Commentaar

‘1-0 voor Cosun en haar bietentelers’

De Nederlandse bietenteelt presteert top vergeleken met EU-concurrenten. De eerste klap is een daalder waard in de vrije suikermarkt.

De eerste slag om ‘survival of the fittest’ in het Europese quotumvrije tijdperk van de suikerbietenteelt is met vlag en wimpel gewonnen door de Nederlandse bietentelers en hun -coöperatie Cosun.

Wereldwijd verkopen

Per 30 september 2017 is de EU-suikerindustrie vrij om te groeien, vrij om haar suiker wereldwijd te verkopen. Dat betekent ook dat de EU-bietentelers voor het eerst worden blootgesteld aan de grillen van de wereldmarkt en tevens elkaars directe concurrenten worden. Ofwel: wie kan het meest efficiënt en duurzaam suiker produceren in de EU? Dat hangt zowel af van de prestaties van de telers als van de verwerkers.

Grote prijsverschillen

Südzucker, verreweg de grootste suikerverwerker in de EU, betaalt slechts € 23 per ton bieten aan haar Belgische en Franse telers. Een prijsverschil van bijna 50% vergeleken met Cosun, zo blijkt uit een inventarisatie van Boerderij.

Zelfs de best betalende concurrent van Cosun, het Franse Cristal Union, komt niet verder dan maximaal € 31. Dat is nog steeds 32% minder dan de € 45,62 per ton bieten (16,63% suiker) die Cosun uitkeert voor de oogst van 2107. Op dergelijke grote prijsverschillen moet vroeg of laat wel een correctie volgen in een vrije markt.

‘De Nederlandse telers en Cosun hebben hun zaakjes goed voor elkaar om de huidige, diepe suiker­recessie te doorstaan’

Zeker, de prestaties van Cosun zijn deels geflatteerd. Zo worden de winsten van 5 dochterbedrijven verrekend in de bietenprijs. En Cosun rekent af per kalenderjaar. De bietenprijs van oogst 2017 profiteerde zo nog van de relatief hoge suikerprijzen begin vorig jaar. Concurrenten baseren de bietenprijs op basis van de oogstcyclus per oktober.

Een minstens zo belangrijke factor is dat Cosun tijdig en goed heeft geanticipeerd op de komst van de vrije suikermarkt. Zo heeft Cosun fors geïnvesteerd in een efficiënte suikerproductie, samen met haar telers. De laatste produceren nu relatief veel suiker per hectare.

Concurrenten kunnen hun bieten­telers dan ook niet blijven uitknijpen met lage prijzen. Dat gaat zich wreken in een hogere kostprijs wanneer telers niet meer kunnen investeren in efficiëntere teeltmethoden. Of de aanvoer droogt op. De Nederlandse telers en Cosun hebben hun zaakjes gewoon goed voor elkaar om de huidige, diepe suiker­recessie te doorstaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.