Commentaar

5 reacties

'Waarom steun voor 10.000 ha soja?'

De overheid en Agrifirm willen binnen enkele jaren minstens 10.000 hectare soja op de Nederlandse akkers hebben staan.

De overheid en Agrifirm willen binnen enkele jaren minstens 10.000 hectare soja op de Nederlandse akkers hebben staan. Bij 10.000 hectare kan rendabel verwerkt worden tot meel voor veevoer. Tot het zover is, maar ook zeker daarna, is food het afzetkanaal voor de sojaproductie, meldt Agrifirm.

Het project, waarvoor hectarebonussen in het verschiet liggen, roept vragen op. Waarom stapt de overheid hierin? Als er kansen zijn voor soja, kan de landbouwsector die dan niet op eigen kracht benutten?

Import van eiwitten

Er is best wat te zeggen voor meer Europees eiwit. Van het totale EU-verbruik komt maar een kwart van eigen bodem, de rest is import. Maar om de Nederlandse veevoerindustrie van inlandse soja te voorzien, onafhankelijker te worden van Brazilië, hebben die Agrifirm-boeren een slechte startpositie. Glyfosaatresistente RoundupReady soja mag hier niet, want is genetisch gemodificeerd. Evenmin kunnen ze beschikken over goedkope, recent ontboste grond. Op zowat de duurste grond van de wereld komt goed gelukte soja op zijn best uit in de buurt van een zomertarwesaldo, het laagste in de akkerbouw, waarbij sojateelt ook nog risicovoller is.

Aan de andere kant kan Hollandse soja voor humane consumptie grondstof worden voor producten met een hoge toegevoegde waarde. Maar dan is 10.000 hectare wel weer heel erg veel. Je moet je dan ook afvragen of overheidssteun op zijn plaats is.

Laatste reacties

 • R. Tijssens

  Vanuit Agrifirm willen we graag reageren op één element van de blog:
  De schrijver schrijft: ‘Op de duurste landbouwgrond van de wereld komt goed gelukte soja op z’n best uit in de buurt van een zomertarwesaldo, het laagste in de akkerbouw’. En daarmee suggereert de schrijver dat er wel wat beters te bedenken is dan soja-teelt in Nederland van de grond te krijgen. Zomertarwe is niet het best renderende gewas. Dat klopt. Maar zomertarwe wordt wel verbouwd in Nederland. Dat heeft dus een goede reden. Zomertarwe past op sommige plaatsen goed in de rotatie. Een bouwplan in Groningen bestaat uit bijvoorbeeld 50% bieten, 25% aardappels en 25% granen (zomertarwe, gerst, etc.). Dat laatste gewas wordt geteeld omdat het noodzakelijk is vanuit agro-ecologische overwegingen. En helaas heeft zomertarwe niet zo’n goed saldo. Deze boeren zijn geïnteresseerd om hun bouwplan te kunnen verruimen. En soja zou daar in kunnen passen. In de afgelopen drie jaar heeft soja twee keer een beter saldo opgeleverd, en het afgelopen jaar ongeveer gelijk. Door opbrengst en kwaliteit te verbeteren en te werken aan stabiele afzetketens zijn we er van overtuigd dat het op termijn een beter saldo zal opleveren dan zomertarwe. En daarmee de telers meer keuze biedt. Dat is de inzet van dit project. We zijn dan ook blij met de steun van de overheid. Het doel is om onze akkerbouwers en veehouders meer rendement te kunnen leveren, door nieuwe innovatieve producten te helpen ontwikkelen. Zoals de leden van Agrifirm mogen verwachten.

 • Bennie Stevelink

  @R. Tijssens schrijft: zomertarwe wordt geteeld omdat het noodzakelijk is vanuit agro-ecologische overwegingen. Als soja niet dezelfde agro-ecologische waarde heeft als zomertarwe is het dan een serieus alternatief voor zomertarwe?
  Oftewel: hoe verhoudt de agro-ecologische waarde van soja zich met die van zomertarwe?

 • R. Tijssens

  Bedoeld wordt dat soja, net als zomertarwe, uitstekend past als rotatiegewas vanwege de agro-ecologische waarde.
  Zomertarwe wordt ingepast in bouwplannen met o.a. veel rooivruchten (aardappel, bieten). Soja en zomertarwe zijn maaivruchten, daardoor krijgt de bodem rust. Dit is goed voor de bodemstructuur en het bodemleven.
  Daarnaast legt soja stikstof vast uit de lucht en legt stikstof vast in de bodem voor gebruik door de planten in de daaropvolgende teelten. Hierin onderscheidt soja zich van zomertarwe.
  Tenslotte heeft soja een milieubelasting die ongeveer 60% lager is dan van zomer- en wintertarwe. De milieubelasting is daarbij berekend volgens de Milieumaatlat van CLM.

 • Almagro

  Waar ik vooral in geïnteresseerd ben : hoe verhoud zich de kwaliteit/bruikbaarheid van inlandse soja t.o.v. import soja. Wanneer die niet slechter is zou ik de inlandse verkiezen al was het enkel maar om mijn "carbon footprint" . Ik sleep toch zo'n 700 ton import soja voor mijn kippenvoer vanaf de andere kant van de grote plomp hier naar toe. En prijs is niet alleen bepalend, ik betaal liever wat meer voor eiwit uit soja dan voor eiwit uit bv raap omwille van de betere biologische waarde (verteerbaarheid).

 • R. Tijssens

  De kwaliteit van Nederlandse soja is vergelijkbaar met de geïmporteerde soja. De veehouderij gebruikt sojameel. Dit is co-product, dat ontstaat nadat de sojaboon is gecrushed, waarbij soja-olie en sojameel ontstaat. Vooralsnog zijn de volumes in Nederland nog niet voldoende om tot deze behandeling over te gaan, en is Nederlandse sojameel nog niet beschikbaar. Op termijn is dit zeker wel de bedoeling, maar daar is eerst een grotere productie voor nodig.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.