Commentaar

1226 x bekeken

‘Nieuwe aardappelnotering wacht vuurdoop’

Na jaren gesteggel krijgt Nederland per 14 november dan eindelijk één landelijke aardappelnotering: PotatoNL.

Een grote stap voorwaarts naar meer transparantie en hopelijk zo ook meer onderling vertrouwen in de aardappelketen. Bovendien wordt het voor de telers duidelijker wat de consumptieaardappelen op de vrije markt opbrengen.

Een knappe prestatie van de beurzen Emmeloord en Rotterdam, de verwerkende industrie (Vavi) en ZLTO (beurs Goes) om tot een notering te komen. Het langdurige verzet lag bij de beurs in Goes. Die wilde een sterke inbreng van de telers op de notering behouden.

‘Een knappe prestatie van de beurzen Emmeloord en Rotterdam, de verwerkende industrie en ZLTO om tot een notering te komen’

De PotatoNL-notering wordt bepaald door twee vertegenwoordigers namens de industrie, vier telers en twee handelaren. Op papier hebben de telers dus evenveel in de melk te brokkelen als de industrie en handel samen.

Hoe de invloed van de telers in de praktijk uitpakt, moet blijken. Het is nu eenmaal zo dat de industrie en handel sneller en beter zijn geïnformeerd dan telers. En het aandeel vrije aardappelen, waar de beursnoteringen op zijn gebaseerd, krimpt. Dat komt omdat de verwerkers meer aardappelen op contract inkopen en zo de vraag en prijsvorming op de vrije markt kunnen sturen.

‘Hoe de invloed van de telers in de praktijk uitpakt, moet blijken’

Met één notering is dan ook niet direct alle wantrouwen in de aardappelsector verdwenen. Daarvoor is het nodig dat de nieuwe notering volstrekt transparant tot stand komt. De teler moet er op kunnen vertrouwen dat wat de nieuwe beurs noteert, ook de werkelijke marktwaarde is van zijn aardappelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.