Commentaar

2 reacties

‘Klimaatbeleid begint op de akker’

Hoopvol nieuws uit de akkerbouw. Met betrekkelijk eenvoudige maatregelen is de uitstoot van broeikasgassen bij de teelt van gewassen al een heel eind terug te brengen.

Bij uien kan het 31% minder, bij andere gewassen een kwart.

Belangrijke clou is een efficiënter gebruik van stikstof. Dat mest snijdt aan wel drie kanten.

 1. Ten eerste kost de fabricage van kunstmest een hoop fossiele energie. Besparing op gebruik vermindert meteen de uitstoot.
 2. Daarnaast is er de bodem: kunstmestgebruik leidt tot de vorming van lachgas.
 3. Tot slot vermijdt je bij gerichter stikstofgebruik ook nog eens uitspoeling van nitraat, dat andere hardnekkige milieuprobleem waar de landbouw (en akkerbouw) mee worstelt.

Het onderzoek naar concrete bedrijfsmaatregelen om de broeikasgasemissie te vermijden is nog jong. Zonder twijfel komen binnenkort meer praktische en effectieve maatregelen voor het voetlicht. Denk alleen al aan verhoging van het gehalte organische stof in de bodem.

Hier is een wereld te winnen. Dat is nodig ook; niet alleen vanwege dat klimaat zelf, ook omdat de roep om ‘maatregelen’ sterk is. Die moet je als het even kan voor zien te blijven.

Laatste reacties

 • alco1

  Ik zei het ook al ergens anders:
  Stront erop, inclusief organische stof. ( Als vastlegger)

 • koestal

  niks beter dan echte stront op het land,ook goed voor de weidevogels

Of registreer je om te kunnen reageren.