Commentaar

'Kwaliteit pootgoed mag niet ter discussie staan'

Wat een week voor de aardappelsector: PSTVd gevonden én berichten over de slechte opkomst.

Eerst kwam deze week het alarmerende bericht dat de gevaarlijke viroïde-ziekte PSTVd in aardappelen is gevonden, op een veredelingsbedrijf nog wel. Daarna kwam naar buiten dat de aardappelen het afgelopen voorjaar verontrustend slecht zijn opgekomen.

Wereldwijd succesvolle Nederlandse pootgoedsector

Beide zaken hebben niks met elkaar te maken, maar er is toch één verbindende factor. Ziektes en andere kwaliteitsproblemen vormen de achilleshiel van de wereldwijd succesvolle Nederlandse pootgoedsector. Er mag geen enkele twijfel zijn over de kwaliteit van het materiaal, of het nou hier gebruikt of geëxporteerd wordt.

Wat betreft PSTVd: mooi om vast te stellen dat de monitoring door NAK en NVWA goed werkt. De besmetting is gelukkig uiterst beperkt. Het geval toont wel eens te meer de noodzaak van voortdurende alertheid en hygiëne.

Kwetsbaar imago

Dan de slechte opkomst. Het is nog te vroeg om alleen het pootgoed de schuld te geven. Het weer was buitengewoon dit jaar en wie weet welke nog onbekende factoren de kieming in de weg hebben gezeten. Afnemers stellen pootgoedleveranciers al aansprakelijk. Dat is hun goed recht. Vraag is nog in hoeverre de telers hier iets aan konden doen.

Reken maar dat 'het buitenland' kritisch meekijkt. Het is daarom in ieders belang dat zo snel mogelijk duidelijk wordt waar het lek zit. Het imago van Nederlands pootgoed is kostbaar; je kunt er niet zorgvuldig genoeg mee zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.