Commentaar

‘Pluim voor AH met middelenproef?’

Albert Heijn en Stichting Natuur en Milieu (SNM) gaan de haalbaarheid van bovenwettelijke milieueisen onderzoeken.

In de proef wordt getest of telers van onder meer aardappelen, andijvie en spruiten het zonder bepaalde bestrijdingsmiddelen kunnen stellen, die op een risicolijst staan. De proef moet bezien of deze middelen te vervangen zijn door minder schadelijke alternatieven.

Verduurzamen boven wettelijke norm

Het verduurzamen boven de wettelijke normen is een trend die al langer speelt in de landbouw. Supermarkten willen niet dat actiegroepen hun imago schaden. Ook stellen supermarkten dat consumenten veilig en gezond willen eten. Jumbo stelde in samenwerking met Greenpeace ook hogere milieueisen aan de versproducten die ze inkoopt. Een fenomeen dat al jaren eerder begon bij Aldi en Lidl in Duitsland.

Dalende acceptatie middelen

De toenemende maatschappelijke druk voor milieuvriendelijker geteelde producten wordt niet alleen bij de retail gevoeld. Die heeft zijn uitstraling naar telers en verwerkers. Ook zij reageren op de dalende acceptatie van gewasbeschermingsmiddelen.

Zo overviel aardappelverwerker McCain zijn aardappeltelers in 2015 met een verbod op een insecticide. Die fout maakt AH niet, die gaat eerst met telers in de praktijk uitvogelen wat haalbaar is. Indien de supermarktketen vervolgens ook de dialoog aangaat met de telers over welke financiële vergoedingen redelijk zijn voor de extra inspanningen en risico’s, dan verdient AH een pluim.

Of registreer je om te kunnen reageren.