Commentaar

3 reacties

‘Welke spuitmachine is toekomstbestendig?’

Kostprijs bepaalt uiteindelijk de keuze tussen zelfrijdend of getrokken.

De zelfrijdende spuitmachine wint gestaag terrein van de getrokken versie. Zoals 25 jaar geleden de aftocht van de gedragen spuitmachine begon, zal ook de getrokken spuit op den duur het veld ruimen.

Nieuwe zelfrijder kan niet uit

Voor een middelgrote akkerbouwer kan de investering van pakweg € 300.000 in een splinternieuwe zelfrijdende spuitmachine op papier niet uit vergeleken met een getrokken versie. Helemaal niet als er voor de getrokken spuit een tweede trekker permanent beschikbaar is, die al voor een flink deel is afgeschreven. Dan heb je voor relatief lage kosten per hectare een spuitcombinatie, die net als een zelfrijder, altijd klaar staat om uit rukken.

‘Met de opschaling van de akkerbouw zal de zelfrijdende spuitmachine het op den duur dan ook gaan winnen van de getrokken versies’

Overlapping trekkerwerk en spuitwerk

Het argument dat de trekker voor de getrokken machine altijd nog beschikbaar is voor ander werk, gaat in de praktijk echter steeds minder op. Bijvoorbeeld voor transport tijdens de oogst is de spuittrekker qua banden en vermogen niet meer opgewassen tegen als maar groter wordende kipwagens. In het voor- en najaar is er altijd overlapping tussen trekkerwerk en spuitwerk. Hoe groter het bedrijf dan is, hoe minder het telt dat de spuittrekker ook voor ander werk kan worden ingezet. Met de opschaling van de akkerbouw zal de zelfrijdende spuitmachine het op den duur dan ook gaan winnen van de getrokken versies.

‘Zelfrijdend of getrokken; bij de aanschaf moet vooral de kostprijs per hectare de doorslag geven’

Bodemvriendelijk en wendbaar

Was de aanschafprijs geen belemmering, dan reed elke akkerbouwer met een zelfrijdende spuit. Die staat niet alleen altijd klaar, maar is ook bodemvriendelijker dan een getrokken exemplaar met eenzelfde tankinhoud, heeft meer bodemvrijheid en is beduidend wendbaarder en veroorzaakt dus minder gewasschade.

Zelfrijdend of getrokken; bij de aanschaf moet vooral de kostprijs per hectare de doorslag geven. En bovenal met welke spuittechniek de spuitmachine wordt uitgevoerd. Zodat deze toekomstbestendig is, wanneer de eisen voor bijvoorbeeld driftreductie verder worden aangescherpt.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Het is niet de kostprijs per ha die de doorslag moet geven maar de kwaliteit van het spuitwerk. Die kwaliteit hangt vooral af van het tijdstip van spuiten. Een grote zelfrijder die teveel ha moet spuiten en dus ook spuit op verkeerde tijdstippen is slechter dan een getrokken of gedragen spuit.

  • A. Schrauwen

    Dit is de enige belangrijke zin in het artikel: Zelfrijdend of getrokken; bij de aanschaf moet vooral de kostprijs per hectare de doorslag geven. En bovenal met welke spuittechniek de spuitmachine wordt uitgevoerd. Zodat deze toekomstbestendig is, wanneer de eisen voor bijvoorbeeld driftreductie verder worden aangescherpt.

  • Jan-Zonderland

    Een getrokken spuit kan dezelfde spuittechniek hebben als een zelfrijdende. Ook hoeft die weinig onder te doen qua structuurbederf. Driftbeperking is bij beide hetzelfde. Wendbaarheid is een plus voor de zelfrijder. Kostprijs per ha is van secindair belang. Kwaliteit van het spuitwerk (= efficientie van middelen) is punt 1. Hierin hoeft een getrokken machine niet onder te doen voor een zelfrijder. De man op de chauffeurstoel is het belangrijkste aspekt.

Of registreer je om te kunnen reageren.