Commentaar

laatste update:30 nov 2017

‘Meer technologie helpt bodemkwaliteit te verbeteren’

De aandacht voor de bodem groeit en blijft door meer technologie ondanks schaalvergroting toenemen.

“Ja”, zegt de Zeeuwse loonwerker Jan van de Dries, “het gaat tegenwoordig heel veel over bodemdruk. Boeren hebben het er over en investeren erin. Wij ook. Nieuwe trekkers, kippers en machines hebben drukwisselsystemen. Banden zijn van het VF-type, very flexible, die dragen bij een lage druk een grote last. Het leeft ontzettend. Over bodemdruk wordt veel gediscussieerd.” Van de Dries assisteerde vorige week bij de bietenoogst een collega met een overlaadwagen. Net als het drukwisselsysteem is dat ook een instrument om bodembeschadiging te verminderen.

Risico op verdichting ondergrond

Een jaar of wat geleden begonnen alarmerende berichten te komen over de teruggang van de kwaliteit van de grond. Het Wageningse instituut Alterra maakte in 2013 duidelijk dat bij de toenmalige stand van de landbouwmechanisatie de ondergrond van het gros van de Nederlandse landbouwbodems een groot risico liep om onomkeerbaar te worden verdicht, of dat al waren. Ook op het zand. Verdichting van de ondergrond tast de productiviteit aan.

Afname bodemkwaliteit Flevoland

In 2015, door de Verenigde Naties wereldwijd uitgeroepen tot ‘Jaar van de bodem’ was er de studie die duidelijk maakte dat de bodemkwaliteit in Flevoland, één van de meest vruchtbare van Nederland, structureel aan het afnemen was. Oorzaken: zware machines en intensieve bouwplannen. Het paardenmiddel diepploegen werkte soms maar voor een paar jaar.
Ondertussen is haast iedere teler doordrongen geraakt van hoe kwetsbaar de grond soms kan zijn, en hoezeer verkeerd gebruik de (groei van) de productiviteit in de weg staat. Niet dat iedereen het al goed doet – in het bijzonder in de snijmaisoogst gaat het er soms ruig aan toe als het wat natter is. Maar de focus op de bodem is absoluut terug.

Bodem in zijn geheel benaderen

Op het Boerderij-event Grond om te Boeren op 12 december in Arnhem gaat het er ook over. Leendert Molendijk van Wageningen UR gaat vertellen over de noodzaak van een integrale benadering van de bodem. Het goede nieuws dat hij brengt is zijn overtuiging dat door moderne technologie ook bij schaalvergroting de aandacht per vierkante meter nog kan toenemen.

Lees meer over bodemvruchtbaarheid in Boerderij Akkerbouw nr. 9 van 28 november 2017

Of registreer je om te kunnen reageren.