Boerenblog

9 reacties

‘Het Dicamba-drama’

In mijn vorige blog beschreef ik hoe Monsanto Dicamba-resistentie inzet als oplossing voor de Roundup-resistentie.

Het grote nadeel van Dicamba, schade op naastliggende gewassen door drift, werd ondervangen door een andere formulering van het middel, Vapor Grip genaamd. Die zorgt ervoor dat het middel tot 95% minder vluchtig zou zijn.

De nieuwe technologie kwam in 2017 op de markt en werd vooral door sojatelers in het Middenwesten van de VS met open armen ontvangen en massaal toegepast. Eindelijk was er een oplossing voor percelen die zwaar waren geïnfecteerd door glyfosaatresistente onkruiden. Met de strikte regels op het label was goed te werken. Het is voorgeschreven om met extreem grove druppels te spuiten, niet te spuiten met windsnelheden boven 24 kilometer per uur en brede bufferstroken aan te houden tussen naastliggende, gevoelige gewassen.

Glyfosaat nog steeds zeer vluchtig

Helaas ging alles niet zoals gehoopt. Ondanks de Vapor Grip kan het middel nog steeds zeer vluchtig zijn. Het kan dan onder bepaalde weersomstandigheden tot twee weken na toepassing nog steeds afdrijven en grote schade aanrichten in andere gewassen. De niet-Dicamba-resistente sojabonen zijn extreem gevoelig voor het middel.

Overzicht van door Dicamba beschadigd areaal sojabonen (x 1.000 acres) per staat, in 2017. 1 acre = 0,4 hectare. - Afbeelding: USDA
Overzicht van door Dicamba beschadigd areaal sojabonen (x 1.000 acres) per staat, in 2017. 1 acre = 0,4 hectare. - Afbeelding: USDA

Paniek onder de boeren

Zo heeft het kunnen gebeuren dat mogelijk meer dan 1 miljoen hectare sojabonen zijn aangetast in Arkansas, Missouri en Illinois. Grote paniek onder de boeren. Wie gaat er voor de schade opdraaien? In veel gevallen is het onmogelijk te bewijzen van wie of waar de damp afkomstig was. Het kon van kilometers ver komen, uit elke richting. In de gevallen waarbij duidelijk is waar de damp vandaan is gekomen, zijn verzekeringsmaatschappijen ingeschakeld door de boer die de schade heeft veroorzaakt, in de hoop dat de schade aan buurmans gewas zal worden vergoed.

Maar die verzekeraars zijn vaak niet zo makkelijk als het op uitbetalen aankomt. Als duidelijk is dat de veroorzaker van de schade zich netjes aan alle voorschriften heeft gehouden bij het spuiten, dan is de drift een act of Goden derhalve niet gedekt, zo wordt gesteld. Ook is het moeilijk de opbrengstderving vast te stellen als het hele perceel is aangetast.

Voortgang ongewis

Hoe nu verder? De producenten van de Dicamba-bevattende middelen hebben de labels verder aangepast, om de kans op schade te verkleinen dan wel te voorkomen. Enkele staten willen het middel geheel verbieden, iets wat door Monsanto aangevochten wordt, omdat volgens hen het middel veilig te gebruiken is en voldoet aan de eisen van de EPA, de Amerikaanse toelatingsinstantie.

‘Boeren overwegen om gemodificeerd zaad te gebruiken, puur om schade vanuit naburige percelen te voorkomen’

Veel boeren overwegen om het gemodificeerde zaad te gebruiken, ondanks dat men niet van plan is met Dicamba te gaan spuiten, maar puur om schade vanuit naburige percelen te voorkomen. Er gaan stemmen op om de toelating van het middel voor deze specifieke toepassing geheel in te trekken, iets wat nooit door Monsanto zal worden geaccepteerd, omdat er erg lang is gewerkt aan het systeem met bijbehorende hoge kosten.

Veel boeren kijken uit naar de toelating van Enlist-sojabonen, de door Dow Agrosciences gekweekte rassen die resistent zijn tegen het veilige middel 2-4 D.

Een ding is wel zeker: zoals het dit jaar is gegaan, mag het nooit meer gebeuren. De tijd zal het leren.

Laatste reacties

 • info196

  welke gewassen kunnen jullie nog telen zonder zaad en middel van Monsanto?
  Als ik je blogs lees is me in ieder geval wél duidelijk dat de Monsanto-way een doodlopende way voor de boeren is............

 • alco1

  Voordat het zo grootschalig is ingezet zijn er toch wel proeven gedaan???

 • agro1

  jazeker, desktropstudies!!!!

 • Jacadv1

  Jammer genoeg wordt de discussie over het al dan niet verlengen van de toelating voor glyfosaat veel te veel vertroebeld door de handelswijze van Monsanto.
  Het zou zonde zijn dat glyfosaat verboden wordt om reden van Monsanto.
  We zullen het middel in de toekomst nog hard nodig hebben. Er worden nu zoveel "halve" maatregelen als oplossing gepresenteerd dat deze juist resistentie in de hand werken.

 • farmerbn

  Ik kan me niet voorstellen dat er ruim 1 miljoen hectare is aangetast als je normaal netjes met je spuit rondrijdt. Hoeveel hectares soja staat er daar in totaal? Als het 100 miljoen ha is dan is 1% wel acceptabel maar zoveel ha zal het niet zijn.

 • gerben5

  Stop toch met die troep. Er is van alles veel te veel. Las dat gewasresten van gmo- maïs niet eens meer verteren

 • agro1

  mooi, we hebben toch "duurzame" organische stof nodig, nou dan.... nu nog de enorme, prijsbedervende overschotten opgelost zien te krijgen.

 • Jan-Zonderland

  Even een paar vragen beantwoorden.
  Het middel Dicamba met Vapor Grip is uiteraard wel getest maar Monsanto liet diverse onderzoekinstellingen, waaronder diverse universiteiten, niet to om de Vapor Grip technologie te testen mbt verminderde vervluchtiging. Later is er wel getest en het blijkt maar zeer beperkt te werken dus weinig beter dan de oude Dicamba formulering. Hoe het middel ooit een toelating heeft gekregen van de EPA (toelatingsorgaan in VS) is een raadsel.

  Wij kunnen nog vanalles telen zonder ook maar iets van Monsanto te gebruiken. Er is nog steeds non gmo mais en soya zaad te koop en middelen van andere fabrikanten.

  Farmerbn, dat is ook wel zo met de meeste andere middelen. Netjes spuiten en je aan de regels houden mbt drift etc, dan is er niks aan de hand. Met Dicamba is het een ander verhaal. Zo gauw het de spuitdop verlaten heeft ben je overgeleverd aan de natuur. Onder bepaalde omstandigheden kan de damp opstijgen en alle kanten opdrijven. Dat kan tot 10 dagen na toepassing nog gebeuren. Monsanto beweerde het dampprobleem opgelost te hebben met Vapor Grip technologie maar dat bleek niet te kloppen. Vandaar al die schade. En zelfs 1 % is onacceptabel. Er wordt ongeveer 36 miljoen ha soya geteeld in de US. 1,1 milj ha schade is 3 %

 • Jan-Zonderland

  Nog een aanvulling: Het is niet alleen schade in andere soyavelden maar daarnaast ook schade in andere gewassen en burger tuintjes etc. In 2016 is een boer vermoord omdat hij bij zijn buurman beklag deed over aangerichtte schade in zijn perzikkenboomgaard (heel veel ha perzikken) Men werd het niet eens en de buurman schoot de klager dood. Waar gebeurd verhaal.
  Wij hebben dit jaar een deel van de uien niet kunnen oogsten omdat er schade in zat en wij denken dat het door dicamba drift uit een naastliggend perceel mais komt. Mais is sowieso bestand tegen Dicamba. Het valt alleen niet te bewijzen. De betreffende boer is niet mee te praten.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.