Commentaar

‘Opkomstvoorspeller pootgoed is half werk’

Het Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit wil een toets ontwikkelen die de kwaliteit van pootgoed kan voorspellen. Een goede stap, maar het is niet genoeg.

Het vertrouwen tussen pootgoedtelers en telers van consumptieaardappelen is er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Vooral tijdens het voorjaar van 2016, maar ook tijdens het voorjaar van 2018, kwam de kwaliteit van het pootgoed in een kwaad daglicht na een bijzonder slechte opkomst van percelen consumptieaardappelen.

Sindsdien heeft de keuringsdienst NAK de controle flink aangescherpt en is het ketenproject opgericht, waarin aardappelverwerkers en pootgoedhandelshuizen samen optrekken om het probleem aan te pakken. Zo zijn de afgelopen jaren 50 partijen pootaardappelen gevolgd van teler tot consumptieperceel.

Stap in de goede richting

De bevindingen van het Ketenproject zijn weinig verrassend. Ze hebben niet genoeg bewijsmateriaal gevonden voor harde conclusies. Wel denken ze genoeg informatie te hebben om een toets te ontwikkelen die voorspelt of er kans is op opkomstproblemen. Het is een stap in de goede richting, maar die toets is niet meer dan een instrument om het gebrek aan kennis te compenseren.

Lees ook: Project zoekt toets voor betere kwaliteit pootgoed

Digitaal plantenpaspoort

Nu heeft de moderne pootgoedteler al veel teelt- en bewaargegevens digitaal. Het is een kleine stap deze te bundelen in een soort digitaal plantenpaspoort, dat vervolgens standaard bij het pootgoed hoort te zitten. Als tegenprestatie leggen consumptietelers ook nauwkeurig vast wat zij met het pootgoed hebben gedaan na de aflevering. Met al deze gegevens wordt de ‘opkomstvoorspeller toets’ continu slimmer en betrouwbaarder.

En mocht het misgaan, dan kan een onafhankelijke bemiddelaar terugvallen op betrouwbare documentatie bij beide partijen. Dat kan ook helpen om fraude uit te bannen en het vertrouwen tussen pootgoed- en consumptietelers te herstellen. Zo snijdt het mes aan meer dan twee kanten.

Of registreer je om te kunnen reageren.