Commentaar

‘Politiek kan biobrandstof niet zomaar dumpen’

Sinds 2015 geldt in Europa een bijmengplicht voor biobrandstoffen. In Brussel woedt een fel debat over percentages.

Moet Europa meer of minder biobrandstof bijmengen? En mag dat nog wel uit koolzaad komen, of moet dit verwerkte frituurvet, houtsnipper of alg zijn? In de Brusselse arena woedt de discussie rond biobrandstof volop. In Nederland is de aandacht gering, terwijl de impact enorm kan zijn.

Europese Commissie, Europarlement én lidstaten zijn het oneens over het percentage. Moet de bijmenging vanaf 2020 verder omhoog naar 14% in 2030, of juist omlaag naar 6,8%? Nu staat de afspraak op 10% in 2020. Ook is er discussie over het aandeel akkerbouwgewassen. Een optie is om dit terug te brengen van 7 naar 3,8%. Het heeft alles te maken met de inschatting en politieke beoordeling van het milieueffect. Milieuorganisaties en sommige wetenschappers stellen dat bijmenging niets oplevert, of erger: tot meer CO2-uitstoot leidt. De landbouwlobby daarentegen pleit juist voor uitbreiding.

‘In Nederland is de aandacht voor biobrandstof gering, terwijl de impact van de discussie enorm kan zijn’

In Nederland wordt nauwelijks koolzaad geteeld, vandaar de geringe interesse. Maar het areaal biobrandstofgewassen in Europa is serieus: 4,4 miljoen hectare. Buiten Europa staat ook nog een 3,5 miljoen hectare voor de Europese markt. In het zwartste scenario zou er vanaf 2021 3 miljoen hectare ‘vrijkomen’. Een areaal waarop granen, bieten, aardappelen of groenten verbouwd kunnen worden. De vraag is of de markt dit zo snel kan opvangen. De vraag stellen, is deze beantwoorden. Nee.

Een discussie over zin en onzin van biobrandstof is goed. Er zijn andere, nieuwe inzichten sinds de invoering van bijmengplicht in 2005. Ook de maatschappelijke en politieke trend is anders. Tegelijkertijd geldt het principe van betrouwbare overheid. Een ingezette koers kan niet ‘zomaar’ straffeloos worden veranderd. Ondernemers hebben op dit beleid geanticipeerd. Zij zijn investeringen aangegaan, indirect óók de akkerbouwers in Nederland.

‘Een aanpassing van bijmengpercentages kan alleen geleidelijk’

Ofwel, een aanpassing van bijmengpercentages kan alleen geleidelijk. Alle partijen hebben tijd nodig om de scherven te rapen. Of dit nu trendy is of niet!

Of registreer je om te kunnen reageren.