Commentaar

8 reacties

‘Gif past niet in biolandbouw’

Koperverbindingen in de landbouw zijn omstreden, zeker voor bioboeren.

Europese bioboeren mogen koperverbindingen blijven inzetten tot eind 2025. Eerst zou de toelating eind januari 2019 aflopen. De Europese autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa) motiveert de verlenging met het feit dat er nog geen alternatieven voor zijn.

Koper staat op de EU-lijst van Candidates for Substitution van middelen die moeten verdwijnen zodra er een alternatief is. Ze zitten op de wip, omdat ze te giftig zijn.

Geen verbod, wel een beperking

Efsa zegt dat een opeenhoping van het niet-afbreekbaar zwaar metaal koper in de bodem risico’s kan opleveren voor landarbeiders, vogels, zoogdieren en bodemorganismen, alsook voor het milieu in ruimere zin. Daarom alvast wel een beperking: tussen nu en eind 2025 mag maximaal 28 kilo koper per hectare, 4 kilo per jaar, worden gebruikt. In Nederland mag koper als meststof; sinds 2000 niet meer als bestrijdingsmiddel.

Kopergebruik door bioboeren is vanuit marketingoogpunt onmogelijk te verkopen

Kritiek vanuit gangbare én biologische hoek

Koperverbindingen mogen in de biolandbouw omdat ze als zodanig in de natuur voorkomen. Evenzogoed zijn ze omstreden. Zowel vanuit de gangbare als vanuit de biohoek zelf klinkt kritiek. Het gebruik van de giftige stof – toegelaten of niet – is immers strijdig met waar de biolandbouw voor staat; geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen.

Efsa houdt ook bij koperverbindingen correct vast aan de uitgestippelde route van pas-verbieden-wanneer-er-een-alternatief is.

Dat laat onverlet dat het kopergebruik door bioboeren uit marketingoogpunt onmogelijk te verkopen blijft. Zeker nu gangbare boeren hen op de hielen zitten.

Laatste reacties

 • propalm

  Het is nochtans algemeen geweten, dat in biolandbouw dikwijls giftigere stoffen gebruikt (mogen) worden, alleen omdat ze bio zijn (bio staat dikwijls voor producten die in de natuur te vinden zijn). Sommige van deze stoffen zijn extreem giftig voor mens , dier of bodem. Arsenicum bv. vindt men vrij in de natuur en werd in het verleden gebruikt als (bio)insecticide. We weten allemaal hoe giftig dit is/was. Ander bekend voorbeeld: koper. Koper vergiftigt de bodem indien gebruikt als fungicide. Druiven bestemd voor biowijn, waarop men koper gebruikt in grote dosissen (algemeen erkend en gebruikt op vandaag) is voor de bodem vele keren giftiger dan de chemische erkende fungicides. Duurzamer en ecologer werken in landbouw zou eerder moeten gaan in de richting van: natuurproducten als het kan (maar met een goed toxicoligisch profiel), chemisch als het moet. Zo gebruikt men medicijnen normaal ook ..

 • farmerbn

  Mogen gangbare boeren wel koper spuiten?

 • Jan-Zonderland

  @ Farmerbn In Nederland als fungicide niet, ik weet niet of het mag als bladmeststof in de gangbare landbouw. Is m.i. ook weinig zinvol omdat daar wel betere producten voor beschikbaaar zijn.

 • propalm

  Bladmeststoffen op basis van koper kunnen op dit moment zowel in gangbare als in biolandbouw. Als men echter logisch werkt, kiest men eerder voor chelaten en niet voor sulfaten als basis. 1kg Cu onder chelaatvorm heeft dezelfde werking als 10kg onder sulfaatvorm. Dergelijke dosissen hebben wel niet de gewenste fungicidewerking. Het is vooral daarvoor dat koper misbruikt wordt in biolandbouw en er dus de bodem mee vergiftigt. In biolandbouw spreekt men over een veelvoud van deze dosis om een goede werking te garanderen in zware druk van bv. phytophtora in aardappelen.

 • Noordam2

  het lijkt mij beter om koper niet meer te gebruiken, ook niet als meststof. Je maakt jezelf een beetje ongeloofwaardig wanneer je het wel gebruikt.

 • propalm

  Koper als meststof is heel natuurlijk. Planten hebben ook koper nodig. Je maakt je derhalve helemaal niet ongeloofwaardig als je het gebruikt als meststof. Alleen indien je het gebruikt via een overdosis en het dus misbruikt als fungicide maak je je ongeloofwaardig. Het is vrij eenvoudig: als je het als meststof gebruikt heb je geen middelerkenningsnummer nodig maar een erkenning (aan duidelijk lagere dosis) als meststof. Dit kan perfect gecontroleerd worden. Bovendien moet dan de voorkeur gegeven worden aan chelaten omdat dit aan veel lagere dosis werkt als meststof en dus veel minder milieubelastend is. De sulfaatvorm kan gerust weggelaten worden. Het is de sulfaatvorm die trouwens dikwijls als fungicide misbruikt wordt.

 • Er is hard gewerkt om kopergebruik te verminderen cq uit te bannen. Het koper convenant waarbij de gehele keten wordt betrokken draait al twee jaar en is overgenomen in België en er is interesse in Duitsland. Feit is dat er om meeste biobedrijven al geen koper werd gebruikt. Feitenkennis zou hier en daar wonderen doen. (vooral als je pro palm bent?).
  Feit is trouwens dat je de koper max norm (die gehanteerd wordt in biologisch) met een varkensdrijfmestbemesting fors kunt overschrijden.

 • Bennie Stevelink

  @11:51, volgens mij wordt al vele jaren geen koper meer gebruikt in varkensvoer.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.