen en bij het vaststellen van nieuw beleid niet alleen te kijken naar eventuele problemen in het verleden, maar juist naar de uitdagingen voor de toekomst. Uitdagingen waar boeren in Nederland hun schouders onder willen zetten. Beperk Nederlandse akkerbouwers niet ten opzichte van de boeren in andere Europese landen. Een eenvoudigere invulling van braak met bloemenmengsels en de teelt van olifantsgras als onderdeel van de vergroening van het GLB zijn dan beiden zeer gewenst.

Laatste reacties

  • John*

    je moet eens voorstellen dat alle akkerranden met olifantengras ingezaaid worden.. er is nu al veel commentaar op mais omdat het 'uitzicht' bederft wordt. Laat staan als er straks jaarrond olifantengras staat.

  • Henk Tennekes

    Als LNV de adviezen van Jaap van Wenum blijft volgen zullen de boerenlandvogels binnen 10 jaar verdwenen zijn. De goede man knippert niet met zijn ogen als 70.000 hectare akkergrond door de bietenteelt met imidacloprid wordt verontreinigd. Hij neemt massale insectensterfte op de koop toe zolang de bietentelers een goed gevulde portemonnee hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.