Commentaar

‘Ongekende mogelijkheden met planten’

Planten kunnen veel meer dan we altijd gedacht hebben. Die prikkelende stelling van entomoloog Marcel Dicke geeft stof tot nadenken.

Ze zijn niet passief maar ‘communiceren’ actief met hun omgeving, vooral met (roof)insecten. Dat je met natuurlijke vijanden gewassen kunt beschermen, wisten we al langer. Dat die planten daar zelf zo actief bij betrokken zijn, is nieuw.

Het onderzoek naar biologische gewasbescherming leidt mogelijk tot nieuwe manieren van plantenteelt. Wellicht zijn andere selectiecriteria nodig in de veredeling. Waarschijnlijk is meer variatie nodig op de akker. Nu al doen boeren ervaring op met akkerranden en andere vormen van extra biodiversiteit. Ook proefbedrijven zijn ermee bezig. De Amerikaanse pionier Mark Shepard maakt zelfs furore met een totaal nieuw bedrijfsconcept op basis van strokenteelt en permacultuur.

Terechte vragen

Als akkerbouwer met beide benen op de grond kun je allerlei bezwaren opwerpen. Kan dat wel in de vollegrond, die biologische bestrijding? Is het wel betrouwbaar in kwetsbare gewassen? Hoe is dit praktisch rond te zetten? Allemaal terechte vragen. Maar ze nemen niet weg dat hier mogelijkheden liggen. In de glastuinbouw is het al bewezen.

Er is één gevaar: overenthousiasme voor deze letterlijk ongekende mogelijkheden. Dat kan maar zo ontaarden in voorbarige eisen. Er gloort een heel nieuwe wereld, maar we kunnen er nog geen voorschot op nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.