13 reacties

‘CTGB misleidt Ministerie van EZ in glyfosaat kwestie’

De ophef over fipronil in eieren kost misschien tientallen pluimveehouders de kop. Maar de ophef over glyfosaat treft boeren niet, terwijl het middel in allerlei voedingsmiddelen zit. Toch wil minister Henk Kamp instemmen met het verlengen van de toelating van glyfosaat.

Kort nadat onlangs ophef ontstond over het verboden gif fipronil in eieren, werd de NVWA door maatschappij en politiek flink op de korrel genomen en werden vanwege dit fipronil-schandaal maar liefst 2,5 miljoen kippen geruimd ten behoeve van de voedselveiligheid. Naar verluidt, is nog niemand ziek geworden van fipronil in eieren, maar de ophef kost tientallen pluimveehouders waarschijnlijk de kop.

De ophef die er al jaren is over glyfosaat kostte tot nu toe geen enkele boer de kop. Fipronil hoort natuurlijk niet in eieren en kippenvlees te zitten. Maar ook glyfosaat hoort niet in voedingsmiddelen thuis. Toch zit het al jaren in urine van melkkoeien, in de bodem, in moedermelk en andere babyvoeding, in brood, honing en bier. Ook in hoeveelheden die de Europese norm overschrijden.

In of aan de lijn van het CTGB-advies?

Op 11 september 2017 schrijft minister Henk Kamp (VVD) in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer dat hij in (lees: aan) de lijn van het advies van het CTGB (College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) voornemens is in te stemmen met het voorstel van de EC om de goedkeuring van glyfosaat met een periode van tien jaar te verlengen. De reden die het CTGB noemt en die door de minister in zijn Kamerbrief prominent wordt aangehaald is: ‘veilig gebruik van glyfosaat is mogelijk’.

Dat is heel misleidend. Want het lijkt nu of glyfosaat niet schadelijk is voor de gezondheid omdat het ‘gebruik’ oftewel de ‘toepassing’ best veilig kan (vochtwerende handschoenen en overall, lekdichte laarzen, spuitvrije zone, etc.). Het CTGB kan beter weten, maar loopt kennelijk liever achter de feiten aan. Het CTGB heeft op 15 augustus dan ook gewoon weer hetzelfde advies bij de minister neergelegd dat zij anderhalf jaar geleden (februari 2016) ook al aan EZ heeft uitgebracht. Nu heet het een update van dat oude advies. Ja, want vermeldt CTGB er nu bijvoorbeeld ook bij dat er geen gebruik is gemaakt van de informatie die beschikbaar is in de ’Monsanto papers’.

Aardappelopslag in suikerbieten wordt bestreden met glyfosaat. - Foto: Koos van der Spek
Aardappelopslag in suikerbieten wordt bestreden met glyfosaat. - Foto: Koos van der Spek

Oei! Want die documenten brachten aan het licht dat Monsanto in het geheim Europese wetenschappers heeft beïnvloed die betrokken zijn bij de beoordeling van glyfosaat. Monsanto wilde daarmee bereiken dat glyfosaat niet-kankerverwekkend werd verklaard. Vorige maand maakte TestBiotech, een onafhankelijk wetenschappelijk instituut in Duitsland, wereldkundig dat er sterke vermoedens bestaan dat Monsanto betalingen verrichte aan een toonaangevende deskundige bij EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. EFSA is een van de instanties waarvan het CTGB de beoordelingsresultaten over gewasbeschermingsmiddelen en biociden volgt bij haar advies aan de minister. EFSA ontkent, maar toont nu wel enige interesse voor nader onderzoek. Het zou volgens mij beter zijn als minister Kamp het voorbeeld van Frankrijk volgt, dat vanwege de onzekerheid over de toekomst van veelgebruikte producten zoals Monsanto’s Roundup tegen verlenging stemt.

Glyfosaat kan kanker en tumoren veroorzaken

Er is inmiddels ook wetenschappelijk aangetoond dat door glyfosaat kanker en tumoren kunnen ontstaan bij muizen en ratten. En in Roundup zitten bovendien hulpstoffen die vele malen giftiger zijn dan de werkzame stof glyfosaat, zo blijkt uit een Frans wetenschappelijk onderzoek. Als EFSA, ECHA en CTGB aan de uitkomsten van die wetenschappelijke studies twijfelen, laat ze dan dezelfde onderzoeken op exact dezelfde wijze door andere, onafhankelijke wetenschappers herhalen. Hangende dergelijk nader onderzoek zou er een EU-moratorium moeten komen op het gebruik van Roundup.

Melkveehouders doen er goed aan om zich los te maken van de afhankelijkheid van Roundup. Dat kan helpen voor een goede kwaliteit kruidenrijk blijvend grasland en van de bodem. Akkerbouwers kunnen met een goede rassenkeuze, een goed zaaibed en het juiste zaaitijdstip ongelijke rijping in graangewassen tegengaan in plaats van met pre-harvestbespuitingen met Roundup. Groenbemesters zijn goede bodembedekkers en maken daardoor toepassing van Roundup eveneens overbodig.

Veel boeren in Nederland zijn al vergevorderd met de verduurzaming van hun bedrijf. Het CTGB zou daarbij pro-actief moeten zijn, bijvoorbeeld door de toelating van groene middelen eenvoudiger en goedkoper te maken. Het CTGB mag met de glyfosaat niet de dans ontspringen. Dit college moet eens flink op de schop.

Laatste reacties

 • driepint

  Dit schurkt tegen laster aan. Als ik het CTGB zou zijn, dan zou ik deze beweringen eens tegen het licht aan houden.

 • wiljo

  Door de overheid verplichte groenbemester inzaaien na mais dat pas eind oktober geoogst wordt, zijn we wel genoodzaakt om onnodig Roundup te gebruiken.
  2 keer in de winter met de cultivator rond om de grond zwart te houden, helpt dan ook nog eens de aaltjes te bestrijden.
  De bewering van Bertus B. over groenbemester is dus één die slaat als een tang op een konijn.

 • low1

  Weer een goede reden er bij om het veel te dure abonnement op De Boerderij op te zeggen. Als je een podium biedt aan dit soort nonsens, maak er dan een YouTube-kanaal van

 • landlaat

  Hoe komt het, dat wanneer je iets van een onderwerp weet, de artikelen die over het onderwerp gaan vol onzin staan.
  Buizer en andere redactieleden, neem de moeite je eens serieus in een onderwerp te verdiepen.
  Als dit soort artikelen vervolgens ook nog eens geciteerd worden in andere media is een nieuwe voedsel hysterie zo geboren.

 • agrieehollande

  niet herkenbaar dat melkveehouderij grootschalig gebruik maakt van glysofaat en dat het daarom in de melk zou zitten.

 • farmerbn

  Er zijn niet veel mensen die echt verstand hebben van glyfosaat. Die enkele die er verstand van hebben zullen bij Monsanto werken dus is het begrijpelijk dat politiek en contrôle-instanties advies vragen bij diezelfde mensen. Dat gebeurt ook bij ziektes zoals kanker. Producenten van medicijnen worden vaak gevraagd om advies bij regelgeving enz. Bij glyfosaat is dat onverantwoord en bij ziektes normaal. Onder die echte deskundigen heb je de semi- deskundigen en adviseurs. Dit zijn meestal meepraters die shoppen in wetenschappelijke rapporten en dan de ene en dan de ander citeren afhankeleijk van hun doel en interesse.

 • melkveeakkerbouwer

  Schandalig dat deze man de ruimte krijgt in de Boerderij om de eigen sector op zo'n manier op de kaart te zetten. Olie op het vuur van de anti landbouw lobby. Een goede reden om het abonnement op te zeggen.

 • mtsvaniwaarden

  Als het pre harvest gebruik in granen niet meer toegestaan was zou er al een hoop minder glyfosaat in de voedselketen terecht komen.

 • Jan-Zonderland

  Pre harvest R.U. spuiten is mijns inziens om aanwezig onkruid te bestrijden zodat dat minder problemen geeft met combinen. Er wordt dan gespoten op het moment dat het graan al zo goed als rijp is, dag of 10 voor het dorsen. Graanplant neemt dan geen middle meer op dus kan het ook geen kwaad.

 • WGeverink

  Ben het eens met mtsvaniwaarden. De plant neemt het niet meer op maar het goedje zit wel op de buitenkant en wie weet hoe ver het penetreerd? Ik zit er absoluut niet om te springen dat de tarwe voor mijn brood net voor de oogst nog met glyfosaat bespoten wordt.

 • Ctgb-Ede

  Voor het advies aan de minister gebruikt het Ctgb de uitkomsten van een in Europa vastgelegde procedure waarbij diverse instanties kijken naar alle relevante onderzoeken en alle landen de gelegenheid hebben daarop te reageren. Wij nodigen de heer Buizer graag uit op het Ctgb-kantoor in Ede om toe te lichten hoe wij binnen de in Europa geldende spelregels tot dit advies zijn gekomen.
  (Zie ook: http://www.ctgb.nl/nieuws/nieuws-berichten/2017/09/12/ctgb-adviseert-minister-van-economische-zaken-over-glyfosaat)


 • alco1

  Graag verslag van het bezoek!!!

 • Jan-Zonderland

  Ik heb zomaar wat twijfels of dhr. Buizer op deze uitnodiging ingaat.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.