Redactieblog

9 reacties

'Akkerbouw kan leren van Greenpeace'

Er is reden om trots te zijn op ons product van Nederlandse akkers. Van Greenpeace kunnen we leren beter te daarover te communiceren. Specifieke marketing van het Nederlandse product is nodig. Dat is schoner dan akkerbouwproducten uit veel andere landen, waarmee de Nederlandse supermarkten vol liggen.

In de wereld wordt op een bijzondere wijze aangekeken tegen voedsel. Het beeld is ontstaan dat de burger vindt dat het voedsel gezond en duurzaam geproduceerd moet worden. Echter: de consument (let op: dezelfde persoon) vindt dat het voedsel zo goedkoop mogelijk moet zijn. Een onoverbrugbare tegenstelling.

Zaken rond gewasbescherming uitstekend geregeld

In Nederland zijn de zaken rondom toelatingen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uitstekend geregeld. Bijna alle producten, volgens de NVWA meer dan 98%, voldoen aan de wettelijke eisen voor aan de toegestane aanwezigheid van resten van bestrijdingsmiddelen.

Toch akkerbouwproducten negatief in het nieuws

Onlangs waren onze producten helaas toch negatief in het nieuws. Milieuorganisaties zoals Greenpeace zetten supermarkten aan om boven deze strenge normen nóg hogere eisen aan Nederlandse producten te stellen. En wanneer er dan ook maar iets afwijkt, wordt het uitgebreid in de pers uitgemeten. Jammer en onterecht.

Sector heeft regie over marketing verloren

Op dit moment heeft de akkerbouwsector de regie over de marketing van het eigen product te veel verloren. Helaas blijven diverse initiatieven nog te veel hangen in de eigen kring en hebben deze te weinig uitstraling naar de maatschappij. Berichtgeving over de akkerbouwsector wordt geregisseerd door andere organisaties met prachtige verhalen over bloemen en bijtjes.

Supermarkten vol met buitenlandse producten waar vaker gifresten op zitten

Wanneer ik met deze gedachten over schone Hollandse producten en de extra gestelde eisen door de supermarkt loop, dan vraag ik me vaak af waar die mooie schone Nederlandse producten eigenlijk zijn! In onze supermarkten liggen producten uit diverse EU-landen, maar ook van ver daarbuiten. Ook hier voert de NVWA controles uit. De resultaten zijn schrikbarend. Producten uit Vietnam (22%), Thailand (21%), Suriname (19%), China (16%), Dominicaanse Republiek (15%), Colombia (14%), Turkije (12%) en Egypte (10%) hadden meer dan 10% overschrijdingen. En deze producten liggen dus in de Nederlandse winkelschappen. Realiseert de consument zich dat deze producten vaker de normen overschrijden dan onze Nederlandse producten en dan waarschijnlijk ook nog met middelen die in Nederland gewoon verboden zijn?! Waarom communiceert er niemand over dat buitenlandse producten in de supermarkt liggen met residuen van middelen die in Nederland verboden zijn?

Oogst van broccoli op een Fries bedrijf, in 2015. <br /><em>Foto: Penn Communicatie</em>
Oogst van broccoli op een Fries bedrijf, in 2015.
Foto: Penn Communicatie

Uniek schone Nederlandse product vraagt om onderscheidende marketing

Je vraagt je af hoe hoog het percentage Nederlandse producten is dat verkrijgbaar is in de Nederlandse supermarkten. Het Nederlandse, unieke en schone product, vraagt in de supermarkt om een unieke en onderscheidende marketingaanpak!

Je vraagt je af hoe hoog het percentage Nederlandse producten is dat verkrijgbaar is in de Nederlandse supermarkten. Het Nederlandse, unieke en schone product vraagt in de supermarkt om een unieke en onderscheidende marketingaanpak!

Akkerbouw, pak de regie over de marketing weer terug!

Akkerbouwsector, zorg dat u de regie over de marketing van uw Nederlandse product terugkrijgt en dit niet uitbesteedt aan supermarkten en andere organisaties die wel eisen durven te stellen aan het Nederlandse product, maar die ondertussen toestaan dat goedkope, minder veilige buitenlandse producten in de schappen liggen. Onze producten hebben meer dan genoeg eigenschappen om onderscheidend te zijn in de markt en zijn een eerlijke prijs waard. Frau Antje toch maar van stal halen en ook in de Nederlandse supermarkten het prachtige Nederlandse product volop promoten.

Frau Antje toch maar van stal halen en ook in de Nederlandse supermarkten het prachtige Nederlandse product volop promoten. Hoe dat moet, kunnen we van Greenpeace leren.

Hoe dat moet, kunnen we van Greenpeace leren: communicatiekracht bij uitstek.

Een product is meer dan u denkt. Het is wat u anderen ervan laat denken!

Laatste reacties

 • alco1

  En dat promoten. Wie moet dat doen.
  Ik denk toch onze belangenbehartiger. Het LTO.
  Echter hoor je hen zelfs nog niet als we onterecht in het diskrediet gebracht worden. Ze willen het gemakzuchtig laten overwaaien.
  Maar goed. Als er al LTO ers zijn die het goed van hun organisatie vinden dat enkele boerinnen de discussie van `het kalf bij de koe`op moesten pakken, een goede zet vinden. Dan heb ik mijn bedenkingen over de functie van dit LTO.

 • Kaiser

  De Nederlandse akkerbouwproductie bestaat voor 2/3 uit veevoer en consumenten hebben niks met veevoer. Iets promoten wat consumenten niet kopen, zoals veevoer, heeft geen zin. En dat Nederlandse veehouders liever veevoer van Nederlandse akkerbouwers hebben dan van de buitenlandse akkerbouwers wil er bij mij niet in. Akkerbouw kan weinig leren met behulp van communicatiekracht gelijk Greenpeace.

 • info36

  Greenpeace is een radicale groepering. Landbouworganisaties gelukkig niet.

 • Henk Tennekes

  De 'schone' Nederlandse producten laten een spoor van gif achter in het cultuurlandschap en leiden tot een gigantisch verlies van biodiversiteit. De veldleeuwerik zingt niet meer over de velden en ook de patrijs heeft zijn biezen gepakt. Er is niets om trots over te zijn. Het is tijd voor fundamentele hervorming van de landbouw die met en niet tegen de natuur voedsel produceert. Biologische plaagbestrijding is in de afgelopen veertig jaar uitgegroeid tot een succesvol, milieuvriendelijk en bedrijfseconomisch verantwoord alternatief voor chemische plaagbeheersing. De gifkan heeft geen toekomst.

 • Bennie Stevelink

  Henk, de koperoxychloride is in de biologische landbouw ook uitgegroeid tot een groot succes!

 • WGeverink

  En ook al zou vandaag worden overgeschakeld naar biologische landbouw beste Henk komen je weide vogels nog steets niet terug. De politiek zorgt er voor dat de finaal uit de hand gelopen predatoren populatie wordt beschermd met als gevolg dat je weidevogels effectief worden uitgeroeid.

 • Henk Tennekes

  Biologische bestrijding is in de afgelopen veertig jaar uitgegroeid tot een succesvol, milieuvriendelijk en bedrijfseconomisch verantwoord alternatief voor chemische plaagbeheersing in de fruit- en wijnteelt, de glastuinbouw en de productie van gewassen als maïs, katoen, suikerriet en soja. Maar zet je het aandeel biologische bestrijding uit tegen de chemische bestrijding, dan is dat nog ontluisterend laag. Bovendien komen er steeds minder natuurlijke vijanden op de markt. De knellende regelgeving en een nog vaak afwijzende houding van veel direct betrokkenen zijn daar debet aan. Het is daarom nodig nieuwe wegen in te slaan en ecologisch verantwoorde plaagbeheersing een echte kans te geven.

  Bron: Joop van Lenteren, Bionieuws 3 september 2011 | jaargang 21, 8-9

  Joop van Lenteren is emeritus hoogleraar Entomologie in Wageningen.

 • alco1

  Henk. Toon voorbeelden, dat geeft de enigste overtuiging.
  Let wel dat het boeren moeten zijn die hun eigen broek ophouden.

 • Greenpeace Nederland

  Hoge percentages overschrijdingen in buitenlands product betreft risicogestuurde bemonstering. Het is dus niet zo dat in 10% van de in NL verkochte Turkse AGF de norm wordt overschreden.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.