Boerenblog

‘Doe mee aan LNV-enquête naar positie boer in keten’

Het ministerie van LNV doet onderzoek naar de positie van de boer in de keten. Doe eraan mee. Er is reden genoeg voor.

De meeste akkerbouwers hebben het bouwplan voor aankomend seizoen rond. Voor vele teelten hebben ze een contract getekend. Zo ook bij de fritesaardappelen. Vaak is gekozen voor een vast prijscontract. Helaas is de contractprijs voor oogst 2018 met 1 tot 1,5 cent per kilo gezakt. Bij vroege levering liggen de contractprijzen voor enkele rassen rond 8,5 cent per kilo.

Maar kun je voor deze prijs eigenlijk wel aardappelen telen en is er wat aan te doen om dit te verbeteren? Of zit het probleem soms dieper?

Als je persoonlijk met veel contractgevers praat, dan zeggen ze het spijtig te vinden dat de contractprijs is gezakt, maar om hun concurrentiepositie niet in gevaar te brengen ze wel mee moeten doen met deze prijsdaling. En afgelopen jaar zijn er aardappelen genoeg gegroeid, dus is een prijsdaling een logisch gevolg. Als je het zo bekijkt, valt hier niets op af te dingen.

Bij de conservenindustrie wordt vooral gekeken naar de graanprijs. Hierop baseren zij hun contractprijzen. Klinkt ook heel logisch.

Kun je voor 8,5 cent aardappelen telen?

Maar de vraag blijft: kun je voor 8,5 cent überhaupt aardappelen telen? Als je alle kosten bij elkaar optelt die je hebt gemaakt voor het telen van een hectare aardappelen en je houdt normale vergoedingen aan voor onder meer pacht, eigen arbeid en mechanisatiekosten, dan ligt de kostprijs rond € 5.500 per hectare. Als je met 55.000 kilo opbrengst al boven het landelijk gemiddelde ligt, dan kan iedereen concluderen dat je een negatief saldo hebt van € 825. Want de opbrengst is 55.000 kilo x 8,5 cent/kilo = € 4.675.

En toch worden massaal aardappelcontracten getekend. Kunt u het nog volgen? Wie loopt al het risico en wie moet al het werk doen? En dan op het eind van het liedje moet je tot de conclusie komen dat je eigenlijk een jaar voor niets hebt gewerkt of nog erger: je hebt ingeteerd!

Onderzoek naar onderhandelingspositie boer

Gelukkig ziet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dit ook in, en hebben ze in samenwerking met LTO een onderzoek opgestart naar de onderhandelingspositie van de boer in de keten. Woensdag 14 maart hebben ongeveer 10.000 agrarische ondernemers een e-mail gekregen om mee te doen aan een enquête naar de onderhandelingspositie van de boer in de keten. Ik raad dan ook al deze ondernemers aan om hieraan mee te doen.

Hoge kostprijs

Het is jammer genoeg niet alleen de keten (te lage opbrengstprijs) die ervoor zorgt dat de boer er vaak beteuterd vanaf komt. Ook de hoge kostprijs in Nederland, door onder meer pacht, arbeid, vergunningen en regelgeving, is er debet aan dat de kostprijs voor vele gewassen hoger ligt dan in vele andere landen. Ook hier zal iets op gevonden moeten worden om zorg te dragen voor een gezond ondernemersklimaat in de landbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.