Commentaar

‘Productsteun bieten werkt niet’

Sinds de afschaffing van de quotering, vorig najaar, is de suikerprijs in vrije val geraakt. Oorzaak: extra productie nu de remmen er af zijn.

Het is een domper voor de Nederlandse telers en voor Cosun, dat de zaken juist zo goed voor elkaar heeft. Europese bietentelers concurreren elkaar de tent uit.

Concurrentievervalsing

In dat licht geven de uitkomsten van een studie van Wageningen Economic Research naar de effectiviteit van bietensubsidies stof tot nadenken. Elf EU-landen maken gebruik van de mogelijkheid om een deel van de inkomenstoeslagen te koppelen aan de teelt van bieten. Zo willen ze economisch zwakke regio’s beschermen.

Mooi streven, maar het werkt niet. Het geld komt niet terecht bij wie het nodig heeft. De subsidie stimuleert extra productie waar niemand op zit te wachten. Bovendien klagen boeren in andere landen, waaronder Nederland, over concurrentievervalsing.

Geen duurzame economische basis

Dat kan dus beter. Subsidiegeld is beter besteed als het iets nieuws op gang brengt. Onrendabele bezigheden waar geen ontwikkeling in zit, zijn in feite een bodemloze put. Voor de betrokkenen is de steun leuk zolang die duurt, maar een duurzame economische basis is het niet.

Leefbaar platteland

Alle reden dus om deze productsubsidies om te buigen naar effectievere methoden om het platteland leefbaar te houden. Bijvoorbeeld via pijler 2 (plattelandsgeld), in plaats van pijler 1 (inkomenssteun). Dat daarmee ook een einde komt aan marktverstoring is dan mooi meegenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.