1 reactie

'Biologische sector werkt aan oplossing phytophthora'

Edith Lammerts van Bueren en Bavo van den Idsert
Over 3 tot 5 jaar beschikt de biologische teler over een groot assortiment robuuste aardappelrassen. Daarmee drukt hij phytophthora de kop in. Dat stellen Edith Lammerts van Bueren, professor Biologische plantveredeling van het Louis Bolk Instituut & Wageningen UR, en Bavo van den Idsert, directeur van Bionext.

In de media zijn berichten verschenen over het gebruik van koperhoudende middelen in de biologische aardappelteelt. Het gebruik van deze middelen ter bestrijding van schadelijke schimmels is toegestaan volgens de EU-verordening voor biologische landbouw, maar is verboden in Nederland.

Koperhoudende middelen mogen in Nederland alleen toegepast worden in de vorm van bladmeststof als sporenelement op gewassen die dit nodig hebben. Ten opzichte van de andere EU-landen staan de Nederlandse biologische telers dus minder middelen ter beschikking om de agressieve schimmel phytophthora te bestrijden.

Vooral in natte zomers kan phytophthora snel om zich heen grijpen. In de gangbare sector staan chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen ter beschikking, maar die zijn in de biologische teelt uiteraard niet toegestaan. Daarom zijn andere wegen ingeslagen.

Biologische sector zet onderzoekt al jaren alternatieven

Sinds 2000 heeft de biologische sector krachtig ingezet op onderzoek naar alternatieven om deze ziekte te beheersen. Eerst zijn preventieve teeltmaatregelen onderzocht, maar die bleken zeer beperkt werkzaam. Platbranden van het loof op het moment dat de aantasting boven de 5% raakt, is zo’n beetje het enige middel dat de boer ter beschikking staat. Volledig resistente rassen waren toen nog niet beschikbaar. De sector zette zo veel mogelijk in op rassen die enigszins bestand waren tegen phytophthora en in een vroeg stadium al knollen produceren. Ook dat was niet afdoende. Daarom is ingezet op de ontwikkeling van resistente biologische rassen.

Vol inzetten op verdelingsproject Bio-Impuls

Vanaf 2007 zijn de eerste resistente rassen op de markt gekomen. Om de ontwikkeling van een diversiteit aan nieuwe rassen krachtig te stimuleren is met steun van de overheid vol op het veredelingsproject Bio-Impuls ingezet. Dit project is een samenwerking tussen het Louis Bolk Instituut, Wageningen UR en 6 commerciële veredelingsbedrijven en 10 boerenkwekers. Het project loopt 10 jaar (2009-'19), want veredelen is een langdurige proces.
Inmiddels zijn er diverse resistente biologische aardappelrassen ontwikkeld, maar het opschalen van pootgoed gaat geleidelijk. Bovendien is het assortiment aan rassen en de hoeveelheid pootgoed nog niet voldoende om de hele bio-sector te bedienen. Voor dit jaar waren er zelfs wachtlijsten. Dus wordt ook nog volop gebruikgemaakt van niet-resistente rassen. Het opschalen van de beschikbare robuuste rassen heeft nu prioriteit, maar moet ook behoedzaam gebeuren, want er moeten ook nog rassen komen die meerdere resistente genen hebben om het de ziekte zo moeilijk mogelijk te maken om de resistentie te doorbeken.

Biologische teelt is net als gangbare landbouw topsport

Biologische teelt is net als gangbare landbouw topsport, maar met andere regels. Met de natuur mee telen, dus zonder kunstmest en zonder chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen, gericht op het gebruik van biodiversiteit en goed bodembeheer vergt veel kennis en innovaties. De sector slaat die nieuwe wegen in en investeert in verscheidenheid aan nieuwe biologische aardappelrassen die phytophthora te slim af zijn. Die aardappelen moeten niet alleen bestand zijn tegen vele ziektes, maar ook in de smaak vallen van de consument.

We schatten in dat er over drie tot vijf jaar een voldoende groot assortiment robuuste aardappelrassen beschikbaar is voor de biologische telers. Ondertussen moeten de andere partners in de keten meebewegen en de nieuwe rassen in de markt een plaats geven. Met deze innovaties op het gebied van biologische veredeling en een ketenbrede aanpak bouwt de biologische sector aan natuurlijke landbouw met zo min mogelijk inputs.

Edith Lammerts van Bueren is professor Biologische plantveredeling Louis Bolk Instituut & Wageningen UR.
Bavo van den Idsert is directeur van Bionext.

Foto

  • Nieuwe  aardappelrassen uit de biologische teelt op de winkelvloer.</p>
<p><em>Foto: Louis Bolk Instituut</em>

    Nieuwe aardappelrassen uit de biologische teelt op de winkelvloer.

    Foto: Louis Bolk Instituut

Eén reactie

  • agro1

    enig juiste weg, ook voor reguliere teelt. zal wel een enorme weerstand van de chemiesector overwonnen moeten worden. astmotmottet.

Of registreer je om te kunnen reageren.