Redactieblog

27 reacties

'Verruim de mestregels, wég met derogatie!'

De totale dierlijke en plantaardige sector verschraalt, schrijft columnist Arie Noordam. 'Als we meer afvoeren dan we mogen aanvoeren, komen we tekort.'

Mes in de veestapel om de derogatie veilig te stellen. Dat is de toekomstvisie van melkveehoudend Nederland. een sectorbreed plan is gewenst, oreert Rabo-bobo Ruud Huirne begin augustus. Beetje laat Ruud, dat plan had er een paar jaar voor de afschaffing van het melkquotum moeten zijn! Samen met Campina en LTO had er een beheersplan moeten zijn. Toen ik dat eerder schreef, werd het weggehoond, ze konden hun eigen boontjes wel doppen.

'Derogatie gaat deels ten koste van de akkerbouw'

Wanneer Kees Romijn van LTO nu, augustus 2016, met veel woorden probeert uit te leggen dat de fosfaatproductie omlaag moet omdat anders de derogatie vanuit Brussel gevaar loopt, vergeet hij gemakshalve dat die derogatie deels ten koste gaat van de akkerbouw. Of dacht hij echt dat Brussel ­zomaar iets weggeeft. Weg met die derogatie. Ronduit belachelijk wordt het als Kees pleit voor €46 miljoen van Brussel en onze overheid melkkoeien wil slachten. Want, hebben ze bedacht, ­minder poepende koeien betekent minder fosfaat! Veel te laat, volkomen misplaatst en een totaal verkeerde besteding van geld dat beter sectorbreed besteed kan worden aan innovaties.

Ronduit belachelijk wordt het als Kees Romijn pleit voor €46 miljoen van Brussel en onze overheid melkkoeien wil slachten. Want, hebben ze bedacht, ­minder poepende koeien betekent minder fosfaat!

'Wég met de derogatie, vind ik'

Weg met de derogatie, vind ik. Ik heb er wel een ander plan voor in de plaats. Een gevolg heeft namelijk altijd een oorzaak. Jaren terug werd volop gesjoemeld met dierlijke mest; dumping en een grijs circuit waren ‘normaal’. Gevolg daarvan was dat er afspraken kwamen over registratie en beperking van gebruik van meststoffen. Zoals zo vaak slaan de maatregelen dan door en ‘geholpen’ door Brussel werden door onze overheid regels opgesteld die onze sector tekortdoen. De totale dierlijke en plantaardige sector verschraalt namelijk. Als we meer afvoeren dan we mogen aanvoeren, komen we tekort. Dat weet ik, ik heb namelijk gestudeerd! Een aantal jaren hou je dat wel vol zonder veel schade, maar het wordt hoog tijd om de plannen aan te passen. De registratie op alle bedrijven is in orde, de meeste bedrijven zijn gecertificeerd en krijgen jaarlijks een uitgebreide controle. Sjoemelen is verleden tijd.

Verplichte verruiming van de mestregels

De mestregels moeten worden verruimd, verplicht! Iedereen die ­bodemanalyses kan tonen die geen hoge afwijking ­laten zien, moet zelf kunnen bepalen wat hij bemest, in ieder geval net zoveel kunnen aanvoeren als hij ­afvoert. De hele sector moet ervoor gaan. Nog belangrijker is dat ook de politiek er zich achter moet scharen en dat ongetwijfeld zal doen aan de hand van genoemde argumenten. Als we duurzaam willen werken, betekent dat toekomstgericht denken, onze grond vruchtbaar houden. Als we op dit punt verzaken, hebben de volgende generaties een enorm probleem. Als we onze grond verplicht moeten blijven uitmergelen is dat zeer kwalijk! Zijn we verplicht niet duurzaam bezig. En de EU dan? Brussel heeft Nederland harder nodig dan Nederland Brussel!

De mestregels moeten worden verruimd, verplicht! Iedereen die ­bodemanalyses kan tonen die geen hoge afwijking ­laten zien, moet zelf kunnen bepalen wat hij bemest, en moet in ieder geval net zoveel kunnen aanvoeren als hij ­afvoert.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  In Duitsland hebben ze geen derogatie. Kunnen de akkerbouwers daar meer bemesten dan in Nederland?

 • Almagro

  @Arie,Interessante visie.

 • kalkar

  Ik roep dit al jaren, maar wordt niet gehoord. Mestbeleid wordt gebruikt om de boerenstand weg te saneren, niks meer en niks minder. Gebuikersnormen moeten drastisch omhoog en het z.g.n. mestoverschot wordt met minstens de helft kleiner. Afvoer prijs gat dan ook naar normale waarden i.p.v. de 25,- euro per kuub nu. Maar krijg dit die ambtenaren maar eens aan het weinige verstand. Crimineel gedrag is het eigenlijk, naar in dit zielige landje is alles inmiddels toegestaan. ( Marokkaanse reljeugd b.v)

 • Bennie Stevelink

  Nergens wordt in het artikel onderbouwt hoe de derogatie ten koste gaat van de akkerbouw.

 • koeboertje

  Als er we geen derogatie krijgen gaat de prijs van de mestafvoer per m3 mest omhoog ,kassa voor de akkerbouwer , is dit niet de achtergrond van je verhaal Arie?

 • deer123

  mest is geen afval.. maar grondstof

 • agratax(1)

  De reacties in negatieve zin zijn niet van de lucht. Laten we het eens hebben over het uitmergelen van de grond al dan niet met derogatie. Ik heb in de ingestorte Sovjet gezien wat het betekent als er jaar op jaar geen of te weinig bemest wordt. Totaal afgeboerde gronden, die niet even met een extra baal stikstof zijn op te lappen. Naast de drie grote, N.P.K. zijn doorgaans de andere elementen nog veel langer vergeten en zijn daarmee groei bepalend geworden.

 • Bennie Stevelink

  @kalkar, kun jij uitleggen hoe wij door afschaffen van derogatie hogere bemestingsnormen krijgen?

 • alco1

  Arie. Prima neergezet. Ook ik zie de voorraad in de grond dalen, net zolang tot we een Sahara overhouden wat helemaal geen meststoffen meer kan vasthouden.
  Bennie. Geef jij het Lodders maar op de schuld. ( mooi goedkoop)

 • oorspronkelijk

  aanwending is de bottleneck
  bovengronds ammoniak wel basis voor bodem leven langzaam verteren dikke fractie
  injecteren snellere benutting maar gemixt
  water toevoegen sneller makkelijker uitspoelen
  dus noodzaak om organische stof op peil te brengen //houden
  minder uitspoeling makkelijker bufferen

 • deB.


  Nog een paar jaar op deze voet, en de bodem is uitgeput!! Grond leverd weinig tot niets meer, je ziet het al op de mindere gronden.
  Nu al slempt alles dicht, bij gebrek aan organische stof.

 • Bennie Stevelink

  @alco, waar in mijn bovenstaande reacties geeft ik Lodders de schuld? Je haalt blijkbaar van alles door elkaar.

  Nergens spreek ik mij uit tegen hogere bemestingsnormen. Ik zie alleen het verband met derogatie niet.

 • agri2

  En zo is het Arie!!!!

 • Meralco

  Nu de Rabobank niet meer serieus is te nemen, blijft alleen het fosfaatrechten plan over. In de landen om ons heen wordt er al gegniffeld om die in een melk- en mestplas verzuipende boeren.

  Als dat plan niet tot behoud van de derogatie leidt is waarschijnlijk de Rabobank weer aan zet. Die offert hoogstwaarschijnlijk de helft van de varkenshouderij op:

  https://www.ftm.nl/artikelen/geintje-van-rabobank-rijp-voor-kamervragen

  De milieuclubs hebben dan ook hun zin, een win-win situatie ;)

 • alco1

  Bennie. In de fosfaatbrief van Van Dam zeg je in mijn ogen onterecht dat Lodders de hoofdverantwoordelijke is voor de huidige malaise.
  Kun je haar hier ook wel de schuld van geven is mijn gedachte dan.
  Daarnaast is derogatie een gedrocht wat boeren die toch al mais moeten aankopen geen problemen oplevert en zelf voorziende wel, daarom ben ik het volkomen eens met Arie.
  Vroeger waren overal proefboerderijen die ons leerden hoeveel te moeten bemesten. Dat ze er niet meer zijn zegt genoeg.

 • Bennie Stevelink

  @alco, LTO heeft tot vervelens toe geprobeerd een derogatie van 270 kilo te krijgen voor alleen grasland. De boeren waren dan vrij om zelf te bepalen hoeveel gras en mais ze wilden telen. Maar uiteindelijk beslist de weggever en die wilde er niet aan.

  Het is mij overigens nog steeds niet duidelijk waarom je zonder derogatie hogere bemestingsnormen zou krijgen.
  Ook vanuit milieutechnisch opzicht is het een vreemd verhaal. Op grasland kun je gemakkelijk 250 kg N uit dierlijke mest uitrijden en tegelijk ver onder de 50 milligram nitraat in grondwater blijven mits je de laatste mest in de eerste helft van juli uitrijdt. Nitraatuitspoeling doet zich vooral voor op akkerbouwgrond.
  Derogatie afschaffen om hogere bemestingsnormen op akkerbouw grond te krijgen betekent dat je op grond zonder uitspoeling minder gaat bemesten en op grond met uitspoeling meer gaat bemesten. Milieutechnisch niet te verkopen!

 • alco1

  Mijn visie is bemesten gelang de opbrengst. KLW met in de hand de bodem monsters
  En Arie moet zijn verhaal maar uitleggen.

 • oorspronkelijk

  mevrouw lodders en vvd
  gelijk Mark Rutte ontbeert mevr. lodders visie.
  jaren regeringspartij geen beleid ontwikkeld links wel
  en nu wetende dat er iets moet gebeuren veel geschreeuw weinig wol
  opstandig en uiteindelijk instemmen maakt politiek onbegrijpelijk.
  misselijk word ik ervan ander gedachtengoed te denigreren
  mijn visie is voorkomen van verdere schade aan milieu en natuur.
  meer mest plaatsen is zuiver economisch geen besef van natuurlijk evenwicht

 • alco1

  Denigreren doet @oorspronkelijk zelf door te stellen dat Lodders en Rutte visie ontbeert.
  Trouwens, noemen ze jouw weleens een verstrooide professor?

 • mtseshuis

  @Arie: 100 punten, weg met de derogatie, een wangedrocht. Niet vergeten de mestruimte te vergroten..

 • DJ-D

  @oorspronkelijk welke schade aan natuur en milieu bedoeld u. De verschralingsschade, te weinig visvoeding in het water of de onbalans in wild?
  Mooie column. Heb zelfde gedachte. Gewoon terug naar het kern probleem en dat oplossen en niet net andersom. Problemen die aangepraat zijn oplossen gaat je niet lukken.

 • Jan van het Zand

  Allemaal leuk en aardig die verhalen hier. Toch nemen de geproduceerde kilo's graan, suiker, gras, mais etc... per hectare in Nederland toe.
  Wel is het de hoogste tijd, dat de mineralen in dierlijke mest beter benut moeten worden ten koste van het gebruik van kunstmest. Er gaat heel veel aardgas in de kunstmestindustrie de pijp uit in Nederland. Dat is zonde. Betere benutting dierlijke mest is minder aardgas verstoken voor kunstmest.
  Het jaar van de bodem was leuk. Ook de conferentie eind 2015 in Parijs was leuk. Nu nog omzetten in daden. Komt Brussel of komt Den Haag met een beloningsstructuur voor agrariërs die de organische stof van hun bodem laten stijgen. Dan wordt de CO2-vastlegging nog een succes.

 • alco1

  Parel. Vergeet niet de zeer vruchtbare jaren.
  De voorraad die grond bevat holt achteruit.

 • vwgolf

  hoe minder planten voeding hoe meer bestrijdings middelen nodig zijn

 • alco1

  @ golf. Dat willen ze juist en dan geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.
  Kortom, rotzooi creëren.
  En dan niet in de gaten hebbende dat het niet voedt, geen co2 vastlegt en geen zuurstof produceert.
  Juist zeer anti duurzaam dus.
  En ook geen weidevogels meer op de schrale gronden.

 • oorspronkelijk

  blijft verrassend mijmeringen openbaren.
  verstrooid lijkt de milieu discussie
  duidelijk voor je zelf kiezen is voor mij geen optie
  voel me meer mens en burger dan boer
  heel Nederland weet dat Mark Rutte goede debater is maar geen visionair
  mevrouw Lodders liet het afweten op cruciale momenten
  citaten reproduceren lijkt mij niet denigrerend
  maar om de VVD nu een gezwel te noemen gaat me te ver
  als grootste partij het voortouw nemen lijkt me een pré
  en niet populistisch afschieten van oppositie voorstellen
  bestuurders gaan voor de volgende generatie
  politiek en populisme voor de volgende verkiezingen
  meer opbrengsten ten koste van milieu
  een auto van 80km is minder vervuilend dan een auto van130
  sta open voor verandering maar behoud het goede
  terugdraaien gaat niet meer maar stromest versus drijfmest zou veel gronden doen opleven bv droge fractie ipv dun of spuiwater
  kan helaas economisch niet meer jammer,jammer

 • bert@carpay-advies.nl

  Ik las in een van de reacties: 'Gewoon terug naar het kernprobleem ...' Ik doel hier op het kernprobleem van de bodem: de mineralogische achteruitgang ervan.

  Verwarring ligt hier op de loer omdat in de landbouw de term 'mineralen' wordt gebruikt wanneer chemische elementen (N, P, K, Mg, Zn, Ca, Mo etc.) worden bedoeld. Mineralen zoals hier bedoeld - in de geologische definitie dus - vormen het fundament van bodemvruchtbaarheid.

  Het verlies aan mineralen is niet met gangbare middelen als kunstmest, drijfmest of kalk te herstellen. De minerale vitaliteit van de bodem kan slechts gerepareerd worden met materiaal waaruit de bodem oorspronkelijk is opgebouwd; met mineralen (=steenmeel). Mineralen zijn ongemerkt de afgelopen decennia uit de bodem verdwenen. Waarom ongemerkt? Omdat gangbare analyses niets zeggen over de mineralogische slijtage van de bodem en kennis hierover bij landbouwopleidingen ontbreekt.

  Eenieder die zijn boterham verdient met de bodem kan niet om de bodemmineralogie heen en de belangrijke functies die ze vervullen voor de bodemvruchtbaarheid. Er bestaat achterstallig onderhoud op dit vlak. Het wordt hoog tijd dat de landbouwdeskundige en de geoloog/mineraloog met elkaar in gesprek komen. Dat wordt een vruchtbaar gesprek! Van de reparatie profiteert eenieder.Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.