Commentaar

‘Suikersector veilig achter de dijk’

De Nederlandse suikersector heeft de zaken goed voor elkaar. Cosun draait goed. Niemand lijkt bang voor wat komen gaat na het einde van de quotering, dit jaar.

En anders dan bij de melkveehouderij is er niet zoiets als een mestoverschot dat uitbreiding van de teelt in de weg staat. De telers zitten zelfs in een luxe positie. Iedereen trekt aan hun grond, ze hebben het voor het uitkiezen.

Een schril contrast met de puinhoop die in de quotumloze melkveehouderij is ontstaan, hoor je akkerbouwers schamperen.

Onzekere factoren

Maar toch... Er is geen enkele reden om zelfvoldaan te zijn. Onzekere factoren te over. Dat begint al bij het bouwplan. Zijn telers bestand tegen de verleiding om een te groot aandeel rooivruchten te telen, ten koste van de bodemvruchtbaarheid? Dan Cosun zelf. Dit is een reus in ons kleine landje, maar binnen Europa niet meer dan een middenmoter en op de wereld-suikermarkt een dwergje.

Beschermd door importtarieven

Daarmee komen we op het belangrijkste verschil met de zuivelsector, wat betreft markt. De zuivelmarkt is nagenoeg vrij. De Europese suikerbranche blijft ook na afschaffing van de quotering nog beschermd door forse importtarieven. Een dijk tegen een toevloed van goedkope (riet)suiker uit gebieden waar de teelt nog efficiënter kan. Maar als het politieke tij verandert, kan die dijk zo doorgestoken worden.

De uitgangspositie is dus zeker goed, maar ook niet meer dan dat.

Of registreer je om te kunnen reageren.