Commentaar

1 reactie

Gentechniek Crispr-Cas is nodig, nu!

Er zijn geen valide argumenten te bedenken tegen het gebruik van gentechniek Crispr-Cas om land- en tuinbouwgewassen te veredelen.

Terwijl er juist wel goede argumenten zijn om er gauw mee aan de slag te gaan om de route naar veel minder chemie-afhankelijke teelten aanzienlijk in te korten.

Het is daarom niet verwonderlijk dat de druk op Brussel wordt opgevoerd om de regelgeving rondom de nieuwe veredelingstechniek te versoepelen. Vorige week riepen 485 wetenschappers van 85 onderzoeksinstituten uit de hele EU gezamenlijk de Europese commissie op de regels voor Crispr-Cas zodanig aan te passen dat de nieuwe veredelingstechnieken volop toepasbaar worden.

Lees ook: EU loopt achter op nieuwe gentechnieken

Europese Hof roept CrisprCas halt toe

Het Europese Hof van Justitie besliste eind juli dat nieuwe gentechnieken, zoals Crispr-Cas, moeten vallen onder de huidige EU-regels voor genetische modificatie. Aangezien die toetsing nieuwe rastoelatingen peperduur maakt, is met die beslissing de toepassing van Crispr-Cas als innovatieve gewasveredelingstechniek in de Europese Unie feitelijk de nek omgedraaid.
Elders in de wereld wordt meer gekeken naar het eindproduct dan naar hoe het wordt geproduceerd.

Nieuwe veredelingstechnieken zijn hard nodig om in 2030 residuvrije producten voort te brengen

Crispr-Cas is een gentechniek waarmee veredelaars heel precies kunnen sleutelen aan DNA. Zo kunnen ze heel gericht specifieke eigenschappen aan- of uitzetten of inbrengen. Het kan gaan om allerlei eigenschappen, zoals ongevoeligheid voor schimmelziekten. In veel gewassen wordt daartegen intensief gespoten. Phytophthora-resistentie in aardappelen zou de teelt flink verduurzamen. Nieuwe veredelingstechnieken zijn hard nodig om in 2030 residuvrije producten voort te brengen.

Juist minister Schouten wil immers duurzaamheid koppelen aan hoge opbrengsten

Zo bezien komt het vorige week uitgesproken ‘zoeken naar ruimte om te experimenteren’ van landbouwminister Carola Schouten mager over. Een jaar geleden toen dat in het regeerakkoord werd gezet, mocht dat misschien nog wel ambitieus heten. Maar nu inmiddels het Europese Hof van Justitie een haast onneembare blokkade voor deze gentechnieken heeft opgeworpen, zou de minister uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Juist deze minister wil immers duurzaamheid koppelen aan hoge opbrengsten.

Met Crispr-Cas forse stap vooruit in milieu- en voedselveiligheid

Oftewel, onze overheid mag zich niet neerleggen bij een feitelijk verbod op de toepassing van Crispr-Cas. Waar met precisielandbouwtechnieken in kleine stapjes milieu- en voedselveiligheidswinst wordt geboekt, kunnen via verfijnde nieuwe veredelingstechnieken namelijk ineens enorme stappen vooruit worden gezet.

Lees ook: EU blokkeert precisie-veredeling gewassen

Eén reactie

 • Bertus Buizer

  Laten onze landbouwminister en enkele politici en journalisten zich in de val lokken van ecomodernisten? Zij hebben de minister eenzijdig voorgelicht.

  De noodzakelijke afname van het pesticiden-gebruik in de landbouw is namelijk meer een ecologische dan een technologische kwestie.

  En ook bij CRISPR-Cas kunnen resistenties worden doorbroken. Dan moet je zeg maar blijven knippen en plakken met genen. Daarmee worden planteigenschappen richting patenten geduwd (Bayer heeft de meeste CRISPR-aandelen) en krijgen met name de kleine veredelaars minder vrij spel. Dat doet ook afbreuk aan de kwekersvrijstelling.

  CRISPR-Cas verstoort de opbouw van genetische bronnen voor onder andere de biologische landbouw en heeft bewezen schadelijke effecten. Daarnaast is er nog veel onbekend van de mogelijke effecten op de plant, natuur, biodiversiteit, ecologie, gezondheid, etc.

  Boeren hoeven geen vijftien keer te spuiten tegen de aardappelziekte (Phytophthora infestans) als zij resistente rassen gebruiken. Die zijn er al voldoende, in ieder geval om niet zo vaak te hoeven spuiten.

  De aandacht die Wageningen UR al jaren besteedt aan nieuwe gentechnieken zoals CRISPR leidt af van waar het werkelijk om gaat bij een toereikende duurzame voedselvoorziening.

  Lees ook “Alles over genvoedsel” en argumenten tégen CRISPR-Cas gewas: https://bit.ly/2oWXPQG
  .

Of registreer je om te kunnen reageren.