Redactieblog

5 reacties

‘Gevaarlijk nepnieuws’

Het lijkt er steeds meer op dat ieder zo zijn waarheid heeft. Dat kan vervelend zijn, ook voor de landbouw. Aan de orde is verlenging van de toelating van glyfosaat.

Nepnieuws omvat berichten die qua vorm en inhoud vaak lijken op officiële nieuwsberichten, maar complete nonsens zijn. De opstellers van nepnieuws hebben vaak de bedoeling om de persoon, instelling of sector in een compleet verkeerd daglicht te stellen.

Waarom trappen mensen eigenlijk zo gemakkelijk in nepnieuws, ook als ze beter kunnen weten? Onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen, maar filosofen en psychologen komen al met eerste verklaringen. Het is niet zo gek dat deze specialisten met eerste verklaringen komen. Vanuit hun vakgebieden bestuderen zij al eeuwenlang de menselijke neiging om te liegen én de neiging om daar in te trappen.

Tijdsgeest

Volgens deze specialisten heeft het gedrag rondom nepnieuws te maken met de tijdgeest. Onder invloed van het postmodernisme, met als belangrijkste kenmerk dat de waarheid altijd als relatief wordt gezien, zijn we steeds meer gaan geloven dat feiten ook maar meningen zijn. Die houding is een vruchtbare voedingsbodem voor nepnieuws.

Het sterkt de mening dat niemand meer weet wat de waarheid is. We leven steeds meer in een tijd waar de norm is dat er meningen worden gespuwd zonder die met wetenschappelijke feiten te onderbouwen. Door de snelheid van het internet wordt nepnieuws vaak razendsnel verspreid. Meningen worden dan belangrijker gevonden dan feiten en onderbouwingen. Hierdoor wordt de waarheid als relatief gezien.

Het gevolg van nepnieuws is zeer gevaarlijk. Ook in de landbouw ondervinden we steeds vaker gevolgen van nepnieuws. Iedereen heeft zo zijn eigen waarheid.

Wel of niet kankerverwekkend?

Een van de voorbeelden waarbij de landbouw negatieve gevolgen van nepnieuws kan gaan ondervinden is de situatie rondom de verlengde toelating van Roundup (glyfosaat). Het International Agency for Research on Cancer beoordeelde dat glyfosaat moet worden ingedeeld in de klasse 2A als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens’. Een verslag van de European Food Safety Authority (Efsa) geeft daarentegen aan dat glyfosaat niet moet worden ingedeeld als kankerverwekkend.

Dit is erg verwarrend. Onvoorstelbaar dat een wetenschappelijk instituut een oordeel geeft als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’, terwijl een ander instituut het tegenovergestelde concludeert. Wetenschappers gaan rollebollend over straat. Het gaat niet meer over feiten maar over gevoel en meningen. Daarmee is het nepnieuws geboren.

‘Het gaat niet meer over feiten maar over gevoel en meningen’

Verwarring uitbannen

We mogen toch verwachten dat de Europese Commissie uitgaat van de bevindingen van haar eigen instituut, dat aangeeft dat glyfosaat niet moet worden ingedeeld als kankerverwekkend. Ongetwijfeld komen tegenkrachten op gang die nepnieuws produceren rondom deze conclusie.

Binnenkort moet de Europese commissie een besluit nemen over verdere toelating van glyfosaat. Het gaat om een toelating voor een periode van tien jaar.

Van belang is dat de feiten worden gecommuniceerd, en dat verwarring wordt uitgebannen. Want elke schijn van verwarring zal door tegenstanders worden aangegrepen om glyfosaat in kwaad daglicht te stellen. De sector is gebaat bij goede communicatie van de feiten. Aan conclusies als ‘waarschijnlijk dit of dat’ heeft niemand iets. De waarheid moet leidend zijn. Voor de sector is het van belang om feiten te checken en deze actief te communiceren.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Het gevaarlijkste nepnieuws ontstaat door misbruik van wetenschap door activistische laboratoria. Hierbij wordt een onderzoek zodanig opgezet, en de conclusie zo verwoordt, dat het zo dicht mogelijk tegen datgene aanzit wat activisten wensen, zonder expliciet te liegen.
  De conclusie dat glyfosaat "WAARSCHIJNLIJK kankerverwekkend is", is hier een voorbeeld van.

  Nepnieuws en misbruik van wetenschap is niet iets van de laatste jaren. Al dertig jaar geleden bleken medewerkers van het RIVM samen te werken met Milieudefensie en hadden ze verzonnen dat veehouderij oorzaak zou zijn van zure regen.

 • oorspronkelijk

  veel hebben we gedaan om de stikstof emissie te verminderen.
  luchtwassers ,mestinjectie,voerspoor,ureumgetal
  ook dat staat in rapporten met een pluim voor de landbouw
  ozongat bijna dicht veel is er ondernomen als uitbannen cfk
  veel meer mensen hebben de laatste jaren melanomen ontwikkeld
  met gezond verstand kun je onderzoeken in het juiste hokje plaatsen.
  niet laten leiden door sentimenten

 • WGeverink

  Het ozongat was het zure regen verhaal van Du Pont heb ik ergens gelezen. Du Pont heeft er de vinger in gehad dat de cfc's verboden werden zodat voor het koelen een nieuw gepatenteerd Du Pont product gebruikt moest worden... De wereld geloofd dat cfc's verboden werden omdat ze slecht waren voor de ozonlaag. Een andere groep mensen beweerd dat cfc's verboden werden als onderdeel van een DuPont strategie...

 • oorspronkelijk

  zulke verhalen
  er was een gat en nu niet meer
  bossen gingen dood nu niet meer
  door veranderde landbouw blijft ammoniak emissie te hoog voor een bredere
  vegetatieve ontwikkeling
  mee eens of niet
  het wordt vaker wel dan niet bevestigd

 • Goudlokje

  Volgens mij was asbest ook niet gevaarlijk, als het later toch kankerverwekkend blijkt te zijn ben ik benieuwd wie er voorop lopen bij de schadeclaims.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.