Redactieblog

‘Onderzoek naar middelen: de betaler bepaalt’

Middelenfabrikanten zien af van onderzoek dat hun belang niet dient. Willen telers onafhankelijk onderzoek, dan moeten ze de portemonnee trekken.

In zijn column van 11 juli geeft columnist Mat Smeets een inkijkje in de afweging die moet worden gemaakt voor een goede bestrijding van diverse aardappelziektes, zoals phytophthora en alternaria. Hij zegt dat beschikking over de juiste informatie randvoorwaarde is voor een juiste bestrijding. Een van de informatiebronnen die hij noemt is de Gewasbeschermingsgids Akkerbouw van Delphy. De informatie in deze gids is gebaseerd op het meeste recente onafhankelijke onderzoek en waar nodig aangevuld met eigen ervaring.

Niet alle producten meegenomen in onderzoek

In deze handleiding staat een bronvermelding van de tabel over phytophthorabestrijding, de zogenaamde Euroblight-tabel. Euroblight is een samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en industrie. Aan de hand van proefvelden in diverse Europese landen wordt deze tabel samengesteld. Voor blad- en knolbescherming is overgegaan van een plusjesschema naar een ‘rapportcijfer’. Echter, niet alle fabrikanten betalen mee aan deze proeven en derhalve zijn hun producten niet meegenomen in het onderzoek en rapport.

Hier wringt de schoen. Alleen middelen die worden aangemeld door fabrikanten worden onderzocht. Zij financieren immers het onderzoek. De fabrikant bepaalt zelf voor welke onderdelen van de phytophthorabestrijding het middel wordt onderzocht. De fabrikant heeft zo zijn eigen redenen om deze middelen wel of niet aan te melden voor het onderdeel knolbescherming. Het is dus niet Delphy of welke onderzoeksinstantie dan ook die dit niet wil onderzoeken, maar het is de fabrikant die zijn middel niet in onderzoek wil geven.

Ervaringsgegevens

Er zou mogelijk meer kunnen worden gedaan met ervaringsgegevens. Als alle onafhankelijke deskundigen hun ervaring inbrengen, zou je ook kunnen komen tot een goede vulling van de tabel. Overigens gebeurde dat met deze tabel vóór 2007. Daarna is de tabel uitsluitend gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Columnist Smeets raakt echter met zijn opmerking over informatie en gewasbescherming wel een kernpunt. Voorheen werd er in opdracht van het Productschap Akkerbouw veel onderzoek uitgevoerd. Met het verdwijnen van het Productschap is open toegankelijk praktijkonderzoek vrijwel tot stilstand gekomen. De praktijk vraagt om meer informatie dan nu beschikbaar is. De middelenfabrikant en tevens financier van het middelenonderzoek heeft aangegeven waar zijn grenzen liggen voor het onderzoek. De praktijk wil meer kennis om het gewas gezond te houden. De conclusie is dan ook terecht; er is meer praktijkonderzoek nodig, waarvan de kennis publiekelijk beschikbaar komt.

Praktijkonderzoek door telers zelf gefinancierd

Diverse partijen waaronder Delphy verrichten op dit moment onafhankelijk onderzoek. Echter deze informatie is niet meer publiekelijk beschikbaar, maar alleen toegankelijk voor de financiers. Vaak zijn dit groepen akkerbouwers die gezamenlijk onderzoekswensen formuleren en financieren.

Indirect breekt Smeets een lans voor het door telers zelf te financieren praktijkonderzoek, waarbij de kennis voor iedere akkerbouwer beschikbaar komt. De sector moet hier haast mee maken. Immers, door gebrek aan informatieverspreiding gaat veel aan de opgebouwde kennis over duurzame gewasbescherming verloren. Een groot risico voor de sector.

Lees ook de column van Mat Smeets: ‘Keuze juiste phytophthora-middel geen sinecure’

Of registreer je om te kunnen reageren.